14 oktober 2012: Bron: Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)

Alimta - pemetrexed plus chemo - paclitaxel tegenover chemo - paclitaxel plus angiogenese remmer Avastin - bevacizumab  als vervolg op eerste behandeling voor niet-klein-cellige longkanker
waarbij stabilisatie van de ziekte werd bereikt heeft geen statistisch significant  positief effect op overall overlevingstijd bereikt in vergelijking met chemo plus Avastin - bevacizumab.  In tegendeel de bijwerkingen waren groter in de Alimta plus chemo plus Avastin groep in vergelijking met alleen chemo - paclitaxel en Avastin - bevacizumab. Ook de bijwerkingen in de paclitaxel groep plus Avastin waren ook heftig en in sommige gevallen ernstiger dan in de Alimta groep. De producent wijst er nog wel op dat er een kleine verbetering werd bereikt op de progressievrije tijd maar als je de cijfers ziet dan is dat puur voor de beeldvorming want dit verschil is echt minimaal, 2 weken op een vergelijking na 6 maanden!!!!  De fase III studie Pointbreak wordt dan ook stopgezet, aldus een persbericht van de Eli Lilly and Company, de producent van Alimta - pemetrexed. 

Allen S. Melemed, MD, MBA, senior medisch directeur bij Lilly Oncology. zegt hierover: "Fase II resultaten met deze combinatie waren veelbelovend en we hadden gehoopt op een verbetering van de overleving voor niet-klein-cellige longkanker (NSCLC) aan te tonen, dus we zijn teleurgesteld over de resultaten van deze studie "

Studie opzet en resultaten:

Patiënten met niet eerder behandelde niet-klein-cellige longkanker stadium IIIB / IV en een performance status van 0-1 (n = 939) werden gerandomiseerd ingedeeld in een groep die Alimta via injectie (500 mg/m2) + carboplatin (AUC 6) + Avastin - Bevacizumab (15 mg / kg) hadden gekregen als behandeling, samen met dexamethason en foliumzuur en vitamine B12 supplementen (n = 472). De andere groep kreeg paclitaxel (200 mg/m2) + carboplatin (AUC 6) + bevacizumab (15 mg / kg), met dexamethason (n = 467).
Eerstelijns behandelingen werden uitgevoerd om de drie weken voor maximaal vier cycli. Patiënten bij wie geen progressie van de ziekte optrad tijdens de eerstelijns behandeling kregen ofwel een vervolgbehandeling van ALIMTA plus bevacizumab (n = 292) in de Alimta groep, terwijl de patiënten in de paclitaxel groep Avastin -  bevacizumab kregen als toegevoegde behandeling (n = 298).

De totale overleving voor patiënten uit de ALIMTA groep bereikte een mediane algehele overleving van 12,6 maanden versus 13,4 maanden voor patiënten uit de paclitaxel groep (HR 1,00, p = 0,949). Dit is geen statistisch significant verschil. Pointbreak toonde volgens de onderzoekers wel een statistisch significante verbetering in progressievrije overleving (6.0 maanden versus 5,6 maanden [HR 0,83, p = 0,012]) in de ALIMTA arm. (red: ik vind dit ongelooflijk dat een winst van 2 weken op progressievrije tijd van een half jaar wordt gepresenteerd als statistisch significant). Zeker als je bedenkt dat er een groot verschil zat tussen de bijwerkingen: Significant (p = 0,025) meer drugsgerelateerde graad 3/4 bijwerkingen werden gevonden voor de Alimta groep, zoals bloedarmoede (14,5% versus 2,7%), trombocytopenie (23,3% versus 5,6%) en vermoeidheid (10,9% versus 5,0%) in vergelijking met de paclitaxel groep.
Voor de paclitaxel groep waren de volgende bijwerkingen slechter dan voor de Alimta groep: significant meer graad 3/4 bijwerkingen zoals: neutropenie (40,6% versus 25,8%), febriele neutropenie (4,1% versus 1,4%), sensorische neuropathie (4,1% versus 0%) en graad 1/2 alopecia (36,8% versus 6,6%) werden waargenomen bij patiënten uit de  paclitaxel groep.

