9 maart 2018: lees ook dit studierapport: Surviving Against All Odds: Analysis of 6 Case Studies of Patients With Cancer Who Followed the Gerson Therapy

Als u daar op de PDF klikt krijgt u hele studierapport te zien of kunt u dat downloaden. Het rapport beschrijft 6 patienten die het Gersondieet volgden. 5 van de 6 patiënten leefden in 2006 bij de publicatie van deze studie nog. Alleen de patiënt met uitgezaaide galwegenkanker was overleden.

Patient 1 had uitgezaaide melanoom
Pateint 2 had uitgezaaide borstkanker
pateint 3 had niet uitgezaaide borstkanker
patient 4 had lymfklierkanker - Non-Hodgkin
Pateint 5 had uitgezaaide alvleesklierkanker - galwegen kanker
Patient 6 had een hersentumor Astrocytoom

12 september 2005: Bron; Altern Ther Health Med. 1995 Sep;1(4):29-37.

Een al in 1996 gepubliceerde studie bij 143 melanoompatiënten in stadia van I tot IVB bewijst dat wanneer melanoompatiënten na diagnose en - of reguliere behandeling van bv. operatie de Gersontherapie - specifieke voeding en extra voedingsuppletie en koffie klisma's - gaan gebruiken zij hoog significant meer kans hebben de 5 jaar te overleven. Dit in vergelijking met wat historisch statistisch in medische litaratuur is beschreven bij vergelijkbare melanoompatiënten. Hier zo goed als letterlijk vertaald het volledige abstract van deze studie.

Vijf jaars overlevingscijfers van melanoompatiënten behandeld volgens de richtlijnen van de Gersaontherapie, een retrospectief overzicht.

. Hildenbrand GL, Hildenbrand LC, Bradford K, Cavin SW. Gerson Research Organization, San Diego, Calif., USA.

OBJECTIEF: 5-jaars overlevingscijfers van melanoma patiënten vergeleken met de overlevingscijfers uit de medische literatuur.

STUDIEVORM: Retrospectief.

PLAATS: Ziekenhuis in Tijuana, Mexico.

PATIENTEN: Blanke volwassen patiënten (N = 153) met oppervlakkige en lymfklier uitgezaaide melanoma, leeftijd 25-72 jaar.

INTERVENTIE/BEHANDELING: Gerson's dieet therapie: lactovegetarisch; weinig zout, vet en (tijdelijk) eiwitten; veel potassium, vocht, en voedingstoffen (elk uur rauwe groente - en fruitsappen). Metabolisme stimulering via de schildklier; calorie aanvulling gelimiteerd tot 2600-3200 caloriën per dag. Koffie klisma's indine nodig voor pijnstilling en eetlust.

HOOFDDOEL METING: 5-jaars overlevingscijfers vanaf beginstadium

RESULTATEN: Van de 14 patiënten met stadium I en II (lokale) melanoma, 100% overleefde de 5 jaar, vergeleken met 79% van de 15,798 vastgesteld door Balch. Van de 17 patiënten met stadium IIIA (regionaal uitgezaaide) melanoma, was 82% nog in leven na 5 jaar, in tegenstelling tot 39% van de 103 patiënten uit de Fachklinik Hornheide. Van de 33 patiënten met gecombineerde stadia IIIA + IIIB (regionaal uitgezaaide) melanoma, 70% leefde na 5 jaar, vergeleken met 41% van de 134 patiënten uit de Fachklinik Hornheide. Wij stellen een aanvullende nieuwe stadium indeling voor: IVA (op afstand lymfklier, huid en onderhuidse uitzaaiïngen), en IVB (inwendige uitzaaiïngen). Van de 18 patiënten met stadium IVA melanoma, 39% was nog in leven na 5 jaar, vergeleken met de sl;echts 6% van de 194 patiënten uit de Eastern Cooperative Oncology Groep. Overlevings effecten voor stadium IVB werden niet gezien en aangetoond. Mannelijke en vrouwelijke overlevingscijfers waren identiek voor stadia I tot IIIB, maar stadium IVA vrouwen hadden een sterk overlevingsvoordeel.

CONCLUSIES: De 5 jaars overlevingscijfers hier gerapporteerd zijn beduidend hoger en beter dan elders gepubliceerd. Stadium IIIA/B mannen hadden buitengewoon hoge overlevingscijfers vergeleken met andere vergelijkbare patiënten uit andere studies en ziekenhuizen.

PMID: 9359807 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Altern Ther Health Med. 1995 Sep;1(4):29-37

Five-year survival rates of melanoma patients treated by diet therapy after the manner of Gerson: a retrospective review. Hildenbrand GL, Hildenbrand LC, Bradford K, Cavin SW. Gerson Research Organization, San Diego, Calif., USA. OBJECTIVE: Compare 5-year melanoma survival rates to rates in medical literature.

DESIGN: Retrospective.

SETTING: Hospital in Tijuana, Mexico.

PATIENTS: White adult patients (N = 153) with superficial spreading and nodular melanoma, aged 25-72 years.

INTERVENTION: Gerson's diet therapy: lactovegetarian; low sodium, fat and (temporarily) protein; high potassium, fluid, and nutrients (hourly raw vegetable/fruit juices). Metabolism increased by thyroid; calorie supply limited to 2600-3200 calories per day. Coffee enemas as needed for pain and appetite.

MAIN OUTCOME MEASURE: 5-year survival rates by stage at admission.

RESULTS: Of 14 patients with stages I and II (localized) melanoma, 100% survived for 5 years, compared with 79% of 15,798 reported by Balch. Of 17 with stage IIIA (regionally metastasized) melanoma, 82% were alive at 5 years, in contrast to 39% of 103 from Fachklinik Hornheide. Of 33 with combined stages IIIA + IIIB (regionally metastasized) melanoma, 70% lived 5 years, compared with 41% of 134 from Fachklinik Hornheide. We propose a new stage division: IVA (distant lymph, skin, and subcutaneous tissue metastases), and IVB (visceral metastases). Of 18 with stage IVA melanoma, 39% were alive at 5 years, compared with only 6% of 194 from the Eastern Cooperative Oncology Group. Survival impact was not assessed for stage IVB. Male and female survival rates were identical for stages I-IIIB, but stage IVA women had a strong survival advantage.

CONCLUSIONS: The 5-year survival rates reported here are considerably higher than those reported elsewhere. Stage IIIA/B males had exceptionally high survival rates compared with those reported by other centers.

PMID: 9359807 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Voeding: Het Gersondieet bewijst significant meer 5-jaars overlevingen te bewerkstelligen bij melanoompatiënten in alle stadia vergeleken met historisch statistieken uit de medische literatuur bij vergelijkbare patiënten. l"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Voeding: Het natuurlijke niveau >> Voeding: Avemar, een gefermenteerd >> Complementaire - aanvullende >>