Algemeen: Melatonine bij patiënten met solide tumoren in vergevorderd stadium uitgezonderd melanomen en niercarcinomen welke behandeld worden met interleukine-2.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en in principe is dus uw donatie aftrekbaar voor de belasting

!5 februari 2012: onderaan heb ik het abstract van onderstaande studie geplaatst. Als u hier klikt kunt u...

Lees verder ...