Longkanker: Hyperthermie naast bestraling bij longkanker geeft significant langere ziektevrije tijd, echter hyperthermie geen verschil in overall overleving. Artikel geplaatst februari 2008

Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

24 februari 2008: Bron: 1: Int J Clin Oncol. 2007 Jun;12(3):192-8. Epub 2007 Jun 27. ...

Lees verder ...