Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Raadpleeg altijd een complementair arts voor gebruik van voedingssupplementen - anti-oxidanten

En bekijk de literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

12 augustus 2019: Bron: . 2018 Feb; 26(2): 177–190. Published online 2017 Dec 19. Elsevier Science. Met dank aan Rob die mij dit toestuurde.

Heel vaak krijgen kankerpatienten van hun behandelende artsen te horen dat bepaalde anti-oxidanten wellicht schadelijk zouden kunnen zijn om die te gebruiken naast bv. chemo. Uit een grote meta-analyse van maar liefst 174 peer-reviewed originele artikelen van 1967 tot moment van opmaken van deze meta-analyse (2017) bestaande uit 93 klinische studies met een totaal aantal van 18.208 kankerpatiënten, 56 dierstudies en 35 in vitro studies blijkt dat dit vaak onterecht is.  

Uit deze meta-analyse blijkt dat antioxidanten een grote potentie hebben om door chemotherapie veroorzaakte bijwerkingen - toxiciteit te verbeteren. Voedingssuppletie met antioxidanten tijdens chemotherapie geeft ook betere effectiviteit van de behandelingen en nog belangrijker, soms ook beduidend langere overlevingstijd bij kankerpatiënten.

De conclusie:

Van de 130 artikelen rapporteren 91 artikelen (70%) dat de therapeutische efficiëntie van chemotherapie toeneemt door het gebruik van antioxidanten. Conjugaat-antioxidantsuppletie bleek ook de overlevingstijd bij de patiënten te verhogen volgens 26 rapporten (63%) van de 41 onderzoeksartikelen. Onze uitgebreide gegevens suggereren daarom dat antioxidanten niet interfereren met chemotherapie en tijdens de klinische setting kunnen worden voorgeschreven om de levensstandaard te verhogen.

Een zo goed als letterlijke vertaling via google translate van de introductie van deze meta-analyse:

Antioxidanten voorkomen cellulaire schade door te reageren en oxiderende vrije radicalen te elimineren, waardoor relevantie voor adjuvante chemotherapie wordt gevonden. Het gebruik van antioxidantensupplementen door patiënten met kanker wordt geschat op 13 tot 87% ().

Een dergelijk groot verschil in percentage kan worden toegeschreven aan het verschil in vormen van kanker, leeftijd, opleiding, aanvullende geneesmiddelen en etniciteit in de groep die voor de studie is uitgevoerd. Het gebruik van supra-dieet doses antioxidant heeft steeds meer belangstelling gekregen als een mogelijke primaire en secundaire strategie ter bestrijding van kanker.
Hogere niveaus van endogene antioxidanten kunnen beschermen tegen door chemotherapie veroorzaakte oxidatieve stress, vooral bij sommige kankerpatiënten met een verminderd vermogen om met oxidatieve belasting om te gaan

().

Bij chemotherapie bij kanker veroorzaakt een werkingsmechanisme van bepaalde antineoplastische middelen het genereren van vrije radicalen die verder leiden tot cellulaire schade en necrose van kwaadaardige cellen. Daarom wordt het gebruik van antioxidanten tijdens chemotherapie bekritiseerd vanwege de angst om de werkzaamheid van het medicijn te verstoren. 

Echter veel complementair werkende artsen stimuleren het gebruik van antioxidantensupplementen waardoor patiënten mogelijk hogere effectieve doses chemotherapie kunnen verdragen, waardoor de kans op een betere tumorrespons en een verbeterde overlevingskans wordt vergroot. Daarom is gelijktijdig gebruik van antioxidanten tijdens chemotherapie een zeer controversieel onderwerp.

De herhaaldelijk gestelde vragen zijn: "Verhogen antioxidanten de werkzaamheid van een middel tegen kanker? Beschermen antioxidanten normaal weefsel en verbeteren ze de toxiciteit of beschermen ze kankercellen tegen het effect van chemotherapie? 

Deze meta-analyse is bedoeld om een idee te geven van door chemotherapie veroorzaakte toxiciteit; ROS en oxidatieve schade worden beoordeeld met opheldering over de belangrijkste kwesties rond deze controverse door de huidige staat van inzicht te evalueren over mogelijke en bewezen interactie tussen antioxidanten en conventionele oncologische therapieën.

Hier een paar grafieken van bepaalde anti-oxidanten uit het studierapport: Antioxidants as precision weapons in war against cancer chemotherapy induced toxicity – Exploring the armoury of obscurity dat gratis is in te zien. Daaronder het abstract plus referentielijst.

Klik op de bold gemaakte table 1,2, 3 en 4 dan krijgt u de grafieken volledig op uw scherm te zien.  

Table 1 

vertegenwoordigt gegevens verzameld uit in totaal 75 peer-reviewed onderzoeksartikelen waarin het gelijktijdig gebruik van vet en in water oplosbare antioxidanten met chemotherapie werd onderzocht. Onder hen is het totale aantal klinische onderzoeken 36 waarbij 8047 patiënten betrokken waren (zowel mannen als vrouwen). Totaal aantal artikelen over in vitro en diermodel zijn respectievelijk 19 en 28. Tabel geeft het gebruik weer van 5 verschillende vitamines in hun verschillende vormen samen met 34 verschillende chemotherapeutische middelen in een specifieke combinatie.

