Peptide receptor radionuclidetherapie (PRRT) met Lutetium-177 geeft uitstekende resultaten bij patienten met gevorderde uitgezaaide neuro-endocriene tumoren met verbetering van mediane overleving van 12 maanden (48 vs 36 maanden)

7 februari 2022: Bron: UZ Leuven en Lancet Oncology 2021 Dec;22(12):1752-1763

Dit persbericht van de UZ Leuven over lutetium-177, een vorm van inwendige bestraling, zegt denk ik voldoende. Klik op de titel voor het persbericht. Onderaan het persbericht een link naar het originele studierapport in The Lancet:

Radioactieve kankerbestraling van binnenuit stopt uitzaaiing van tumoren

3 februari 2022

Via een radioactief moleculair kankermedicijn,...

Lees verder ...

Antineoplastons A-10 en AS2-1 naast HAI - leverspoelingen met 5-FU na operatie van leveruitzaaiingen vanuit darmkanker zorgen voor opmerkelijk langere levensduur (plus 28 procent) en overall overleving op 5 jaar

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...