Het Chinese kruid guben xiaoliu als aanvulling geeft significant beter effect op levensduur, kwaliteit van leven en vermindering van bijwerkingen veroorzaakt door de gebruikte chemo bij niet-klein-cellige-longkanker

24 april 2005: Bron: Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2004 Nov;24(11):986-8.

Een studie bij 189 longkankerpatiënten verdeeld over drie groepen geeft significant betere resultaten van het Chinese kruid guben xiaoliu als aanvulling op chemo op overleving, kwaliteit van leven en minder toxiciteit veroorzaakt door gebruikte chemo. Hier zo letterlijk mogelijk vertaald de resultaten uit deze gerandomiseerde studie tussen chemogroep en chemo plus guben xiaoliu.groep

Resultaten: het directe effect (CR = complete remissie en PR = partiële remissie)...



Lees verder ...