Op biopsie gebaseerde behandelingen verlengt de ziektevrije overleving voor patiënten met een melanoom. Overall overleving tussen biopt en standaard lymfklieren weghalen geeft geen verschil.

Zie ook artikelen in gerelateerde artikelen. 

15 september 2021: Bron:  Author manuscript; available in PMC 2014 Aug 13 Met dank aan arts-bioloog drs. Valstar die mij op deze studie wees

Uit een grote fase III studie uitgevoerd in Nieuw-Zeeland en Australië blijkt dat op gegevens van een biopsie gebaseerde stadiumvaststelling van middelgrote of dikke primaire melanomen belangrijke voorspellende informatie geeft. Deze aanpak wijst patiënten aan met lymfklieruitzaaiingen die baat kunnen hebben...
Lees verder ...

Maagkanker: uitgebreidere lymfklierverwijdering bij operabele maagkanker geeft op langere termijn (15 jaar) minder recidieven, maar door grotere sterfte bij operatie geen verschil in uiteindelijke overleving. Artikel geplaatst 12 augustus 2010

12 augustus 2010: Bron: Lancet Oncol.  2010; 11(5):439-49 (ISSN: 1474-5488)

Wanneer bij maagkankerpatienten waarvan de kanker nog operabel is er meer lymfklieren worden weggehaald dan gebruikelijk dan heeft dat een significant effect op het wel of niet terugkomen van de kanker en op de 15-jaars overleving (21% t.o. 29%). Maar omdat bij de uitgebreidere operatie van meerdere lymfklieren er significant meer mensen al overlijden tijdens of direct na de operatie (10% bij uitgebreide operatie tegenover 4% bij kleinere operatie) is...

Lees verder ...