Brachytherapie - IGABT aanvullend op chemo plus bestraling voor baarmoederhalskanker blijkt effectief voor alle stadia van baarmoederhalskanker en geeft significant betere resultaten op overlevingstijd en kwaliteit van leven.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

15 mei 2012: Bron: ESTRO 31: European Society for Radiotherapy and Oncology 2012 Annual Conference en Medscape

Computer begeleide brachytherapie (IGABT)...Lees verder ...