Table 2 

vertegenwoordigt gegevens verzameld uit een totaal van 46 peer-reviewed onderzoeksartikelen waarin de gevolgen van antioxidanten zoals GSH, melatonine en NAC in chemotherapeutica werden onderzocht. Onder hen is het totale aantal klinische proeven 32 waaraan 1415 proefpersonen, zowel mannen als vrouwen, deelnamen. Totaal aantal artikelen over in vitro en diermodel zijn respectievelijk 5 en 8. Deze 3 antioxidanten worden gebruikt in specifieke combinatie met 22 verschillende chemotherapeutische middelen.

Table 3

vertegenwoordigt gegevens verzameld uit 26 peer-reviewed onderzoeksartikelen die zich richten op het begrijpen van de rol van antioxidanten zoals Quercetin, Selenium en Co-enzym Q10 tijdens chemotherapie. Deze gegevens bestaan ​​uit 6 klinische studies met 270 proefpersonen (zowel mannelijke als vrouwelijke), 15 dierstudies en 8 studies in in vitro-model. 10 verschillende chemotherapeutische middelen werden afzonderlijk of in combinatie met alle hierboven genoemde drie antioxidanten gebruikt. 5 onderzoeksartikelen verklaren het effect van quercetine in chemotherapie, waarvan alle 5 onderzoeksresultaten wijzen op een hogere therapeutische respons in aanwezigheid van een antioxidant. Van de 10 rapporten over selenium ontvouwden 8 artikelen (80%) het feit dat gelijktijdige toediening van selenium samen met verschillende chemotherapeutica leidt tot een superieure vermindering van de toxiciteit die tijdens therapieën wordt veroorzaakt. Evenzo ondersteunen van 11 meldingen 9 artikelen (81%) antioxidantensuppletie om door geneesmiddelen veroorzaakte toxiciteit te verlichten. Van de in totaal 26 meldingen bevestigen 18 artikelen (69%) het feit van door antioxidanten gemedieerde toxiciteitsbeperking en nog eens 8 artikelen publiceerden geen wijziging in de gegevens of de studie was niet van toepassing. 15 artikelen (57%) toonden aan dat antioxidantensuppletie de therapeutische efficiëntie van het kankermedicijn verhoogt, mogelijk door een synergistisch effect, terwijl er geen rapporten waren over een langere overlevingstijd bij proefpersonen of modellen die in studies werden gebruikt.

Table 4

In deze grafiek gegevens van 22 onderzoeksinzendingen die de uitkomst van een combinatie van antioxidanten samen met geneesmiddelen voor de behandeling van kanker analyseren. Veel onderzoeksartikelen stellen dat een combinatie van antioxidanten voordeliger kan zijn dan deze antioxidanten afzonderlijk te gebruiken. Een totaal van 15 antioxidanten in een specifieke combinatie bij een bepaalde dosis werden gecombineerd met een goed gepland chemotherapieregime inclusief 17 verschillende soorten chemotherapeutische middelen. Deze gegevens vertegenwoordigen 15 klinische onderzoeken, waaronder 571 proefpersonen, 4 dierstudies en 3 experimenten met een in vitro model. Van de 22, gaven 16 artikelen (72%) nadruk op verbetering van de toxiciteit door antioxidant combinatie tijdens therapie, melden 15 onderzoeksrapporten een verhoogde therapeutische respons en in 5 studies was er een toename in de overlevingstijd na toediening van antioxidanten.

Het volledige studierapport: Antioxidants as precision weapons in war against cancer chemotherapy induced toxicity – Exploring the armoury of obscurity is gratis in te zien.

Hier het abstract plus referentielijst.

The clinical cancer research community should cooperate and focus new studies on the use of a specific combination of antioxidant in chemotherapy, and determine optimal doses of antioxidant for a specific cancer setting. Mechanistic studies on the interaction between antioxidants and conventional cancer therapy could also lead to novel biomarkers for assessing dose adequacy.

. 2018 Feb; 26(2): 177–190.
Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1016/j.jsps.2017.12.013
PMCID: PMC6111235
PMID: 30166914

Antioxidants as precision weapons in war against cancer chemotherapy induced toxicity – Exploring the armoury of obscurity

Abstract

Cancer is the leading cause of mortality worldwide, accounting for almost 13% of deaths in the world. Among the conventional cancer treatments, chemotherapy is most frequently carried out to treat malignant cancer rather than localised lesions which is amenable to surgery and radiotherapy. However, anticancer drugs are associated with a plethora of side effects. Each drug, within every class, has its own set of adverse reactions which may cause patient incompliance and deterioration of the quality of life. One of the major causes of adverse reactions, especially for drugs targeting DNA, is the excessive production of reactive oxygen species (ROS) and subsequent build up of oxidative stress. To curb these undesired side effects, several dietary supplements have been tested, amongst which antioxidants have gained increasing popularity as adjuvant in chemotherapy. However, many oncologists discourage the use of antioxidant rich food supplements because these may interfere with the modalities which kill cancer by generating free radicals. In the present review, all studies reporting concomitant use of several antioxidants with chemotherapy are indiscriminately included and discussed impartially.

