Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

24 februari 2008: Bron: 1: Int J Clin Oncol. 2007 Jun;12(3):192-8. Epub 2007 Jun 27.Click here to read Links

Lokaal/regionaal hyperthermia naast bestraling van niet-kleincellige gevorderde longkanker geeft significant langere ziektevrije tijd. Echter de hyperthermie maakte geen verschil op overall overleving. Hyperthermie is hier uitgevoerd met microgolfstraling en niet met electromagnetische velden zoals die wel in veel ander landen en in Amsterdam wordt toegepast. Er deden 80 patienten mee aan deze gerandomiseerde over meerdere ziekenhuizen verdeelde studie in de periode 1998 tot 2002.

RESULTATEN: De mediane follow-up periode was 204 dagen voor alle patienten en 450 dagen voor patienten die langer leefden. Er waren geen significante verschillen tussen de twee groepen  wat betreft lokale reponse (P = 0.49) of overall overlevingstijd (P = 0.868). Echter, lokale progressievrije overlevingstijd was significant beter in de RT+HT groep (P = 0.036). Bijwerkingen waren algemeen mild en goed te behandelen en er was geen graad 3 toxiciteit te melden in geen van beide groepen.

Regional hyperthermia combined with radiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancers: a multi-institutional prospective randomized trial of the International Atomic Energy Agency.

 

 

Department of Therapeutic Radiology and Oncology, Kyoto University Graduate School of Medicine, 54 Shogoin Kawaharacho, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8507, Japan. mitsumo@kuhp.kyoto-u.ac.jp

BACKGROUND: An International Atomic Energy Agency (IAEA)-sponsored, multi-institutional prospective randomized trial was conducted to clarify whether the combination of hyperthermia and radiotherapy improves the local response rate of locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) compared with that obtained by radiotherapy alone.

METHODS: Between October 1998 and April 2002, 80 patients with locally advanced NSCLC were randomized to receive either standard radiation therapy alone (RT) or radiation therapy combined with hyperthermia (RT + HT). The primary endpoint was the local response rate. The secondary endpoints were local progression-free survival and overall survival.

RESULTS: The median follow-up period was 204 days for all patients and 450 days for surviving patients. There were no significant differences between the two arms with regard to local response rate (P = 0.49) or overall survival rate (P = 0.868). However, local progression-free survival was significantly better in the RT+HT arm (P = 0.036). Toxicity was generally mild and no grade 3 late toxicity was observed in either arm.

CONCLUSION: Although improvement of local progression-free survival was observed in the RT+HT arm, this prospective randomized study failed to show any substantial benefit from the addition of hyperthermia to radiotherapy in the treatment of locally advanced NSCLC.

PMID: 17566842 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Longkanker: Hyperthermie naast bestraling bij longkanker geeft significant langere ziektevrije tijd, echter hyperthermie geen verschil in overall overleving. Artikel geplaatst februari 2008"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Longkanker: Hyperthermie aanvullend >> Longkanker: Hyperthermie naast >> Longkanker: Hyperthermie naast >>