Alimta plus chemo geeft geen betere overlevingstijd voor niet-klein-cellige longkanker. Fase 3 studie wordt stopgezet.

14 oktober 2012: Bron: Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)

Alimta - pemetrexed plus chemo - paclitaxel tegenover chemo - paclitaxel plus angiogenese remmer Avastin - bevacizumab  als vervolg op eerste behandeling voor niet-klein-cellige longkanker
waarbij stabilisatie van de ziekte werd bereikt heeft geen statistisch significant  positief effect op overall overlevingstijd bereikt in vergelijking met chemo plus Avastin - bevacizumab.  In tegendeel de bijwerkingen waren groter in de Alimta plus chemo plus Avastin groep in vergelijking...


Lees verder ...