2 maart 2010: Bron 2010 Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium (MHNCS)

Protonenbestraling blijkt voor kanker in het neusgebied (sinonasal tumoren) bijzonder effectief en met veel minder bijwerkingen dan gewone bestraling.. 

Volgens een onderzoek gepresenteerd op een Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium in Chandler, Arizona, bleek de lokale controle van de patienten met tumoren in het neusgebied die waren behandeld met protonenbestraling maar liefst 87% na 5 jaar. Het mediaan totale ziektevrije overlevingspercentage op 5 jaar lag op 57%. Uitzaaiingen op afstand bleken prognose factor voor recidief.

Sinonasal tumoren zijn zeldzame tumoren en zijn moeilijk te behandelen vanwege hun anatomische locatie. Conventionele radiotherapie resulteert in een zeer slechte lokale controle en wordt geassocieerd met significante acute en lange-termijn behandeling-gerelateerde toxiciteit, aldus Louis Harrison, MD, Beth Israel Medical Center in New York City, die op de persconferentie de resultaten van deze studie toelichtte.

"De nabijheid van deze tumoren bij vitale structuren zoals de hersenstam en de oogzenuwen maken een behandeling van deze tumoren gecompliceerd," zegt Dr Harrison. "Het uitgangspunt is het leveren van hoge doses straling, maar het kan ook een bron zijn van aanzienlijke morbiditeit bij de patiënt."

De behandeling van sinonasal tumoren is meestal; chirurgie en / of bestralingstherapie. Helaas hebben patienten vaak bij diagnsoe al gevorderde ziekte waardoor een operatie niet meer kan.  De prognose is dan ook slecht voor die groep patienten en recente studies tonen aan dat slechts een lokale cotrole bereikt wordt van 20% tot 50% van tumoren in het neusgebied. 

De gepresenteerde studie bestond uit 99 patiënten met nieuw gediagnosticeerde sinonasal maligniteiten die behandeld werden met protonenbestraling aan het Massachusetts General Hospital tussen 1991 en 2003. In deze groep had 65% T4b ziekte, 67% had een operatie ondergaan voorafgaand aan de protonenbestraling en 2% had daarbij ook nog gelijktijdig chemotherapie gekregen.

De meest voorkomende histologische subtype is het plaveiselcelcarcinoom (n = 32), gevolgd door esthesioneuroblastoma / neuro-endocriene tumoren (n = 30), Adenoïd cystic carcinoma (n = 20), sarcoma (n = 11) en adenocarcinoom (n = 6) .

De mediane totale dosis van de straling aan de primaire tumor werd 72,8 Gye (bereik 59,4 tot 79,4 Gye), en het mediane percentage van de protonen was 57% (bereik 22% - 84%). Meer dan drie kwart van de patiënten (79%) kreeg een extra lymfklierprotonenbestraling en 82% kreeg tweemaal daags protonenbestraling.

Bij een mediane follow-up van 92,6 maanden voor alle overlevende patiënten, vonden de auteurs lokale controle percentages tot 87% op 5 jaar en 83% op 8 jaar. De totale overleving op 5 en 8 jaar waren 57% en 46%, respectievelijk.


Metastasen op afstand waren goed voor 56% van alle recidieven en het metastase-vrije overlevingspercentage zowel op 5 en 8 jaar was 69%. In multivariate analyse, vonden de auteurs dat alleen T4b ziekte significant geassocieerd was met een verminderde metastase-vrije overlevings percentage (P = .024).

De meeste patiënten in de studie bleven vrij van late ernstige toxiciteit. Op 5 jaar waren bijwerkinge - toxiciteit van graad 3 of hoger 29% bij patiënten die chirurgie hadden ondergaan voorafgaand aan de protonenbestraling, en 7% bij patiënten die geen chirurgie (P = .07) hadden gehad. De meest voorkomende bijwerking was de weke delen toxiciteit bij 9% van alle patiënten op 5 jaarsmeting.

Dr Harrison erkend dat, hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, protonenbestraling nog niet algemeen beschikbaar is en ook erg duur is. Dit kan verder onderzoek belemmeren en beperkt het aantal potentiële deelnemers.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Protonenbestraling is bijzonder effectief en veilig bij tumoren in het hoofd/halsgebied (kanker in neusgebied - sinonasal tumoren). 87% blijkt na 5 jaar nog in leven. Totale ziektevrije overleving na 5 jaar was mediaan 57%. Artikel geplaatst 4 maart 2010"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Protonenbestraling voor neus- >> Protonenbestraling is bijzonder >> Protonenbestraling bij recidief >>