Operatie bij hersentumoren: wanneer bij een inoperabele hersentumor (Glioblastoom Multiforme) toch een groot gedeelte (75% of meer) kan worden weggehaald zorgt dit voor langere levensduur, echter niet voor genezing. Artikel geplaatst 14 mei 2010

14 mei 2010: bron: American Association of Neurological Surgeons (AANS) 2010 Annual Meeting: Abstract 807. Presented May 5, 2010.

Wanneer bij een niet meer volledig te opereren hersentumor, Glioblastoom Multiforme, toch zoveel mogelijk tumorweefsel wordt weggehaald zonder de functies te beschadigen blijkt dit de kwaliteit van leven en de levensduur te verlengen. Tot nu toe is altijd aangenomen dat minimaal 98% moet kunnen worden weggehaald wil er een redelijke kans zijn op significante levensverlenging. Mediane overlevingstijd voor een Glioblastoom is met eerste lijnsbehandeling...

Lees verder ...

Vaccinatie tegen het HPV virus (human papilloma virus) lijkt zinloos voor vrouwen op middelbare leeftijd of ouder, aldus twee langjarige studies. Artikel geplaatst 21 februari 2010

21 februari 2010: Bron: J Med Virol. 2010 Feb 17;82(4):597-604 en  

Vrouwen op middelbare leeftijd alsnog vaccineren tegen HPV virus lijkt weinig zin te hebben omdat de meste vrouwen al voor hun 35-ste besmet raken met het virus. Dit blijkt uit twee langjarige studies.