DNA mutaties komen 3x zo vaak voor bij jonge mensen (gemiddeld 40 jaar) dan bij ouderen (gemiddeld 70 jaar) met darmkanker.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt, opzoeken, vertalen, gerelateerde informatie erbij zoeken enz. Als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden en uit te bouwen dan kan dat met een machtiging of directe donatie via: http://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling.

10 juni 2017: Bron: ASCO 2017

Lees verder ...

DNA mutaties komen 3x zo vaak voor bij jonge mensen (gemiddeld 40 jaar) dan bij ouderen (gemiddeld 70 jaar) met darmkanker. copy 1

Klik voor dit artikel op deze link: 

https://kanker-actueel.nl/NL/dna-mutaties-komen-3x-zo-vaak-voor-bij-jonge-mensen-gemiddeld-40-jaar-dan-bij-ouderen-gemiddeld-70-jaar-met-darmkanker.html