The effect of supplementation of thirteen different antioxidants and their analogues as a single agent or in combination with chemotherapy has been compiled in this article. The present review encompasses a total of 174 peer-reviewed original articles from 1967 till date comprising 93 clinical trials with a cumulative number of 18,208 patients, 56 animal studies and 35 in vitro

Conflict of interest

Authors declare no conflict of interest. Authors declare full control of all primary data.

Acknowledgment

Authors acknowledge Late Dr. J. Nadkarni for her support.

Footnotes

Peer review under responsibility of King Saud University.

References

 • Adwankar M., Banerji A., Ghosh S. Differential response of retinoic acid pretreated human synovial sarcoma cell line to anticancer drugs. Tumori. 1991;77:391–394. [PubMed[]
 • Alexieva B., Markova T., Nikolova E., Aragan Y., Higashino H. Free radicals, antioxidants and cancer chemotherapy. Acta. Med. Kinki. Univ. 2010;35:57–65. []
 • Antunesa L.M., Takahashia C.S. Effect of high doses of vitamins C and E against doxorubicin-induced chromosomal damage in Wistar rat bone marrow cells. Mutat. Res. 1998;419:137–143.[PubMed[]
 • Argyriou A.A., Chroni E., Koutras A., Iconomou G., Papapetropoulos S., Polychronopoulos P., Kalofonos H.P. A randomized controlled trial evaluating the efficacy and safety of vitamin E supplementation for protection against cisplastin induced peripheral neuropathy: final results. Support Care cancer. 2006;14:1134–1140. [PubMed[]
 • Argyriou A.A., Chroni E., Koutras A., Iconomou G., Papapetropoulos S., Polychronopoulos P., Kalofonos H.P. Preventing paclitaxel-induced peripheral neuropathy: a phase II trial of vitamin E supplementation. J. Pain Symptom Manage. 2006;32:237–244. [PubMed[]
 • Bannwarth B., Labat L., Moride Y., Schaeverbeke T. Methotrexate in rheumatoid arthritis. An update. Drugs. 1994;47:25–50. [PubMed[]
 • Bao A., Li Y., Tong Y., Zheng H., Wu W., Wei C. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 and cisplatin synergistically induce apoptosis and cell cycle arrest in gastric cancer cells. Int. J. Mol. Med. 2014;33:1177–1184. [PubMed[]
 • Beckman K.B., Ames B.N. Oxidative decay of DNA. J. Biol. Chem. 1997;272:19633–19636.[PubMed[]
 • Bello S.O., Chika A. Dose-dependent amelioration of gentamicin-induced nephrotoxicity in adult swiss albino rats by vitamin b-complex – a preliminary study. Trop. J. Pharm. Res. 2009;8:111–116.[]
 • Berry J.P., Pauwella C., Tlouzeau S. Effect of selenium in combination with cisdiamminedichloroplatinum (II) in the treatment of murine fibrosarcoma. Cancer Res. 1984;44:2864–2868. [PubMed[]
 • Besa E.C., Abrahm I.L., Bartholomew M.J., Hyzinski M., Nowell P.C. Treatment with 13 cis retinoic acid in transfusion-dependent patients with myelodysplastic syndrome and decreased toxicity with addition of alpha-tocopherol. Am. J. Med. 1990;89:739–747. [PubMed[]
 • Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L.L., Simonetti R.G., Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007;297:842–857. [PubMed[]
 • Block K.I., Koch A.C., Mead M.N., Tothy P.K., Newman R.A., Gyllenhaal C. Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic toxicity: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Int. J. Cancer. 2008;123:1227–1239. [PubMed[]
 • Bogliun G., Marzorati L., Marzola M. Neurotoxicity of cisplatin +/- reduced glutathione in the first-line treatment of advanced ovarian cancer. Int. J. Gynaecol. Cancer. 1996;6:415–419.[]
 • Bohm S., Battista Spatti G., Di Re F. A feasibility study of cisplatin administration with low-volume hydration and glutathione protection in the treatment of ovarian carcinoma. Anticancer Res. 1991;11:1613–1616. [PubMed[]
 • Bohm S., Oriana S., Spatti G. Dose intensification of platinum compounds with glutathione protection as induction chemotherapy for advanced ovarian carcinoma. Oncology. 1999;57:115–120. [PubMed[]
 • Boucher F., Coudray C., Tirard V. Oral selenium supplementation in rats reduces cardiac toxicity of adriamycin during ischemia and reperfusion. Nutrition. 1995;11:708–711. [PubMed[]
 • Budd G.T., Adamson P.C., Gupta M. Phase I/II trial of all-trans retinoic acid and tamoxifen in patients with advanced breast cancer. Clin. Cancer Res. 1998;4:635–642. [PubMed[]
