Cannabisstofjes CBD en THC verdienen meer aandacht als toepassing in een behandeling van kanker blijkt uit review studie

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Halvering van toedieningschema van combinatie van gemcitabine plus NAB-paclitaxel - Abraxane - voor uitgezaaide alvleesklierkanker geeft zelfde resultaten maar met veel minder bijwerkingen en een kostenbesparing van $ 5.500,-- per maand per patiënt

Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst...

Lees verder ...

Avastin - bevacizumab naast Xeloda - capecitabine faalt op overall overleving en ziektevrije tijd bij darmkanker stadium II en III aldus fase III studie QUASAR2

5 oktober 2016: Bron: The Lancet

De tussenresultaten zoals hieronder al eerder beschreven zijn inmmiddels bevestigd in een eindevaluatie en gepubliceerd in The Lancet: Avastin - bevacizumab geeft geen enkel voordeel wanneer toegevoegd aan Xeloda - capecitabine bij darmkanker stadium II en III. Zie volledige studierapport: 

Adjuvant capecitabine plus bevacizumab versus capecitabine alone in patients with colorectal cancer (QUASAR 2): an open-label, randomised phase 3 trial

Interpretation

The addition of bevacizumab to capecitabine in the adjuvant...

Lees verder ...

Protonenbestraling is bijzonder effectief en veilig bij tumoren in het hoofd/halsgebied (kanker in neusgebied - sinonasal tumoren). 87% blijkt na 5 jaar nog in leven. Totale ziektevrije overleving na 5 jaar was mediaan 57%. Artikel geplaatst 4 maart 2010

2 maart 2010: Bron 2010 Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium (MHNCS)

Protonenbestraling blijkt voor kanker in het neusgebied (sinonasal tumoren) bijzonder effectief en met veel minder bijwerkingen dan gewone bestraling..