Medische termen in relatie tot voeding en kanker

Onder verklaring van bepaalde medische termen in relatie tot voeding en kanker, zie linkerkolom, worden een aantal van onderstaande woorden kort omschreven en uitgelegd.

 • Adjuvant
 • Angiogenese
 • Antagonisme: zie Synergisme
 • Anticarcinogeen: zie Carcinogeen
 • Antioxidanten: zie Vrije radicalen
 • Apoptose van cellen
 • Arachidonzuur-metabolisme
 • Benigne
 • Bewijs : zie Dubbelblind/placebo gecontroleerd
 • Biogene amines: zie polyamines
 • Cachexie
 • Carcinogeen
 • Chemotherapie
 • Clonal selection: zie Spontane regressie
 • Cocarcinogeen: zie Carcinogeen
 • Contra-indicatie
 • Cori-cyclus: zie Cachexie...
 • Lees verder ...

  Gendicine - Adenovirus-P 53 Gen therapie in combinatie met bestraling vergroot significant de kans op herstel van mond- en keelkanker.

  29 juli 2006: Bron: Zhang SW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:426-8 ; 2005. Met dank aan Frank die dit artikel voor ons vertaalde.

  ADENOVIRUS-P53 GEN THERAPIE GECOMBINEERD MET RADIOTHERAOIE VOOR KEELKANKER Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine) verhoogt de kans op regressie van keelkanker door bestraling in dit gerandomiseerde onderzoek significant. Feitelijk betekent het toedienen van Gendicine een biologische bestrijdingswijze, die de gederangeerde stofwisseling van de kanker op genniveau richting normaal bijstuurt en mede daardoor of anderszins al dan niet door...

  Lees verder ...