Peptide receptor radionuclidetherapie (PRRT) met Lutetium-177 geeft uitstekende resultaten bij patienten met gevorderde uitgezaaide neuro-endocriene tumoren met verbetering van mediane overleving van 12 maanden (48 vs 36 maanden)

7 februari 2022: Bron: UZ Leuven en Lancet Oncology 2021 Dec;22(12):1752-1763

Dit persbericht van de UZ Leuven over lutetium-177, een vorm van inwendige bestraling, zegt denk ik voldoende. Klik op de titel voor het persbericht. Onderaan het persbericht een link naar het originele studierapport in The Lancet:

Radioactieve kankerbestraling van binnenuit stopt uitzaaiing van tumoren

3 februari 2022

Via een radioactief moleculair kankermedicijn,...

Lees verder ...