Voeding: Het Gersondieet bewijst significant meer 5-jaars overlevingen te bewerkstelligen bij melanoompatiënten in alle stadia vergeleken met historisch statistieken uit de medische literatuur bij vergelijkbare patiënten. l

9 maart 2018: lees ook dit studierapport: Surviving Against All Odds: Analysis of 6 Case Studies of Patients With Cancer Who Followed the Gerson Therapy

Als u daar op de PDF klikt krijgt u hele studierapport te zien of kunt u dat downloaden. Het rapport beschrijft 6 patienten die het Gersondieet volgden. 5 van de 6 patiënten leefden in 2006 bij de publicatie van deze studie nog. Alleen de patiënt met uitgezaaide galwegenkanker was overleden.

Patient 1 had uitgezaaide...

Lees verder ...

Leverreiniging door o.a. klisma: Het nut van leverreiniging.

14 oktober 2012: onder boeken staat een boek dat goed kan dienen als leidraad bij reiniging van lever en galwegen: De ongelooflijke lever- en galblaasreiniging van Andreas Moritz

Ron Radstrom schreef een o.i. nuttig artikel over het nut van leverreiniging. Ik heb zijn artikel zo goed als mogelijk in het Nederlands vertaald. Zie hieronder zijn artikel:

Het positieve gezondheidsaspect van leverreiniging

Veel van ons hebben ooit wel eens gehoord dat een goede gezondheid niet komt door...

Lees verder ...