 • Casado-Zapico S., Rodriguez-Blanco J., Garcia-Santos G., Martin V., Sanchez-Sanchez A.M., Antolin I., Rodriguez C. Synergistic antitumor effect of melatonin with several chemotherapeutic drugs on human Ewing sarcoma cancer cells: potentiation of the extrinsic apoptotic pathway. J. Pineal Res. 2010;48:72–80. [PubMed[]
 • Cascinu S., Cordella L., Del Ferro E. Neuroprotective effect of reduced glutathione on cisplatin-based chemotherapy in advanced gastric cancer: a randomized double-blind placebo-controlled trial. J. Clin. Oncol. 1995;13:26–32. [PubMed[]
 • Cascinu S., Labianca R., Graziano F. Intensive weekly chemotherapy for locally advanced gastric cancer using 5-fluorouracil, cisplatin, epidoxorubicin, 6S-leucovorin, glutathione and filgrastim: a report from the Italian Group for the Study of Digestive Tract Cancer (GISCAD) Br. J. Cancer. 1988;78:390–393. [PMC free article] [PubMed[]
 • Cascinu S.C.V., Cordella L., Labianca R. Neuroprotective effect of reduced glutathione on oxaliplatin- based chemotherapy in advanced colorectal cancer: a randomized, double- blind, placebo-controlled trial. J. Clin. Oncol. 2002;20:3478–3483. [PubMed[]
 • Cerea G., Vaghi M., Ardizzoia A. Biomodulation of cancer chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a randomized study of weekly low- dose irinotecan alone versus irinotecan plus the oncostatic pineal hormone melatonin in metastatic colorectal cancer patients progressing on 5- fluorouracil containing combination. Anticancer Res. 2003;23:1951–1954. [PubMed[]
 • Chakraborty P., SK U.H., Bhattacharya S. Chemoprotection and enhancement of cancer chemotherapeutic efficacy of cyclophosphamide in mice bearing Ehrlich ascites carcinoma by diphenylmethyl selenocyanate. Cancer Chemother. Pharmacol. 2009;64:971–980. [PubMed[]
 • Chiang C.D., Song E.J., Yang V.C., Chao C.C.K. Ascorbic acid increases drug accumulation and reverses vincristine resistance of human nonsmall-cell lung-cancer cells. Biochem. J. 1994;301:759–764. [PMC free article] [PubMed[]
 • Chinery R., Brockman J.A., Peeler M.O. Antioxidants enhance the cytotoxicity of chemotherapeutic agents in colorectal cancer: a p53-independent induction of p21 via C/ EBP-beta. Nat. Med. 1997;3:1233–1241. [PubMed[]
 • Colombo N., Bini S., Miceli D. Weekly Cisplatin +/− glutathione in relapsed ovarian carcinoma. Int. J. Gynecol. Cancer. 1995;5:81–86. [PubMed[]
 • Conklin K.A. Chemotherapy associated oxidative stress: impact on chemotherapeutic effectiveness. Integr. Cancer Ther. 2004;3:294–300. [PubMed[]
 • Copeland E.M., 3rd, MacFadyen B.V., Jr, Lanzotti V.J., Dudrick S.J. Intravenous hyperalimentation as an adjunct to cancer chemotherapy. Am. J. Surg. 1975;129:167–173. [PubMed[]
 • Cortes E.P., Gupta M., Chou C. Adriamycin cardiotoxicity: early detection by systolic time interval and possible prevention by coenzyme Q10. Cancer Treat. Rep. 1978;62:887–891. [PubMed[]
 • Coudray C., Hida H., Boucher F. Modulation by selenium supplementation of lipid peroxidation induced by chronic administration of adriamycin in rats. Nutrition. 1995;11:512–516. [PubMed[]
 • Cozzaglio L., Doci R., Colella G. A feasibility study of high-dose cisplatin and 5-fluorouracil with glutathione protection in the treatment of advanced colorectal cancer. Tumori. 1990;76:590–594.[PubMed[]
 • Crim J.A., Buskirk H.H., Petering H.G. The effect of B vitamin and protein intake of the rat on the antitumor activity of 3-ethoxy-2-oxobutyraldehyde bis(thiosemicarbazone) Cancer Res. 1967;27:1109–1114. [PubMed[]
 • Critchfield J.W., Welsh C.J., Phang J.M., Yeh G.C. Modulation of adriamycin accumulation and efflux by flavonoids in HCT-15 colon cells. Biochem. Pharm. 1994;48:1437–1445. [PubMed[]
 • Dalirsani Z., Farajnia S., Javadzadeh Y., Mehdipour M., Koozegari S. The effects of 5-fluorouracil alone and in combination with 13 cis-retinoic acid and vitamin D3 on human oral squamous cell carcinoma lines. JCDP. 2012;13:345–350. [PubMed[]
 • Danysz A., Wierzba K., Pniewska A. The effect of sulfhydryl compounds on 5-fluorouracil toxicity and distribution. Arch. Immunol. Ther. Exp. 1983;31:373–379. [PubMed[]
 • Danysz A., Wierzba K., Wutkiewicz M. Influence of some sulfhydryl compounds on the antineoplastic effectiveness of 5-fluorouracil and 6-mercaptopurine. Arch. Immunol. Ther. Exp. 1984;32:345–349.[PubMed[]
