Bestraling na operatie bij beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) geeft langere ziektevrije tijd tot een recidief optreed maar significant minder overall overlevingen na 10 jaar dan voor vrouwen die alleen zijn geopereerd..

11 november 2021: Als antwoord op de vraag onderaan dit artikel kunt u misschien dit studierapport plus in referenties eens kijken: 

Controversies in the Treatment of DCIS

Belangrijkste punten uit de studie:

  • 1. De helft van de recidieven van ductaal carcinoom in situ (DCIS) zijn invasief, met overeenkomsten in morfologie en genetische profielen tussen invasieve en in situ kankers, wat erop wijst dat DCIS een voorloper is van invasief carcinoom.
  • 2. Bestralingstherapie...


Lees verder ...

Algemeen: Borstkankerpatienten met DICS (ductaal in situ) - overleven steeds langer zonder recidief door adekwate behandelingen, blijkt uit grote langjarige gerandomiseerde studie.

25 maart 2011: bron: J Natl Cancer Inst. 2011 Mar 16;103(6):478-88. Epub 2011 Mar 11.

Vrouwen waarbij borstkanker al wordt geconsteeerd als de tumorcellen nog beperkt zijn tot de melkgangen (ductaal in situ - DICS)  overleven steeds langer hun borstkanker en krijgen geen recidief. Dit blijkt uit twee grote gerandomiseerde placebo gecontroleerde langjarige studies. De onderzoekers beweren dat dit zou komen door de behandeling van operatie en daarna bestraling en/of tamoxifen. Opmerkelijk is wel dat in de groep operatie en bestraling...

Lees verder ...