Is bacteriofaag de oplossing voor resistente bacterien waar antibiotica faalt? Antoinette Hertsenberg prijst deze aanpak aan in DWDD die al veel langer bekend is.

Helpt u ons aan 500 donateurs?

28 mei 2018: Bron: RIVM

Het RIVM heeft een rapport opgemaakt over het gebrijk van bateriofagen bij infecties na bezoek aan het Georgische George Eliava Instituut waar al heel lang gewerkt wordt met bacteriofagen. (zie verderop in dit artikel)

Het RIVM schrijft in hun rapport dat er is te weinig kennis is over hoe bacteriofagen werken in het menselijk lichaam om ze nu al bij infecties te kunnen gaan gebruiken. Naast meer onderzoek...

Lees verder ...