 • Daugaard G., Abildgaard U., Holstein-Rathlou N.H., Bruunshuus I., Bucher D., Leyssac P.P. Renal tubular function in patients treated with high-dose cisplatin. Clin. Pharmacol. Ther. 1988;44:164–172.[PubMed[]
 • Di Re F., Bohm S., Oriana S. High-dose cisplatin and cyclophosphamide with glutathione in the treatment of advanced ovarian cancer. Ann. Oncol. 1993;4:55–61. [PubMed[]
 • Di Re F., Bohm S., Oriana S., Spatti G.B., Zunino F. Efficacy and safety of high-dose cisplatin and cyclophosphamide with glutathione protection in the treatment of bulky advanced epithelial ovarian cancer. Cancer Chemother. Pharmacol. 1990;25:355–360. [PubMed[]
 • Dickey D.T., Wu J.Y., Muldoon L.L., Neuwelt E.A. Protection against Cisplatin-induced toxicities by N-acetylcysteine and sodium thiosulfate as assessed at the molecular, cellular, and in vivo levels. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2005;314:1052–1058. [PubMed[]
 • Dimery I., Shirinian M., Heyne K. Reduction in toxicity of high dose 13 cis-retinoic acid with alpha-tocopherol. Proc. Annu. Meet. Am. Soc. Clin. Oncol. 1992;11:A399. []
 • Doyle L.A., Giangiulo D., Hussain A. Differentiation of human variant small cell lung cancer cell lines to a classic morphology by retinoic acid. Cancer Res. 1989;49:6745–6751. [PubMed[]
 • Drisko J.A., Chapman J., Hunter V.J. The use of antioxidant therapies during chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2003;88:434–439. [PubMed[]
 • Durken M., Agbenu J., Finckh B. Deteriorating free radical-trapping capacity and antioxidant status in plasma during bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 1995;15:757–762. [PubMed[]
 • El-Sheikh A.A., Morsy M.A., Mahmoud M.M., Rifaai R.A., Abdelrahman A.M. Effect of coenzyme-Q10 on doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats. Adv. Pharmacol. Sci. 2012:1–8. [PMC free article][PubMed[]
 • Erhola M., Kellokumpu-Lehtinen P., Metsa-Ketela T., Alanko K., Nieminen M.M. Effects of anthracyclin-based chemotherapy on total plasma antioxidant capacity in small cell lung cancer patients. Free. Radic. Biol. Med. 1996;21:383–390. [PubMed[]
 • Erhola M., Nieminen M.M., Ojala A., Metsa-Ketela T., Kellokumpu-Lehtinen P., Alho H. Human plasma antioxidant capacity during radiotherapy for lung cancer: a clinical study. J. Exp. Clin. Cancer Res. 1998;17:325–330. [PubMed[]
 • Fouada A.A., Al-Sultanb A.I., Refaiea S.M., Yacoubi M.T. Coenzyme Q10 treatment ameliorates acute cisplatin nephrotoxicity in mice. Toxicology. 2010;274:49–56. [PubMed[]
 • Fujimoto S., Miyazaki M., Kitsukwa Y. Clinical evaluation of prolonged chemotherapy combined with induction of hepatic drug metabolizing enzymes as an adjuvant for treating patients with gastric cancer. Jpn. J. Surg. 1983;13:486–492. [PubMed[]
 • Ganser A., Maurer A., Contzen C. Improved multilineage response of hematopoiesis in patients with myelodysplastic syndromes to a combination therapy with all-trans-retinoic acid, granulocyte colony-stimulating factor, erythropoietin and alpha-tocopherol. Ann. Hematol. 1996;72:237–244. [PubMed[]
 • Geetha A., Devi C.S. Effect of doxorubicin on heart mitochondrial enzymes in rats: a protective role for alpha-tocopherol. Indian J. Exp. Biol. 1992;30:615–618. [PubMed[]
 • Geetha A., Marar T., Shyamala Devi C.S. Effect of α-tocopherol on doxorubicin induced changes in rat liver and heart microsomes. Ind. J. Exp. Biol. 1991;29:782–785. [PubMed[]
 • Geetha A., Sankar R., Marar T., Shyamala Devi C.S. α-tocopherol reduces doxorubicin induced toxicity in rats- histological and biochemical evidences. Ind. J. Physiol. Pharm. 1990;34:94–100.[PubMed[]
 • Geetha A., Shankar R., Marar T., Shyamala Devi C.S. Effect of doxorubicin on the intestinal membrane in rats – influence of α-tocopherol administration. J. Biosci. 1990;15:31–36.[]
 • Genestra M. Oxyl radicals, redox- sensitive signaling cascades and antioxidants. Cell Signal. 2007;19:1807–1819. [PubMed[]
 • Ghielmini M., Pagani O., de Jong J. Double blind randomized study on the myeloprotective effect of melatonin in combination with carboplatin and etoposide in advanced lung cancer. Br. J. Cancer. 1990;80:1058–1061. [PMC free article] [PubMed[]
 • Goel S., Agarwal S.B., Mandal A.K., Singhal K., Agarwal T. Emerging role of ascorbic acid in the management of advanced breast carcinoma as a chemosensitizer. Asian J. Surg. 1999;22:333–336.[]
