Interferon Alfa-2a en isotretinoin plus vitamine E. verbeteren significant - verdubbeling overlevingskansen en overlevingstijd na 5 jaar van patienten met kanker in mond en keel na operatie

20 april 2005: Bron: Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;131:304-307 en Medscape

Een combinatie van Interferon Alfa-2a, Isotretinoin, plus Vitamin E gegeven na operatie verhoogt hoog significant de kansen op overleving van mond- en keelkanker en vergroot significant de tijd tot een recidief en verdere uitzaaiïngen, aldus een weliswaar niet-gerandomiseerde fase II studie bij 45 patiënten, maar wel vergeleken bij wat statistisch mocht worden verwacht bij deze patiënten. Deze studie is nieuwe bevestiging van deze effectieve aanpak als resultaat uit een...

Lees verder ...

Gendicine - Adenovirus-P 53 Gen therapie in combinatie met bestraling vergroot significant de kans op herstel van mond- en keelkanker.

29 juli 2006: Bron: Zhang SW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:426-8 ; 2005. Met dank aan Frank die dit artikel voor ons vertaalde.

ADENOVIRUS-P53 GEN THERAPIE GECOMBINEERD MET RADIOTHERAOIE VOOR KEELKANKER Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine) verhoogt de kans op regressie van keelkanker door bestraling in dit gerandomiseerde onderzoek significant. Feitelijk betekent het toedienen van Gendicine een biologische bestrijdingswijze, die de gederangeerde stofwisseling van de kanker op genniveau richting normaal bijstuurt en mede daardoor of anderszins al dan niet door...

Lees verder ...