Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

28 maart 2016: Aanvullende informatie over studies met HIPEC - Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy:

Meest recente artikel over HIPEC behandeling is dit artikel: Adjuvant hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in patients with colon cancer at high risk of peritoneal carcinomatosis; the COLOPEC randomized multicentre trial 

Deze studie hypec bij darmkanker (geregistreerd als COLOPEC door het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis - AvL - Amsterdam maar loopt in verschillende ziekenhuizen) loopt nog steeds en u kunt zich nog altijd aanmelden: https://clinicaltrials.gov/show/NCT02231086 

Ook deze studie van het UMCG - Groningen: 

Neo-adjuvant chemotherapy, cytoreductive surgery with hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis of colorectal origin (NACHO-trial)  staat nog steeds open voor patienten.

En deze studie: Behandeling van peritoneale uitzaaiingen in maagkanker patienten met cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie staat ook open voor aanmelden van patiënten

Deze studie loopt in België: 

Cytoreduction followed by Normothermic versus Hyperthermic Intraperitoneal Intraoperative Chemoperfusion: a Phase II Study in Peritoneal Carcinomatosis 

Lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/NL/hipec-hypertherme-intraperitoneale-chemotherapie-25-procent-meer-5-jaars-overlevingen-bij-selecte-groep-patienten-met-operabele-uitzaaiingen-in-buikvlies-ontstaan-vanuit-darmkanker-blinde-darmkanker-en-eierstokkanker.html

5 mei 2015: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hipec-hypertherme-intraperitoneale-chemotherapie-25-procent-meer-5-jaars-overlevingen-bij-selecte-groep-patienten-met-operabele-uitzaaiingen-in-buikvlies-ontstaan-vanuit-darmkanker-blinde-darmkanker-en-eierstokkanker.html

10 juni 2012: zie hier wat een HIPEC behandeling inhoudt en waar deze in Nederland wordt uitgevoerd.

d.d. 14 april 2004: Bron: Journal of Clinical Oncology 2003;83:147–153

Hyperthermie in combinatie met chirurgie en chemo - ook wel HYPEC genoemd - geeft bij het zeldzaam voorkomende buikvlies mesothelioma (Peritoneal mesothelioma (PM) ) goede resultaten blijkt uit studie bij 19 patiënten. Het abstract hebben we vrij vertaald met behulp van google translating.

Journal of Surgical Oncology 2003;83:147–153 Peritoneal Mesothelioma Treated by Induction Chemotherapy, Cytoreductive Surgery, and Intraperitoneal Hyperthermic Perfusion MARCELLO DERACO, MD,1* PAOLO CASALI,2 M.G. INGLESE,3 DARIO BARATTI,1 ELISABETTA PENNACCHIOLI,1 ROSSELLA BERTULLI,3 AND SHIGEKI KUSAMURA1 1Department of Surgery, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy 2Department of Medical Oncology, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy 3Department of Anaesthesiology, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy

Achtergrond en Doelen: Peritoneal mesothelioma (PM) is een zeldzame soort kanker, met een slechte prognose. De onderzoekers onderzochten het effect van 'agressieve' (zoveel mogelijk weghalen) chirurgie gevolgd door intraperitoneal (buikspoelingen) chemotherapie met plaatselijke/lokale hyperthermie

Patiënten en Methoden: In deze prospectieve studie (onderzoek naar vooraf gestelde verwachtingen/doelen) , werden 19 patiënten met PM behandeld door cytoreductive chirurgie (CRS) en intensieve intraperitoneale hyperthermie (IPHP) . De gemiddelde follow-up was 27 maanden (schaal: 1–65 maanden). Vijftien (68%) patiënten hadden kwaadaardige ziekte (matig/slecht gedifferentieerd) , twee met goed gedifferentieerd papillaire mesothelioma en twee hadden multicystic PM. Dertien (65%) patiënten ontvingen preoperatieve chemotherapie. Vijftien gevallen (75%) onderging optimale cytoreduction (grootte rest tumoren die niet konden weggehaald worden waren kleiner dan 2.5 mm doorsnee). Eèn patiënt onderging de procedure tweemaal tengevolge van locoregionale progressie van de ziekte.
IPHP (HYPEC) werd met gesloten buiktechniek verricht en gebruikt werd een voorverwarmde polysaline perfusate (holle naald?) (42.58 C) bevattend cisplatin/mitomycin C of cisplatin/doxorubicin aangestuurd - ingebracht door een hart - longpomp voor 60 of 90 minuten.