 • Greenlee H., Kwan M.L., Kushi L.H. Antioxidant supplement use after breast cancer diagnosis and mortality in the LACE cohort. Cancer. 2012;118:2048–2058. [PMC free article] [PubMed[]
 • Greenlee H., Shaw J., Ingar Lau Y., Naini A., Maurer M. Lack of effect of coenzyme Q10 on doxorubicin cytotoxicity in breast cancer cell cultures. Integr. Cancer. Ther. 2012;11:243–250.[PMC free article] [PubMed[]
 • Greenlee H., Gammon M.D., Abrahamson P.E. Prevalence and predictors of antioxidant supplement use during breast cancer treatment: the Long Island Breast Cancer Study Project. Cancer. 2009;115:3271–3282. [PMC free article] [PubMed[]
 • Guneri E.A., Serbetciogrlu B., Ikiz A.O., Guneri A., Ceryan K. EOAE monitoring of cisplatin induced ototoxicity in guinea pigs: the protective effect of vitamin B treatment. Auris Nasus Larynx. 2001;1:9–14. [PubMed[]
 • Han D., Williams E., Cadenzas E. Mitochondrial respiratory chain dependent generation of superoxide anion and its release into the intermembrane space. Biochem. J. 2001;353:411–416. [PMC free article][PubMed[]
 • Harrison E.F., Fuquay M.E., Hunter H.L. Effect of N-acetylcysteine on the antitumor activity of cyclophosphamide against Walker-256 carcinosarcoma in rats. Semin. Oncol. 1983;10:25–28.[PubMed[]
 • Hofmann J., Fiebig H.H., Winterhalter B.R. Enhancement of the antiproliferative activity of cis-diamminedichloroplatinum (II) by quercetin. Int. J. Cancer. 1990;45:536–539. [PubMed[]
 • Holoye P.Y., Duelge J., Hansen R.M. Prophylaxis of ifosfamide toxicity with oral acetylcysteine. Semin. Oncol. 1983;10:66–71. [PubMed[]
 • Hu Y.J., Chen Y., Zhang Y.Q. The protective role of selenium on the toxicity of cisplatin-contained chemotherapy regimen in cancer patients. Biol. Trace Elem. Res. 1997;56:331–341. [PubMed[]
 • Iarussi D., Auricchio U., Agretto A. Protective effect of coenzyme Q10 on anthracyclines cardiotoxicity: control study in children with acute lymphoblastic leukemia and non-hodgkin lymphoma. Mol. Aspects Med. 1994;15:207–212. [PubMed[]
 • Israel L., Hajji O., Grefft-Alami A., Desmoulins D. Vitamin A augmentation of the effects of chemotherapy in metastatic breast cancers after menopause. Randomized trial in 100 patients. Annnles De Medecine Interne. 1985;136:551–554. [PubMed[]
 • Jaakkola K., Lahteenmaki P., Laaksa J., Harju E., Tykka H., Mahlberg K. Treatment with antioxidant and other nutrients in combination with chemotherapy and irradiation in patients with small cell lung cancer. Anticancer Res. 1992;12:599–606. [PubMed[]
 • Drisko Jeanne, Julia C., Verda J.H. The use of antioxidants with first line chemotherapy in two cases of ovarian cancer. J. Am. Coll. Nutr. 2003;22:118–123. [PubMed[]
 • Joensuu H. Systemic chemotherapy for cancer: from weapon to treatment. Lancet Oncol. 2008;9:304.[PubMed[]
 • Jorgensen A., Blomberg J.M., Nielsen J.E., Juul A., Rajpert-De Meyts E. Influence of vitamin D on cisplatin sensitivity in testicular germ cell cancer-derived cell lines and in a NTera2 xenograft model. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2013;136:238–246. [PubMed[]
 • Kalemkerian G.P., Jiroutek M., Ettinger D.S. A phase II study of all-trans-retinoic acid plus cisplatin and etoposide in patients with extensive stage small cell lung carcinoma. Cancer. 1998;83:1102–1108.[PubMed[]
 • Khedr E.S., Hany S.M., Soliman A.E. Effect of vitamin C on submandibular salivary gland of Methotrexate treated rats. Egypt. J. Hosp. Med. 2008;32:314–324. []
 • Kline K., Yu W., Sanders B.G. Vitamin E and breast cancer. J. Nutr. 2004;134:3458–3462. [PubMed[]
 • Kohen R., Nyska A. Oxidation of biological systems: oxidative stress phenomena, antioxidants, redox reactions, and methods for their quantification. Toxicol. Pathol. 2002;30:620–630. [PubMed[]
 • Kokawa T., Shiota K., Oda K. Coenzyme Q10 in cancer chemotherapy-experimental studies on augmentation of the effects of masked compounds, especially in the combined chemotherapy with immunopotentiators. Gan To Kagaku Ryoho. 1983;10:768–774. [PubMed[]
 • Komiyama S., Kudoh S., Yanagita T., Kuwano M. Synergistic combination of 5FU, vitamin A, and cobalt-60 radiation for head and neck tumors- antitumor combination therapy with vitamin A. Auris, Nasus. Larynx. 1985;12(Suppl 2):S239–S243. [PubMed[]
