RNA en Omega-3 vetzuren o.a. - gegeven voorafgaande aan operatie van een kankerpatiënt gedurende slechts vijf dagen bespaart 15% op ligduur, complicaties enz. van het beoogde patiëntenbudget in vergelijking met patiënten die geen e

13 juli 2011 Ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaand artikel is nog steeds relevant en geeft belangrijke informatie naar mijn mening.

Een persoonlijke opmerking hierbij: zouden alle mensen en organisaties die geld geven aan het KWF zich wel realiseren dat zelden of nooit geld gaat naar onderzoek naar dit soort niet toxische middelen en behandelingen?

21 maart 2005: Bron: JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2005 Jan-Feb;29(1 Suppl):S57-61. Specifieke voeding - RNA en Omega-3 vetzuren o.a. - gegeven voorafgaande...

Lees verder ...