Menatetrenone (vitamine K2) vermindert bij operabele leverkanker de kans op een recidief significant - 42,7 % na 1 jaar en 27,3% na 3 jaar ) en verbetert 3 jaars overleving met 23 %. Nieuwe meta analyse bevestigt resultaten

3 september 2018: Bronnen: zie studiereferenties en literatuurlijsten van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Het volledige studieverslag van onderstaand besproken studie: 

The effect of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on disease recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative treatment is inmiddels gratis in te zien.

Met opvallende resultaten op overall overleving t.o.v. placebo:

Voor de patiënten die menatetrenone (vitamine K-2) hadden gehad was de overleving 100% op 1 jaar, 96.6% op 2 jaar en 87.0%...

Lees verder ...

Menatetrenone een middel analoog aan de vitamine K2 geeft significant langere overleving bij patiënten met levertumoren welke succesvol operatief zijn verwijderd.

11 januari 2006: Bron: Cancer. 2006 Jan 6; Menatetrenone een middel analoog aan de vitamine K2 geeft significant langere overleving bij patiënten met levertumoren welke succesvol operatief zijn verwijderd. Na drie jaar waren 23% uit de behandelgroep met menatetrenone in leven in vergelijking met de patienten uit de controlegroep die geen melatetrenone kregen toegediend. De kleinschalige studie werd wel gerandomiseerd uitgevoerd bij resp. 32 patienten in de melatetrenonegroep en 29 patiënten in de controlegroep

RESULTATEN: De cumulatieve regressie...Lees verder ...