 • Kottschade L.A., Sloan J.A., Mazurczak M.A. The use of vitamin E for the prevention of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: results of a randomized phase III clinical trial. Support Care Cancer. 2011;19:1769–1777. [PMC free article] [PubMed[]
 • Kunwar A., Priyadarsini K.I. Free radicals, oxidative stress and importance of antioxidants in human health. J. Med. Allied Sci. 2011;1:53–60. []
 • Kurbacher C.M., Wagner U., Kolster B. Ascorbic acid (vitamin C) improves the antineoplastic activity of doxorubicin, cisplatin, and paclitaxel in human breast carcinoma cells in vitroCancer Lett. 1996;103:183–189. [PubMed[]
 • Ladner, H.A., Salkeld, R.M., 1988. Vitamin B6 status in cancer patients: effects of tumour site, irradiation, hormones and chemotherapy. In: Nutrition, Growth, and Cancer Proceedings of the First International Symposium on Nutrition, Growth, and Cancer, Held in Athens, Greece, April 26–30, 1987. Liss, New York, pp. 273–281.
 • Lamson D.W., Brignall M.S. Antioxidant in cancer therapy: their actions and interactions with oncologic therapies. Altern. Med. Rev. 1999;4:304–329. [PubMed[]
 • Legha S.S., Wang Y.M., Mackay B. Clinical and pharmacologic investigation of the effects of alpha-tocopherol on adriamycin cardiotoxicity. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1982;393:411–418. [PubMed[]
 • Lenzhofer R., Ganzinger U., Rameism H., Moser K. Acute cardiac toxicity in patients after doxorubicin treatment and the effect of combined tocopherol and nifedipine pretreatment. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 1983;106:143–147. [PubMed[]
 • Leone R., Fracasso M.E., Soresi E. Influence of glutathione administration on the disposition of free and total platinum in patients after administration of cisplatin. Cancer Chemother. Pharmacol. 1992;29:385–390. [PubMed[]
 • Levy L., Vredevoe D.L. The effect of N-acetylcysteine on cyclophosphamide immunoregulation and antitumor activity. Semin. Oncol. 1983;10:7–16. [PubMed[]
 • Lissoni P., Barni S., Mandala M. Decreased toxicity and increased efficacy of cancer chemotherapy using the pineal hormone melatonin in metastatic solid tumour patient with poor clinical status. Eur. J. Cancer. 1993;35:1688–1692. [PubMed[]
 • Lissoni P., Barni S., Meregalli S., Fossati V., Cazzaniga M., Esposti D., Tancini G. Modulation of cancer endocrine therapy by melatonin: a phase II study on tamoxifen plus melatonin in metastatic breast cancer patients progressing under tamoxifen alone. Br. J. Cancer. 1995;71:854–856.[PMC free article] [PubMed[]
 • Lissoni P., Barni S., Tancini G. A randomized study with subcutaneous low-dose interleukin 2 alone vs. interleukin 2 plus the pineal neurohormone melatonin in advanced solid neoplasms other than renal cancer and melanoma. Br. J. Cancer. 1994;69:196–199. [PMC free article] [PubMed[]
 • Lissoni P., Chilelli M., Villa S., Cerizza L., Tancini G. Five years survival in metastatic non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy alone or chemotherapy and melatonin: a randomized trial. J. Pineal Res. 2003;35:12–15. [PubMed[]
 • Lissoni P., Paolorossi F., Ardizzoia A. A randomized study of chemotherapy with cisplatin plus etoposide versus chemoendocrine therapy with cisplatin, etoposide and the pineal hormone melatonin as a first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer patients in a poor clinical state. J. Pineal Res. 1997;23:15–19. [PubMed[]
 • Lissoni P., Paolorossi F., Tancinin G. A phase II study of tamoxifen plus melatonin in metastatic solid tumor patients. Br. J. Cancer. 1996;74:1466–1468. [PMC free article] [PubMed[]
 • Lissoni P., Tancini G., Paolorossi F., Mandala M., Ardizzoia A., Malugani F., Giani L., Barni S. Chemoneuroendocrine therapy of metastatic breast cancer with persistent thrombocytopenia with weekly low-dose epirubicin plus melatonin: a phase II study. J. Pineal Res. 1999;26:169–173.[PubMed[]
 • Locatelli M.C., D’Antonia A., Lablanca R. A phase II study of combination chemotherapy in advanced ovarian carcinoma with cisplatin and cyclophosphamide plus reduced glutathione as potential protective agent against cisplatin toxicity. Tumori. 1993;79:37–39. [PubMed[]
 • Lockwood K., Moesgaard S., Hanioka T., Folkers K. Apparent partial remission of breast cancer in ‘high risk’ patients supplemented with nutritional antioxidants, essential fatty acids and coenzyme Q10. Mol. Aspects Med. 1994;15:231–240. [PubMed[]
