Eribuline - Mesylate door FDA goedgekeurd als medicijn bij uitgezaaide borstkanker geeft 2 1/2 maand extra mediane overlevingstijd

3 oktober 2013: Wederom met dank aan Peter.

In België is nu ook eribuline (merknaam Havalen) beschikbaar voor borstkankerpatiënten met bepaalde mutaties c.q. receptoren, maar na nog wel eerst alle andere behandelingen te hebben moeten ondergaan. Zie onder artikel over eribuline persbericht hierover plus abstract van de EMBRACE studie waarvan het volledige studierapport in the Lancet  tegen betaling is in te zien of op te vragen

4 september 2013: Bron: met dank aan Peter

Hier een persbericht waaruit blijkt dat...Lees verder ...