Antineoplastons A-10 en AS2-1 naast HAI - leverspoelingen met 5-FU na operatie van leveruitzaaiingen vanuit darmkanker zorgen voor opmerkelijk langere levensduur (plus 28 procent) en overall overleving op 5 jaar

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Darmkanker: Avastin - bevacizumab faalt ook bij darmkanker met operabele uitzaaiingen in de lever. In controlegroep (systemische chemo + HAI) was overlevingstijd en kwaliteit van leven zelfs beter dan in Avastin groep

24 november 2014: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/avastin-bevacizumab-naast-xeloda-capecitabine-faalt-op-overall-overleving-en-ziektevrije-tijd-bij-darmkanker-stadium-ii-en-iii-aldus-fase-iii-studie-quasar2.html

11 januari 2011: Journal of Clinical Oncology

Opnieuw bewijst een studie dat avastin - bevacizumab faalt bij darmkanker met operabele uitzaaiingen in de lever en zelfs voor kortere ziektevrije tijd en minder overlevingen zorgt na 1 en 4 jaar resp. in vergelijking met chemogroep. Boven bleek door een aantal gevallen van levertoxiciteit in de Avastingroep ook de kwaliteit van leven beduidend minder dan in de chemogroep. Ditmaal gaat het om...

Lees verder ...