RNA en Omega-3 vetzuren o.a. - gegeven voorafgaande aan operatie van een kankerpatiënt gedurende slechts vijf dagen bespaart 15% op ligduur, complicaties enz. van het beoogde patiëntenbudget in vergelijking met patiënten die geen e

13 juli 2011 Ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaand artikel is nog steeds relevant en geeft belangrijke informatie naar mijn mening.

Een persoonlijke opmerking hierbij: zouden alle mensen en organisaties die geld geven aan het KWF zich wel realiseren dat zelden of nooit geld gaat naar onderzoek naar dit soort niet toxische middelen en behandelingen?

21 maart 2005: Bron: JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2005 Jan-Feb;29(1 Suppl):S57-61. Specifieke voeding - RNA en Omega-3 vetzuren o.a. - gegeven voorafgaande...

Lees verder ...

Arginine plus omega-3-vetzuren en RNA versnelt wondgenezing na operatie van maagkanker en reduceert het aantal complicaties, blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

9 februari 2012: ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaand artikel is nog steeds relevant. Vraag wel altijd een consult aan...

Lees verder ...