Alisertib in combinatie met fulvestrant geeft geen betere resultaten op progressievrije ziekte dan Alisertib alleen bij hormoonresistente borstkanker.

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

6 april 2023: Bron: JAMA Oncol. Published online March 9, 2023. 

De aurora A-kinaseremmer alisertib  in combinatie met fulvestrant geeft geen extra voordeel in vergelijking met  Alisertib alleen bij patiënten met hormoonresistente gevorderde borstkanker. Bij beide groepen lag de respons met alleen alisertib en de combinatiegroep met fulvestrant op respectievelijk 19,6% en 20,0%. De resultaten van de...
Lees verder ...