BMI: Lichaamsgewicht bij diagnose speelt bepalende rol in overlevingskansen voor borstkankerpatiënten vooral voor vroege borstkanker stadium I en IIA.

30 december 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/overgewicht-en-obesitas-hebben-geen-negatieve-invloed-op-overleving-bij-vrouwen-met-hormoongevoelige-vormen-van-borstkanker-die-ook-cdk-46-remmers-gebruikten.html

22 september 2004: Bron: De September 2004 uitgave van the Journal of the American Medical Association's Archives of Surgery

Dikke vrouwen op moment van diagnose van borstkanker, stadium I en IIA, hebben beduidend grotere kans - 2,5 keer zo veel - te sterven aan hun borstkanker dan magere vrouwen ongeachte welke behandeling ze krijgen en gecorrigeerd naar andere invloeden als menstruatiecyclus enz. Bovendien bevestigt deze studie ook...Lees verder ...

Vrouwen die te zwaar zijn (veel en slecht eten), dagelijks alcohol drinken en roken hebben sterk verhoogde kans op recidief van hormoongevoelige borstkanker in tweede borst.

10 januari 20-23: Ik heb dit artikel naar boven gehaald omdat dieet en levenstijl bij borstkanker grote rol kan spelen zoals in een nieuwe publicatie van een 20 jarig onderzoek is te lezen.
Met een beetje aanpassing van het dagelijkse voedingspatroon zijn er goede resultaten in preventie en vooral in het risico om aan borstkanker te overlijden mee te boeken: zie dit artikel: https://kanker-actueel.nl/vetarm-voedingspatroon-in-combinatie-met-een-verhoogde-inname-van-groenten-fruit-en-granen-kan-het-risico-op-overlijden-als-gevolg-van-borstkanker-bij-postmenopauzale-vrouwen-verminderen-blijkt-uit-groot-en-lang-onderzoek.html  

11 september 2009: Bron: JCO Early Release, published online ahead of print Sep 8...
Lees verder ...

Lichaamsgewicht bij diagnose speelt bepalende rol in overlevingskansen voor borstkankerpatiënten vooral voor vroege borstkanker stadium I en IIA met estrogeen negatieve receptoren.

Wie als vrouw in haar jong volwassentijd zorgt voor een normaal gewicht heeft beduidend minder risico - 65% - op borstkanker met het BRCA 1 en 2 gen

1 september 2005: Medscape en Breast Cancer Research 2005;7:R833-R843

Wie als jonge vrouw - in de leeftijd van 18 tot 30 jaar - ervoor zorgt dat het lichaamsgewicht binnen normale waarden blijft heeft beduidend minder risico op het krijgen van borstkanker vooral in de leeftijd tussen de 30 en 40. En dan vooral bij vrouwen waarbij de borstkanker werd veroorzaakt door mutaties in het BCRA 1 gen. Het risico daarop werd verkleind met 65%. Voor vrouwen met...Lees verder ...