Denosumab blijkt effectief bij vergevorderde longkanker. Mediane overleving steeg 1,2 maand, maar in feite was het effect veel beter blijkt uit nadere studie analyse

4 september 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/radium-223-samen-met-abiraterone-of-enzalutamine-geeft-langere-overall-overleving-dan-alleen-radium-223-of-alleen-andere-behandelingen-bij-uitgezaaide-vergevorderde-prostaatkanker.html

28 juli 2011: Bron: Medscape

Denosumab een zogenoemd humaan antilichaam gericht tegen RANK ligand blijkt een uitstekend effect te hebben bij patienten met vergevorderde longkanker. Uit een grote vergelijkende studie tussen Zoledronic Acid en Denosumab kwam al naar voren dat wat betreft botproblemen denosumab min of meer dezelfde effecten te zien gaf dan Zoledronic - Zometa bij botuitzaaiingen, maar omdat dit bij denosumab gepaard gaat met minder bijwerkingen...

Lees verder ...

Iressa - Gefitinib geeft beduidend langere ziektevrije overleving dan chemo bij patienten met niet-klein-cellige longkanker met positieve EGFR receptoren. Artikel geplaatst 5 januari 2010

5 januari 2010: Bron: Lancet Oncol. 2009 Dec 18

Iressa - Gefitinib geeft beduidend langere ziektevrije overleving dan chemo (cisplatin en docetaxel) en minder ernstige bijwerkingen bij niet-klein-cellige longkanker waarvan blijkt dat hun tumoren positieve EGFR receptoren hebben. Hoewel eerdere studies leken aan te tonen dat Iressa - Gefitinib geen meerwaarde zou hebben heeft een recente studie in Japan juist aangetoond dat dit wel het geval is. De onderzoekers in Japan hadden vraagtekesn bij de...

Lees verder ...