Resultaten: Drie jaars overleving en ziektevrije overleving was respectievelijk 69 en 66%. De operatieve bijwerkingen (stadium II/III), mortaliteit/sterfte en totale toxiciteit (stadium I–IV) waren respectievelijk 25, 0 en 30%. Zeventien (94%) uit 18 patiënten hadden last van wondjes veroorzaakt door de chemo (ascites) en verminderde weerstand.

Conclusie:

Deze therapeutische strategie lijkt effectief en werd goed verdragen. De eerste resultaten lijken veelbelovend en lijkt een mogelijk belangrijk resultaat op langer overleven bij geselecteerde patiënten met buikvlies meosthelioma - Peritoneal Mesothelioma - PM.

Hieronder het Engelstalige abstract en als u hier klikt kunt u het volledige studieverslag Peritoneal Mesothelioma Treated by Induction Chemotherapy, Cytoreductive Surgery, and Intraperitoneal Hyperthermic Perfusion tegen betaling inzien.

 

Journal of Surgical Oncology 2003;83:147–153 Peritoneal Mesothelioma Treated by Induction Chemotherapy, Cytoreductive Surgery, and Intraperitoneal Hyperthermic Perfusion MARCELLO DERACO, MD,1* PAOLO CASALI,2 M.G. INGLESE,3 DARIO BARATTI,1 ELISABETTA PENNACCHIOLI,1 ROSSELLA BERTULLI,3 AND SHIGEKI KUSAMURA1 1Department of Surgery, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy 2Department of Medical Oncology, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy 3Department of Anaesthesiology, National Cancer Institute of Milan, Milan, Italy

Background and Objectives:

Peritoneal mesothelioma (PM) is a rare disease, with a poor prognosis. We decided to prospectively evaluate the prognostic impact of aggressive surgery followed by intraperitoneal chemotherapy with local hyperthermia.

Patients and Methods:

In this prospective study, 19 patients with PM were treated by cytoreductive surgery (CRS) and intraperitoneal hyperthermic perfusion (IPHP). Mean follow-up was 27 months (range: 1–65). Fifteen (68%) patients had malignant disease, two had well-differentiated papillary mesothelioma, and two had multicystic PM. Thirteen (65%) patients received preoperative chemotherapy. Fifteen cases (75%) underwent optimal cytoreduction (residual disease <2.5 mm). One patient underwent the procedure twice due to locoregional progression. IPHP was performed with closed abdomen technique, using a preheated polysaline perfusate (42.58C) containing cisplatinþmitomycin C or cisplatinþdoxorubicin administered through a heart–lung pump for 60 or 90 min.

Results:

Three-year overall and progression-free survival was 69 and 66%, respectively. The operative morbidity (grade II/III), mortality, and overall toxicity (grade I–IV) rates were 25, 0, and 30%, respectively. Seventeen (94%) out of 18 patients had resolution of ascites.

Conclusions:

This therapeutic strategy proved feasible and was well tolerated. Early results seem promising and consistent with a potentially major impact on survival in selected patients with PM.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "HYPEC - Hyperthermie in combinatie met chirurgie en chemo geeft ook bij Peritoneal Mesothelioma (PM) - buikvlies mesothelioma goede veelbelovende resultaten."

  • Sienet :
    Mijn man van 51 jaar heeft op 07-08-18 een HIPEC ondergaan in België (www.drmulier.com). Op 04-07-18 is de diagnose ‘maligne mesothelioom peritoneum’ vastgesteld, nadat er de week ervoor een diagnostische laparoscopie in een perifeer ziekenhuis in Nederland werd verricht. Wij hebben gemerkt dat met deze diagnose je al snel wordt ‘opgegeven’ , mede door onwetendheid, door zijn zeldzaamheid, en zijn zelf gaan zoeken naar een ervaren en bekwaam chirurg. Dr. Mulier heeft ons enorm geholpen, ook door snel te handelen. De cytoreductieve chirurgie was macroscopisch volledig en nu hopen we dat de chemo de microscopische cellen aanpakt. Ik zou graag in contact willen komen met lotgenoten en op de hoogte willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM = traditionele Chinese >> Hypec - hyperthermische intraperitoneale >> Hyperthermische intraperitoneale >> Hypec - hyperthermisch intraperitoneale >> Catharina ziekenhuis Eindhoven >> Hoe kunnen oncologen het beste >> Hypec - hyperthermic intraperitoneal >> Hipec - Hypertherme Intraperitoneale >> Een HIPEC - Hyperthermic intraperitoneal >> Hypec-operatie bij uitgezaaide >>