Voorbeelden van patiënten die Naltrexone gebruiken.

17 oktobner 2016:

Zie ook deze artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/ldn-low-dose-naltrexone.html

en: 

https://kanker-actueel.nl/NL/onderzoeksgeschiedenis-van-naltrexone.html

en: 

https://kanker-actueel.nl/NL/naltrexone-blijkt-een-prima-middel-bij-auto-immuunziektes-zie-hier-laatste-studieresultaten-bij-oa-ziekte-van-crohn-ms-multiple-sclerose-en-uitleg-wat-ldn-low-dose-naltrexone-precies-is.html

Enkele voorbeelden van nog veel meer hebben we gekopieerd van de site van Dr. Bihary Maar nogmaals wat voor waarde dit allemaal heeft weten we niet. Een Nederlandse man heeft aan ons zomer 2004 laten weten erg veel profijt te hebben van de injecties met LDN - Low Dose Naltrexone die worden toegediend door een Nederlandse orthomoleculaire arts.

W....Lees verder ...

Interferon Alfa-2a en isotretinoin plus vitamine E. verbeteren significant - verdubbeling overlevingskansen en overlevingstijd na 5 jaar van patienten met kanker in mond en keel na operatie

20 april 2005: Bron: Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;131:304-307 en Medscape

Een combinatie van Interferon Alfa-2a, Isotretinoin, plus Vitamin E gegeven na operatie verhoogt hoog significant de kansen op overleving van mond- en keelkanker en vergroot significant de tijd tot een recidief en verdere uitzaaiïngen, aldus een weliswaar niet-gerandomiseerde fase II studie bij 45 patiënten, maar wel vergeleken bij wat statistisch mocht worden verwacht bij deze patiënten. Deze studie is nieuwe bevestiging van deze effectieve aanpak als resultaat uit een...

Lees verder ...

Gendicine - Adenovirus-P 53 Gen therapie in combinatie met bestraling vergroot significant de kans op herstel van mond- en keelkanker.

29 juli 2006: Bron: Zhang SW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:426-8 ; 2005. Met dank aan Frank die dit artikel voor ons vertaalde.

ADENOVIRUS-P53 GEN THERAPIE GECOMBINEERD MET RADIOTHERAOIE VOOR KEELKANKER Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine) verhoogt de kans op regressie van keelkanker door bestraling in dit gerandomiseerde onderzoek significant. Feitelijk betekent het toedienen van Gendicine een biologische bestrijdingswijze, die de gederangeerde stofwisseling van de kanker op genniveau richting normaal bijstuurt en mede daardoor of anderszins al dan niet door...

Lees verder ...

Protonenbestraling is bijzonder effectief en veilig bij tumoren in het hoofd/halsgebied (kanker in neusgebied - sinonasal tumoren). 87% blijkt na 5 jaar nog in leven. Totale ziektevrije overleving na 5 jaar was mediaan 57%. Artikel geplaatst 4 maart 2010

2 maart 2010: Bron 2010 Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium (MHNCS)

Protonenbestraling blijkt voor kanker in het neusgebied (sinonasal tumoren) bijzonder effectief en met veel minder bijwerkingen dan gewone bestraling..