Autovaccinatie bij darmkanker. Oncovax geeft significant beter resultaat op overleving, overlevingstijd en tijd tot recidief bij darmkankerpatiënten met stadum II. Intracel is failliet verklaard. Oncovax wordt niet meer geleverd

7 mei 2012: hoewel Oncovax dus niet meer beschikbaar is blijkt een vorm van autovaccinatie bij darmkanker wel degelijk te worden onderzocht en toegepast. Klik hier voor artikel: Immuuntherapie: Oncophage(R) (HSPPC-96), gemaakt van eigen tumorcellen zorgt voor opmerkelijke resultaten bij o.a. darmkanker.

31 oktober 2010: In 2009 is het bedrijf Intracel failliet verklaard. Oncovax waarover zij het patent hadden is blijkbaar niet meer verkrijgbaar in nederland. Althans ik heb het nergens meer kunnen vinden. Klik hier voor rechtbankverslag...

Lees verder ...