Menatetrenone (vitamine K2) vermindert bij operabele leverkanker de kans op een recidief significant - 42,7 % na 1 jaar en 27,3% na 3 jaar ) en verbetert 3 jaars overleving met 23 %. Nieuwe meta analyse bevestigt resultaten

3 september 2018: Bronnen: zie studiereferenties en literatuurlijsten van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Het volledige studieverslag van onderstaand besproken studie: 

The effect of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on disease recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative treatment is inmiddels gratis in te zien.

Met opvallende resultaten op overall overleving t.o.v. placebo:

Voor de patiënten die menatetrenone (vitamine K-2) hadden gehad was de overleving 100% op 1 jaar, 96.6% op 2 jaar en 87.0%...

Lees verder ...

ATRA - all-trans-retinoic-acid - retinionezuur voorkomt en vermindert sterk de tumorgroei bij darmkanker blijkt uit dierstudies en darmflora van darmkankerpatienten copy 1

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

ATRA - all-trans-retinoic-acid - retinionezuur voorkomt en vermindert sterk de tumorgroei bij darmkanker blijkt uit dierstudies en darmflora van darmkankerpatienten

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

APL: Kinderen met APL - Acute Promyelotische Leukemie zijn zeer gebaat met aanvullend all-trans-retinoic acid - ATRA - naast chemokuren, blijkt uit grote vergelijkende studie

16 augustus 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en vraag uw aandacht voor ATRA - all-trans-retinoic acid, een vorm van vitamine A, welke bij APL echt spectaculaire resultaten geeft. Zie ook in gerelateerde artikelen

21 januari 2005: Bron: Pubmed: J Clin Oncol. 2004 Apr 15;22(8):1404-12.

Kinderen met APL = Acute Promyelotische Leukemie zijn zeer gebaat met aanvullend all-trans-retinoic acid (ATRA) naast chemokuren. Resultaten waren vrij vertaald: Van de 576 deelnemende patiënten in de APL93 trial waren er 31...Lees verder ...

All-Trans-Retinoic Acid - (Atra is een vorm van vitamine A) gegeven naast chemo bij niet-klein-cellige longkanker zorgt voor significant langere levensduur. aldus gerandomiseerde fase II studie.

16 augustus 2015: U kunt het volledige studierapport:  Randomized Phase II Trial of All-Trans-Retinoic Acid With Chemotherapy Based on Paclitaxel and Cisplatin As First-Line Treatment in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer gratis inzien. 

Met een hele duidelijke verbetering van de ziektevrije tijd en vermindering van de bijwerkingen. Hoe zou dat uitpakken zonder chemo denk ik dan? Of met arseentrioxide (ATO), zoals bij leukemie heel goed uitpakt. Hier de grafiek bij longkanker naast chemo:

Maar lees...

Lees verder ...

Vitamine A. - retinol palmitate in dosis van 10.000 IU oraal per dag vermindert bestralingschade significant.

14 juni 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaand artikel spreekt voor zichzelf. Vitamine A beschermt tegen bestralingsschade blijkt uit de dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie

31 maart 2005: Bron: Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):1-8.

Een kleinschalige maar wel gerandomiseerde dubbelblinde studie bewijst dat wanneer een patiënt elke dag 10.000 IU oraal vitamine A. neemt naast bestralingen de rectale bestralingsschade significant minder is. Na het eindigen van de studietijd kregen de mensen uit de controlegroep alsnog vitamine A...Lees verder ...

APL - Acute Promyelocitische leukemie: Arsenic trioxide is uiterst effectief als eerstelijns behandeling voor APL. - Acute Promyelocytische leukemie.

25 juli 2012: Als aanvulling op dit artikel, onderaan abstract van deze studie: Treatment of acute promyelocytic leukaemia with all-trans retinoic acid and arsenic trioxide: a paradigm of synergistic molecular targeting therapy. toegevoegd. Met referentielijst.

18 oktober 2005: Bron: Ann Oncol. 2005 Oct 14;

Arsenic trioxide (Arsenicum) is uiterst effectief als eerstelijns behandeling voor APL. - Acute Promyelocytische leukemie. Resultaten van een arsenic trioxide combinatie behandeling met chemotherapie/ATRA vraagt verdere studies aldus de onderzoekers die met deze resultaten...Lees verder ...

Lipo-ATRA - all-trans retinoic acid - vitamine A - verpakt in vetbolletjes en inwendig ingebracht zorgt voor opvallend groot aantal totale remissies bij 34 patiënten met APL - acute promyelocytic leukemia, die geen chemo hadden gehad

 • Leukemie: Een trial met bepaalde vorm van vitamine A - Lipo-ATRA (all-trans retinoic acid), verpakt in vetbolletjes en inwendig ingebracht zorgt voor zeer opvallend groot aantal 'genezingen' bij 34 patiënten met APL - acute promyelocytic leukemia , een vrij zeldzame vorm van leukemie. Heel opmerkelijk omdat deze patiënten geen chemokuren hebben gehad.
 • Aids - HIV en effect van voeding en voedingstoffen: 60 mg. retinol ( 200.000 IE) - vitamine A per dag gegeven aan kinderen besmet met het HIV virus geeft 40 procent minder sterfte gerekend over periodes van drie maanden.

  26 april 2005: Bron: Orthomoleculaire Koerier en Nutrition. 2005 Jan;21(1):25-31.

  Misschien beetje off topic, maar het resultaat van deze onderstaande studie is zo opmerkelijk dat we die hier toch publiceren. Tenslotte krijgen veel Aids patiënten ook vormen van kanker vaak door inefficiënt immuunsysteem.

  In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek kregen t.o. 94 kinderen in placebogroep, 87 Oegandese kinderen besmet met het HIV-virus elke dag 60 mg. retinol (= 200.000 IE) = vitamine A toegediend. Van de groep die dit kreeg bleek bij...  Lees verder ...

  Antioxidanten - Beta caroteen en vitamine A verminderen significant de bijwerkingen van bestralen - radiotherapie - bij kanker in mond en keel

  20 september 2005: Bron: J Clin Oncol. 2005 Aug 20;23(24):5805-13. Epub 2005 Jul 18.

  Twee antioxidanten - alpha-tocopherol (400 IU/d) (is een vorm van vitamine A.) en beta-caroteen (30 mg/d) verminderen significant de bijwerkingen van bestraling - radiotherapie - bij hoofd/hals tumoren, blijkt uit een dubbelblinde placebo gerandomiseerde studie die drie jaar duurde. Echter wordt wel opgemerkt dat de lokale recidiefkans licht slechter was voor de antioxidantengroep (hazard ratio, 1.37; 95% CI, 0.93 tot 2.02) en worden door de onderzoekers vraagtekens...

  Lees verder ...