CAR-T celtherapie - Axicabtagene ciloleucel geeft veel betere ziektevrije overleving in vergelijking met de standaardbehandeling van tweedelijnstherapie bij patiënten met recidief, ziekteprogressie van lymfklierkanker type diffuus grootcellig B-cellymfoom

Update artikel 17 augustus 2023:

16 januari 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-car-t-celtherapie-isocabtagene-maraleucel-liso-cel-geeft-meer-complete-remissies-en-betere-overall-overleving-dan-chemo-stamceltransplantatie-als-tweedelijnsbehandeling-bij-patienten-met-grootcellig-b-cel-lymfoom.html

17 augustus 2023: Nieuwe studieresultaten van de fase III studie de ZUMA-7 studie zijn afgelopen week gepresenteerd met bevestiging dat Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) op 5 jaar veel betere ziektevrije overleving geeft in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren ter voorbereiding van stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL). 

Laatste resultaten d.d. 13 juli 2023: