Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

28 maart 2016: Aanvullende informatie over studies met HIPEC - Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy:

Meest recente artikel over HIPEC behandeling is dit artikel: Adjuvant hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in patients with colon cancer at high risk of peritoneal carcinomatosis; the COLOPEC randomized multicentre trial 

Deze studie hypec bij darmkanker (geregistreerd als COLOPEC door het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis - AvL - Amsterdam maar loopt in verschillende ziekenhuizen) loopt nog steeds en u kunt zich nog altijd aanmelden: https://clinicaltrials.gov/show/NCT02231086 

Ook deze studie van het UMCG - Groningen: 

Neo-adjuvant chemotherapy, cytoreductive surgery with hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis of colorectal origin (NACHO-trial)  staat nog steeds open voor patienten.

En deze studie: Behandeling van peritoneale uitzaaiingen in maagkanker patienten met cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie staat ook open voor aanmelden van patiënten

Deze studie loopt in België: 

Cytoreduction followed by Normothermic versus Hyperthermic Intraperitoneal Intraoperative Chemoperfusion: a Phase II Study in Peritoneal Carcinomatosis 

Lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/NL/hipec-hypertherme-intraperitoneale-chemotherapie-25-procent-meer-5-jaars-overlevingen-bij-selecte-groep-patienten-met-operabele-uitzaaiingen-in-buikvlies-ontstaan-vanuit-darmkanker-blinde-darmkanker-en-eierstokkanker.html

5 mei 2015: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hipec-hypertherme-intraperitoneale-chemotherapie-25-procent-meer-5-jaars-overlevingen-bij-selecte-groep-patienten-met-operabele-uitzaaiingen-in-buikvlies-ontstaan-vanuit-darmkanker-blinde-darmkanker-en-eierstokkanker.html

10 juni 2012: Zie hier voor meer informatie over een HIPEC behandeling en waar in Nederland deze wordt uitgevoerd. Naar de kwaliiteit van leven, kans op complicaties enz. is enkele jaren geleden deze review studie uitgebracht, volledige studierapport, is gratis in te zien: Peritoneal carcinomatosis: patients selection, perioperative complications and quality of life related to cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy.

d.d. 26 februari 2004: Bron: Reuters

Intraperitoneale chemotherapie met als aanvulling hyperthermie bij (colorectal) buikvlieskanker met uitzaaiingen toont uitstekende resultaten.


Patiënten met niet appendiceale (blinde darm nog niet aangetast, is mijn vrije vertaling hiervan) invasieve buikvlieskanker (colonrectal) die met cytoreductieve chirurgie (operatie met aanvullende chemo met als doel tumorreductie en niet curatief bedoeld) plus intraperitoneale hyperthermische chemotherapie (IPHC) worden behandeld overleefden langer dan onbehandelde patiënten, volgens de resultaten van een retrospectieve studie van 77 patiënten.

Na 3 jaar, was de gemiddelde totale overlevingsduur 25%, en na 5 jaar, was deze 17%, het onderzoeksrapport is gepubliceerd in het februarinummer van The Annals of Surgical Oncology (Ann Surg Oncol 2004;11:178-186). Zonder behandeling is de gemiddelde overleving voor patiënten met buikvlieskanker (colonrectalcancer) 3 tot 6 maanden.

De bevindingen wijzen erop dat deze behandelingsresultaten voor geselecteerde buikvlieskankerpatiënten met aantoonbare verdere uitzaaiingen in de buik, de kwaliteit van leven en levensduur kan verbeteren vooral als de volledige chirurgische verwijdering van de tumoren vooraf kan worden bereikt, aldus hoofdauteur Dr. Perry Shen van de Wake Forest Universiteit, Winston-Salem, North Carolina

Chirurgie plus IPHC is een efficiënte behandeling gebleken voor buikvlieskanker (colonrectal cancer) kanker met aantoonbare uitzaaiingen richting blinde darm, en ook bij een paar andere zeldzame vormen van kanker, aldus Dr. Shen.

"In vele gevallen kunt u de volledige tumor niet verwijderen," zo ging Dr. Shen verder. "Maar als er zo veel mogelijk van de omvangrijke tumor is verwijderd, namen wij een gemiddelde algemene overleving van 28 maanden waar." Van de 77 patiënten, konden de chirurgen een volledige resectie bij 37 patiënten (48%) bereiken, tijdens behandelingen bij patiënten in de periode 1991 tot 2002.

Dr. Shen zegt ook dat studies bij dieren erop wijzen dat IPHC in omringend weefsel in een straal van ongeveer 5 millimeter doordringt, en potentiële kankercellen vernietigt die vanaf de primaire tumorhaard zijn uitgezaaid. Het toedienen van IPHC nadat de resectie wordt voltooid staat hogere concentraties van het medicijn toe om rechtstreeks naar de plaats van de primaire tumor te gaan terwijl het minieme bijwerkingen geeft van systematische giftigheid.
Als de chemotherapie normaal standaard wordt toegediend, dus zonder verwarming - hyperthermie slaagt het medicijn er niet in om gelijkaardige concentraties bij de tumoren te bereiken, zei Dr. Shen.

Ander experimenteel bewijsmateriaal wijst er op dat het tumorweefsel gevoeliger is voor hitte dan normaal weefsel. Dientengevolge, heeft de tumor minder weerstand tegen chemotherapie wanneer de temperatuur van het medicijn wordt verhoogd.

Bijna 75% van de patiënten had chemotherapie ontvangen voorafgaand aan de chirurgie en IPHC-behandeling. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 54 jaar oud. Van de totale behandelingen, werden er 74 behandeld voor een primaire tumor in de darmen en 3 in het rectum. Alle patiënten in de studie hadden een histologische diagnose van een adenocarcinoom.

Morbiditeit en mortaliteit van 'Perioperative' (ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt: sterfte n.a.v. of vooraf aan operatie?) waren respectievelijk 30% en 12%. Ongeveer 19% van de patiënten ervoer hematologische (bloedarmoede enz.) bijwerkingen.

De groep van Dr. Shen's merkt op dat het toekomstige onderzoek het gebruik van moleculaire metingen kan omvatten om te bepalen welke patiënten het meeste voordeel uit chirurgie plus IPHC zouden kunnen hebben.

Bovenstaande is vertaling van onderstaand persbericht rondgestuurd door Reuters d.d. 13 februari 2004. 

Bron: Reuters

Ann Surg Oncol 2004;11:178-186.
Intraperitoneal Hyperthermic Chemotherapy Shows Promise for Colorectal Cancer

NEW YORK (Reuters Health) Feb 13 - Patients with non-appendiceal invasive colorectal cancer who are treated with cytoreductive surgery plus intraperitoneal hyperthermic chemotherapy (IPHC) survived longer than untreated patients, according to the results of a retrospective study of 77 patients.

After 3 years, the median overall survival rate was 25%, and after 5 years, it was 17%, the investigators report in the February issue of the Annals of Surgical Oncology. Without treatment, the average survival for patients with peritoneal carcinomatosis is 3 to 6 months.

The findings indicate that this treatment can improve outcomes for select colorectal cancer patients who experience a spread of the cancer into the abdomen, especially if complete resection of all the cancer can be achieved, lead author Dr. Perry Shen of Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina, told Reuters Health.

Surgery plus IPHC has proven to be an effective treatment for colorectal cancer that spreads to the appendix, as well as a few other rare cancers, Dr. Shen said.

"In many cases you cannot remove the entire tumor," Dr. Shen continued. "But if you remove as much of the bulky tumor as possible, we observed a median overall survival of 28 months." Of the 77 patients, the surgeons were able to achieve a complete resection in 37 (48%), during procedures between 1991 and 2002.

Dr. Shen said animal studies indicate that IPHC penetrates surrounding tissue in a radius of about 5 millimeters, potentially eradicating cancer cells that have migrated away from the tumor site. Delivering IPHC after the resection is completed allows higher concentrations of the drug to go directly to the site of the tumor while minimizing systemic toxicity. If chemotherapy is delivered normally, it fails to achieve similar concentrations at the tumor site, Dr. Shen said.

Other experimental evidence indicates tumor tissue is more sensitive to heat than normal tissue. As a result, the tumor has less resistance to chemotherapy when the temperature of the drug is raised.

Nearly 75% of the patients had received chemotherapy prior to the surgery and IPHC treatment. The median age of the participants was 54 years old. Of the total procedures, 74 were conducted to resect a primary site in colon and 3 in the rectum. All the patients in the study had a histological diagnosis of adenocarcinoma.

Perioperative morbidity and mortality were 30% and 12%, respectively. About 19% of the patients experienced hematological toxicity.

Dr. Shen's group notes that future research may include the use of molecular markers to determine which patients would derive the most benefit from surgery plus IPHC.

Ann Surg Oncol 2004;11:178-186.


Plaats een reactie ...

Reageer op "HYPEC IPHC - hyperthermie naast chemo bij uitgezaaide buikvlieskanker (colonrectalcancer) van het adenocarcinoomtype geeft significant langere overlevingsresultaten, aldus studie bij 77 patiënten."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM = traditionele Chinese >> Hypec - hyperthermische intraperitoneale >> Hyperthermische intraperitoneale >> Hypec - hyperthermisch intraperitoneale >> Catharina ziekenhuis Eindhoven >> Hoe kunnen oncologen het beste >> Hypec - hyperthermic intraperitoneal >> Hipec - Hypertherme Intraperitoneale >> Een HIPEC - Hyperthermic intraperitoneal >> Hypec-operatie bij uitgezaaide >>