Vitamine A. - retinol palmitate in dosis van 10.000 IU oraal per dag vermindert bestralingschade significant.

14 juni 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaand artikel spreekt voor zichzelf. Vitamine A beschermt tegen bestralingsschade blijkt uit de dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie

31 maart 2005: Bron: Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):1-8.

Een kleinschalige maar wel gerandomiseerde dubbelblinde studie bewijst dat wanneer een patiënt elke dag 10.000 IU oraal vitamine A. neemt naast bestralingen de rectale bestralingsschade significant minder is. Na het eindigen van de studietijd kregen de mensen uit de controlegroep alsnog vitamine A...Lees verder ...