BCG - Bacillus Calmette Guerin werkt effectiever als patient eerst geopereerd wordt en tumorvrij is bij aanvang van BCG behandeling.

6 mei 2010: Bron: International Journal of Urology

Wanneer blaaskankerpatienten met niet invasieve blaaskanker en groot risico op een recidief aan een behandeling met BCG - Bacillus Calmette Guerin beginnen is het effect op langere ziektevrije tijd en overall overleving beter als de patient op moment van behandelen tumorvrij is. Dit blijkt uit een gerandomiseerde Franse studie met 117 blaaskankerpatienten. 70 patienten daarvan waren tumorvrij bij aanvang van de behandeling, 47 patienten hadden nog resterende tumoren

Tijdens een gemiddelde...

Lees verder ...