Acupunctuur en acupressuur vermindert pijn veroorzaakt door kanker. Blijkt uit meta-analyse van 17 gerandomiseerde studies

28 november 2019: Bron: JAMA

Dat acupunctuur een meerwaarde kan hebben bij het behandelen van kankerpatienten is al langer bekend, zie in gerelateerde artikelen. Nu blijkt uit een meta-analyse van 17 gerandomiseerde studies dat acupunctuur en acupressuur de pijnklachten van kankerpatienten beduidend vermindert in vergelijking met sham behandeling (in feite een placebo want sham betekent dat er geen acupunctuur plaatsvindt met het plaastsen van de naalden). Ook was het gebruik van pijnstillers bij kankerpatienten die acupunctuur gebruikten duidelijk minder. 

...

Lees verder ...

Acupressure geeft significant verlichting van ernstige moeheid aan patienten met vergevorderde nierkanker. Artikel geplaatst februari 2008

24 februari 2008: Bron; 1: Int J Nurs Stud. 2004 Jan;41(1):99-106. Links

Acupressure geeft beduidend verlichting van moeheid bij patienten met nierkanker in vergevorderd stadium. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie met 100 patienten, waarbij moeheid, slaapritme en depresseive gevoelsn werdeng emeten. Op alle onderdelen scoorde de groep van acupressure beter dan de controlegroep.

Acupressure and fatigue in patients with end-stage renal disease-a randomized controlled trial.

Acupunctuur bestrijdt beter moeheid veroorzaakt door behandelingen bij kanker dan acupressuur, hoewel ook deze verbeteringen gaven te zien.

24 februari 2008: Bron: 1: Complement Ther Med. 2007 Dec;15(4):228-37. Epub 2006 Nov 13.

Acupunctuur geeft significant verbetering in bestrijding van optredende moeheid bij kankerpatienten na een behandeling. Ook acupressuur (drukken i.p.v. prikken) gaf verlichting maar acupunctuur bleek siginificant beter. Aldus een gerandomiseerde studie bij 50 patienten. Zie hieronder de resultaten .

The management of cancer-related fatigue after chemotherapy with acupuncture and acupressure: a randomised controlled trial.