Persoonlijkheidsfactoren als angst, depressie, optimisme enz. heeft geen relatie met het wel of niet krijgen van borstkanker, blijkt uit Nederlandse studie.

6 februari 2008: Bron: 1: J Natl Cancer Inst. 2008 Jan. 29

Een grootschalig Nederlands onderzoek naar de mogelijke relatie tussen persoonlijkheidsfactoren (bv. optimisme, depressie, angst, rationaliteit, het al of niet gemakkelijk uiten van emoties) en het krijgen van borstkanker wijst uit dat persoonlijkheidsfactoren, of een combinatie van persoonlijkheidsfactoren, niet gerelateerd zijn aan het risico op borstkanker.
Binnen een grootschalig onderzoek bij 9700 gezonde vrouwen vanaf 1989 (zij vulden allemaal een vragenlijst in tussen 1989 en 1990) werden...


Lees verder ...