Lonsurf (Trifluridine-Tipiracil) plus Bevacizumab (Avastin) geeft betere mediane overall overleving en ziekteprogressievrije tijd dan alleen Trifluridine-Tipiracil bij patienten met recidief van uitgezaaide darmkanker

9 mei 2023: Zie meer artikelen over bevacizumab (Avastin)  in dit overzicht, ook bij andere vormen van kanker: https://kanker-actueel.nl/avastin-bevacizumab-een-angiogenese-remmer-die-bij-een-aantal-vormen-van-kanker-gebruikt-wordt-inmiddels-overzicht-van-een-aantal-studies-en-belangrijke-artikelen.html

9 mei 2023: Bron: 4 mei 2023, N Engl J Med 2023; 388:1657-1667

Uit de SUNLIGHT studie (N = 490 patiënten totaal) blijkt dat wanneer darmkankerpatiënten met recidief of progressie van uitgezaaide darmkanker naast Lonsurf (trifluridine–tipiracil (FTD–TPI)) als medicijn bevacizumab (Avastin) erbij krijgen hun mediane overall overleving verbetert in vergelijking met alleen 
Rupacarib (Rubraca) geeft betere resultaten op ziekteprogressie vrije overleving dan docetaxel bij patienten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veel gebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie.

21 november 2022: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/prostaatkankerpatienten-waarbij-dna-is-getest-via-in-bloed-circulerend-tumorweefsel-ctdna-hebben-bij-positieve-brca-1-en-2-en-atm-mutaties-meer-baat-bij-olaparib-in-vergelijking-met-enzalutamide-en-abiraterone.html

2 maart 2023: Bron: American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium 2023

Rucaparib (RUBRACA) een parpremmer geeft langere progressievrije ziekte bij patiënten met uitgezaaide...
Lees verder ...

Peptide receptor radionuclidetherapie (PRRT) met Lutetium-177 geeft uitstekende resultaten bij patienten met gevorderde uitgezaaide neuro-endocriene tumoren met verbetering van mediane overleving van 12 maanden (48 vs 36 maanden)

7 februari 2022: Bron: UZ Leuven en Lancet Oncology 2021 Dec;22(12):1752-1763

Dit persbericht van de UZ Leuven over lutetium-177, een vorm van inwendige bestraling, zegt denk ik voldoende. Klik op de titel voor het persbericht. Onderaan het persbericht een link naar het originele studierapport in The Lancet:

Radioactieve kankerbestraling van binnenuit stopt uitzaaiing van tumoren

3 februari 2022

Via een radioactief moleculair kankermedicijn,...

Lees verder ...

Antineoplastons A-10 en AS2-1 naast HAI - leverspoelingen met 5-FU na operatie van leveruitzaaiingen vanuit darmkanker zorgen voor opmerkelijk langere levensduur (plus 28 procent) en overall overleving op 5 jaar

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...