Het effect van functionele voeding AHCC - mix van medicinale paddestoelen - bij levertumoren positief en significant bewijst negenjarige studie.

Helpt u ons aan 500 donateurs?

Nog een reden om donateur te worden als u extracten van medicinale paddenstoelen wilt gaan gebruiken misschien? Bij Oriveda krijgen onze donateurs 25% korting op extracten van medicinale paddensteolen.

1 maart 2018: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/champignons-bewerkt-met-speciale-belichting-hebben-daarmee-veel-extra-vitamine-d-en-kunnen-vitamine-d-supplementen-vervangen.html

27 oktober 2011: meer en meer wordt duidelijk dat extracten van bepaalde paddenstoelen met medicinale kwaliteiten uitstekende middelen zijn als aanvulling of soms zelfs mono in een behandeling...Lees verder ...

HYPEC IPHC - hyperthermie naast chemo bij uitgezaaide buikvlieskanker (colonrectalcancer) van het adenocarcinoomtype geeft significant langere overlevingsresultaten, aldus studie bij 77 patiënten.

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Hersentumoren: PDT - Photodynamische Therapie met ALA en Fotofrin en soms ook herhaald verdubbelt ziektevrije tijd, verbetert significant levensduur en kwaliteit van leven bij hersentumoren - Glioblastoma Multiforme.

13 oktober 2008: Bron: 1: Lasers Med Sci. 2008 Oct;23(4):361-7. Epub 2007 Oct 10. Links

Zoveel mogelijk operatieve verwijdering van tumorweefsel bij patienten met Glioblastoma Multiforme , een vorm van hersentumoren, met PDT = Photo Dynamische Therapie met  de senthesizers ALA en Fotofrin verdubbelt ziektevrije tijd en verbetert aanzienljik levensduur en kwaliteit van leven. Bovendien maakt deze techniek het mogelijk om herhaalde malen een...

Lees verder ...

BCG - Bacillus Calmette Guerin werkt effectiever als patient eerst geopereerd wordt en tumorvrij is bij aanvang van BCG behandeling.

6 mei 2010: Bron: International Journal of Urology

Wanneer blaaskankerpatienten met niet invasieve blaaskanker en groot risico op een recidief aan een behandeling met BCG - Bacillus Calmette Guerin beginnen is het effect op langere ziektevrije tijd en overall overleving beter als de patient op moment van behandelen tumorvrij is. Dit blijkt uit een gerandomiseerde Franse studie met 117 blaaskankerpatienten. 70 patienten daarvan waren tumorvrij bij aanvang van de behandeling, 47 patienten hadden nog resterende tumoren

Tijdens een gemiddelde...

Lees verder ...

BCG - Bacillus Calmette-Guerin geeft significant betere kans op definitieve genezing van blaaskanker dan Epirubicine plus Interferon-Alpha2b voor zowel primaire blaaskanker, als secondaire vorm van blaaskanker als recidief van blaaskanker

29 oktober 2009: Bron: Eur Urol. 2009 Oct 6.

BCG = Bacillus Calmette-Guerin geeft significant betere kans op definitieve genezing van blaaskanker dan een combinatie van epirubicine en Interferon-Alpha2b voor primaire blaaskanker. Ook geldt BCG superieur bij secondaire vorm van blaaskanker als recidief van blaaskanker als bij een eerste behandeling een CR = Complete Remissie optreedt. BCG geeft ook meer complete remissies dan Epirubicine. Deze conclusies uit een gerandomiseeeerde studie bevestigt voor de zoveelste keer...

Lees verder ...

Chemo embolisatie via leverslagader aanvullend op systemische chemo zorgt voor spectaculair veel meer 5 jaars ziektevrije overlevingen - 20 procent - in vergelijking met alleen systemische chemo via infuus bij operabele darmkanker met leveruitzaaiingen

24 november 2011: Bron: Annals of Surgery:December 2011 - Volume 254 - Issue 6 - p 851–856 doi: 10.1097/SLA.0b013e31822f4f88

Wanneer patiënten met in de lever uitgezaaide darmkanker  na operatie aanvullend op systemische chemo extra lokaal chemo plus dexamethason krijgen toegediend via de leverslagader - hepatic artery infusions (HAI) - dan hebben zij een veel grotere kans om hun darmkanker te overleven zonder recidief dan wanneer deze patiënten alleen systemische chemo krijgen. Het verschil was echt heel groot.

Lees verder ...

Chemo voor en na operatie geeft significant betere overlevingskansen bij slokdarmkanker dan alleen chemo na operatie

13 april 2011, bron: Journal of Clinical Oncology, maart 2011

Chemo vooraf en na operatie van slokdarmkanker (tumoren zaten laag in de slokdarm) en bepaalde vormen van maagkanker (tumoren in de aansluiting met de slokdarm) geeft patienten beduidend meer kans op overleven en langere ziektevrije tijd. Dit blijkt uit een langjarige gerandomiseerde fase III studie met 224 patienten met kanker van de slokdarm en bovenste gedeelte van de maag, waarin de resultaten vergeleken werden met alleen een operatie. De gebruikte chemo...

Lees verder ...

Operatie bij hersentumoren: wanneer bij een inoperabele hersentumor (Glioblastoom Multiforme) toch een groot gedeelte (75% of meer) kan worden weggehaald zorgt dit voor langere levensduur, echter niet voor genezing. Artikel geplaatst 14 mei 2010

14 mei 2010: bron: American Association of Neurological Surgeons (AANS) 2010 Annual Meeting: Abstract 807. Presented May 5, 2010.

Wanneer bij een niet meer volledig te opereren hersentumor, Glioblastoom Multiforme, toch zoveel mogelijk tumorweefsel wordt weggehaald zonder de functies te beschadigen blijkt dit de kwaliteit van leven en de levensduur te verlengen. Tot nu toe is altijd aangenomen dat minimaal 98% moet kunnen worden weggehaald wil er een redelijke kans zijn op significante levensverlenging. Mediane overlevingstijd voor een Glioblastoom is met eerste lijnsbehandeling...

Lees verder ...