Hier het officiële persbericht dat alleen op ESMO 2012 werd gepresenteerd en beetje wordt weggehouden uit andere belangrijke media betrefffende longkanker naar mijn mening want ik vind hier niet zoveel over elders op internet.

POINTBREAK Phase III Study Did Not Meet Primary Endpoint of Improved Overall Survival in Patients with Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer

POINTBREAK Phase III Study Did Not Meet Primary Endpoint of Improved Overall Survival in Patients with Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer


INDIANAPOLIS, Sept. 6, 2012 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced today that the Phase III POINTBREAK trial did not meet its primary endpoint of
improved overall survival for patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) who were randomized to receive a combination of ALIMTA® (pemetrexed for injection)
with bevacizumab (AVASTIN®) and carboplatin induction followed by ALIMTA plus bevacizumab maintenance—the ALIMTA arm—compared to the combination of paclitaxel with
bevacizumab and carboplatin followed by bevacizumab maintenance—the paclitaxel arm.

The study did meet one of its secondary endpoints of improved progression-free survival for the ALIMTA arm. Results will be presented on September 7 at the Chicago Multidisciplinary
Symposium in Thoracic Oncology.

"Phase II results with this combination were promising and we were hoping to demonstrate an improvement in survival for nonsquamous NSCLC patients, so we are disappointed with the
results of this trial," said Allen S. Melemed, M.D., M.B.A., senior medical director with Lilly Oncology. "POINTBREAK did show an improvement in progression-free survival, though this
did not translate to an overall survival advantage."

Patients with previously untreated stage IIIB/IV nonsquamous NSCLC and a performance status of 0-1 (n=939) were randomized to receive ALIMTA (500 mg/m2) + carboplatin (AUC 6)
+ bevacizumab (15 mg/kg), along with dexamethasone and folic acid and vitamin B12 supplementation (n=472) or paclitaxel (200 mg/m2) + carboplatin (AUC 6) + bevacizumab (15 mg/kg),
with dexamethasone (n=467). First-line treatments were conducted every three weeks for up to four cycles. Patients whose disease did not progress following first-line treatment received
either maintenance of ALIMTA plus bevacizumab (n=292) on the ALIMTA arm, while those on the paclitaxel arm received bevacizumab as a single agent (n=298). 

Overall survival for patients randomized to the ALIMTA arm achieved a median overall survival of 12.6 months versus 13.4 months for patients on the paclitaxel arm (HR 1.00; p=0.949),
a result that demonstrated no statistical difference. POINTBREAK showed a statistically significant improvement in progression-free survival (6.0 months versus 5.6 months [HR 0.83; p=0.012])
in the ALIMTA arm. Secondary objectives also included overall response rate (34.1% versus 33.0%) and disease control rate (65.9% versus 69.8%), which did not show a difference
between the two arms.                                                    

A pre-specified non-comparative survival analysis for a subgroup of patients treated with maintenance therapy showed a median survival of 17.7 months for the ALIMTA arm and 15.7 months
 for the paclitaxel arm and progression-free survival of 8.6 months and 6.9 months. Toxicity profiles differed between regimens. Significantly (p = 0.025) more drug-related grade 3/4 anemia
(14.5% versus 2.7%), thrombocytopenia (23.3% versus 5.6%) and fatigue (10.9% versus 5.0%) were seen on the ALIMTA arm. Significantly more grade 3/4 neutropenia (40.6% versus
25.8%), febrile neutropenia (4.1% versus 1.4%), sensory neuropathy (4.1% versus 0%) and grade 1/2 alopecia (36.8% versus 6.6%) were seen in patients on the paclitaxel arm.


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alimta plus chemo geeft geen >> Alimta - pemetrexed in combinatie >> Alimta - Pemetrexed - goedgekeurd >>