11 januari 2006: Bron: Cancer. 2006 Jan 6; Menatetrenone een middel analoog aan de vitamine K2 geeft significant langere overleving bij patiënten met levertumoren welke succesvol operatief zijn verwijderd. Na drie jaar waren 23% uit de behandelgroep met menatetrenone in leven in vergelijking met de patienten uit de controlegroep die geen melatetrenone kregen toegediend. De kleinschalige studie werd wel gerandomiseerd uitgevoerd bij resp. 32 patienten in de melatetrenonegroep en 29 patiënten in de controlegroep

RESULTATEN: De cumulatieve regressie cijfers (dus die een recidief kregen na de operatie) in de menatetrenone groep waren 12.5% na 12 maanden, 39.0% na 24 maanden, en 64.3% na 36 maanden; en de corresponderende cijfers uit de controlegroep waren respectievelijk 55.2%, 83.2%, en 91.6% (P = 0.0002). Vergeljkbare resutlaten werden verkregen zelfs voor patiënten die een lage basiswaarde hadden van het serum des-gamma-carboxy-prothrombin. Enkelvoudige en meervoudige variabelen uit de Cox proportional hazard analyses toonden aan dat de toediening van menatetrenone de enige factor was gerelateerd aan de recidieven van de levertumoren. De cumulatieve overlevingscijfers voor de patiënten die menatetrenone kregen toegediend waren respecteivelijk 100% na 12 maanden, 96.6% na 24 maanden, en 87.0% na 36 maanden; en de corresponderende overlevingscijfers voor de patiënten uit de ocntrolegroep waren respectievelijk 96.4%, 80.9%, en 64.0% (P = 0.051).

Een aanzienlijke en significante verbetering van de mediane overleving van patiënten met operabele levertumoren met toediening van menatetrenone bedraagt dus na drie jaar 23%.

The effect of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on disease recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative treatment.

Mizuta T, Ozaki I, Eguchi Y, Yasutake T, Kawazoe S, Fujimoto K, Yamamoto K.
Department of Internal Medicine, Saga Medical School, Saga, Japan.

BACKGROUND: The high recurrence rate of hepatocellular carcinoma (HCC) determines the long-term prognosis for patients with HCC. In the current study, the authors tested the effects of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on recurrent HCC and survival after curative treatment.

METHODS: Sixty-one patients who were diagnosed as free of HCC after surgical resection or percutaneous local ablation were assigned randomly assigned to either a menatetrenone group (n = 32 patients) or a control group (n = 29 patients). Patients in the menatetrenone group received a daily oral dose of 45 mg of menatetrenone. Disease recurrence and survival rates were analyzed in patients with HCC.

RESULTS: The cumulative recurrence rates in the menatetrenone group were 12.5% at 12 months, 39.0% at 24 months, and 64.3% at 36 months; and the corresponding recurrence rates in the control group were 55.2%, 83.2%, and 91.6%, respectively (P = 0.0002). Similar results were obtained even for patients who had low baseline levels of serum des-gamma-carboxy-prothrombin. Univariate and multivariate Cox proportional hazard analyses showed that the administration of menatetrenone was the only factor related to the recurrence rate of HCC. The cumulative survival rates for the patients who received menatetrenone were 100% at 12 months, 96.6% at 24 months, and 87.0% at 36 months; and the corresponding survival rates for patients in the control group were 96.4%, 80.9%, and 64.0%, respectively (P = 0.051).

CONCLUSIONS: The current study findings suggested that menatetrenone may have a suppressive effect on recurrence of HCC and a beneficial effect on survival, although a larger, placebo-controlled trial will be required to prove these effects. Cancer 2006. (c) 2006 American Cancer Society. PMID: 16400650 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Menatetrenone een middel analoog aan de vitamine K2 geeft significant langere overleving bij patiënten met levertumoren welke succesvol operatief zijn verwijderd."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Wat beïnvloedt de opname >> Referentiegids effecten van >> Algemeen: effecten van voedingswijzen, >> Aminozuren - BCAA verbeteren >> Anti kanker effectiviteit >> Anti-oxidanten via voedingssupplementen >> Antioxidanten hebben geen >> Arts-bioloog drs. E. Valstar >> Arts-bioloog drs. E. Valstar: >> ATRA - all-trans-retinoic-acid >>