Ovarex - oregovomab een immuunstimulerend middel - stimulatie T-cellen - geeft niet significant langere overleving bij gevorderde eierstokkanker aldus fase II studie, maar wel verdubbeling van ziektevrije tijd

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

2 januari 2012: Bij eierstokkanker wordt wel op veel plaatsen in de wereld onderzocht of en hoe immuuntherapie een rol kan...

Lees verder ...