stereotactische bestraling zorgt bij inoperabele longkankerpatiënten voor langjarige controle en bij longtumoren kleiner dan 2 cm. voor 89 procent 5-jaars overleving.

3 augustus 2012: Lees ook: Cyberknife - opereren met robot - is uitstekende manier om beginnende longkanker succesvol te behandelen. zelfs met beperkte uitzaaiïngen

6 oktober 2009: Bron: International Radiation Oncology

Stereotactische bestraling van inoperabele longkankerpatienten met niet uitgezaaide niet-klein-cellige longkanker graad I en II maar dus wel inoperabel zorgt voor uitstekend effect op langdurige overleving. Aldus een fase II studie met langjarige follow-up.  Regionaal (lymfklieren) en recidief op afstand vond plaats bij respectievelijk 6 (8.6%) en 9 (12.9%) patienten. .Voor niet-kleincelige longkanker een uitstekend resultaat. Een...

Lees verder ...