 • Lopez I., Goudou C., Ribrag V., Sauvage C., Hazebroucq G., Dreyfus F. Treatment of mucositis with vitamin E during administration of neutropenic antineoplastic agents. Ann. Med. Intern. 1994;145:405–408. [PubMed[]
 • Margolin K.A., Akman S.A., Leong L.A. Phase I study of mitomycin C and menadione in advanced solid tumors. Cancer Chemother. Pharmacol. 1995;36:293–298. [PubMed[]
 • Meyskens, F.L., Kopecky, K.J., 1993. Phase III randomized trial of the treatment of chronic stage CML with pulse, intermittent busulfan therapy (SWOG 7984): improved survival with the addition of oral vitamin A (50,000 IU/day). In: Paper presented at: Seventh International Conference on the Adjuvant Therapy of Cancer; Tucson, Ariz.
 • Milczarek M., Psurski M., Kutner A., Wietrzyk J. Vitamin D analogs enhance the anticancer activity of 5-fluorouracil in an in vivo mouse colon cancer model. BMC Cancer. 2013;13:294. [PMC free article][PubMed[]
 • Milczarek M., Rosinska S., Psurski M., Maciejewska M., Kutner A., Wietrzyk J. Combined colonic cancer treatment with vitamin D analogs and irinotecan or oxaliplatin. Anticancer. 2013;33:433–444.[PubMed[]
 • Miller D.G. Alkylating agents and human spermatogenesis. JAMA. 1971;217:1662–1665. [PubMed[]
 • Mills E.E. The modifying effect of beta-carotene on radiation and chemotherapy induced oral mucositis. Br. J. Cancer. 1988;57:416–417. [PMC free article] [PubMed[]
 • Milner J.A., Hsu C.Y. Inhibitory effects of selenium on the growth of L1210 leukemic cells. Cancer Res. 1981;41:1652–1656. [PubMed[]
 • Miyajima A., Nakashima J., Tachibana M. N-acetylcysteine modifies cisdichlorodiammineplatinum induced effects in bladder cancer cells. Jpn. J. Cancer Res. 1999;90:565–570. [PMC free article][PubMed[]
 • Moss R.W. Do antioxidants interfere with radiation therapy for cancer? Int. Can. Ther. 2007;6:281–292. [PubMed[]
 • Musatov S.A., Rosenfeld S.V., Togo E.F. The influence of melatonin on mutagenicity and antitumor action of cytostatic drugs in mice. Vopr. Onkol. 1997;43:623–627. [PubMed[]
 • Mustafa B., Oner O., Steve B., Yaddanapuri R., Sureyya S. Effect of melatonin on the cytotoxicity of chemotherapeutic drugs in human leukemia cells. In vivo. 2011;25:405–410. [PubMed[]
 • Myers C., Bonow R., Palmeri S. A randomized controlled trial assessing the prevention of doxorubicin cardiomyopathy by N-acetylcysteine. Semin. Oncol. 1983;10:53–55. [PubMed[]
 • Myers C.E., McGuire W.P., Liss R.H. Adriamycin: the role of lipid peroxidation in cardiac toxicity and tumor response. Science. 1977;197:165–167. [PubMed[]
 • Nagai Y., Horie T., Awazu S. Vitamin A, a useful biochemical modulator capable of preventing intestinal damage during methotrexate treatment. Pharmacol. Toxicol. 1993;73:69–74. [PubMed[]
 • Naganuma A., Satoh M., Imura N. Effect of selenite on renal toxicity and antitumor activity of cis-diamminedichloroplatinum in mice inoculated with Ehrlich ascites tumor cell. J. Pharmacobiodyn. 1984;7:217–220. [PubMed[]
 • Nagourney R., Weisenthal L., Dill P., Just R., Fass L., Baker J. Menadiol in combination with cytotoxic chemotherapies: feasibility for resistance modification. Proc. Ann. Meet. Am. Soc. Clin. Oncol. 1987;6:A132. []
 • Nechuta S., Lu W., Chen Z., Zheng Y., Gu K., Cai H., Zheng W., Shu X.O. Vitamin supplement use during breast cancer treatment and survival: a prospective cohort study. Cancer Epidemiol. Biomark. Prev. 2011;20:262. [PMC free article] [PubMed[]
 • Nobile M.T., Vidili M.G., Benasso M. A preliminary clinical study of cyclophosphamide with reduced glutathione as uroprotector. Tumori. 1989;75:257–258. [PubMed[]
 • Ohkawa K., Tsukada Y., Dohzono H. The effects of co-administration of selenium and cis-platin (CDDP) on CDDP-induced toxicity and antitumor activity. Br. J. Cancer. 1988;58:38–41.[PMC free article] [PubMed[]
 • Okuma K., Furuta I., Ota K. Protective effect of coenzyme Q10 in cardiotoxicity induced by adriamycin. Gan To Kagaku Ryoho. 1984;11:502–508. [PubMed[]
 • Olson R.D., Stroo W.E., Boerth R.C. Influence of N-acetylcysteine on the antitumor activity of doxorubicin. Semin. Oncol. 1983;10:29–34. [PubMed[]
 • Oriana S., Bohm S., Spatti G., Zunino F., Di Re F. A preliminary clinical experience with reduced glutathione as protector against cisplatin-toxicity. Tumori. 1987;73:337–340. [PubMed[]
 • Osaki T., Ueta E., Yoneda K., Hirota J., Yamamoto T. Prophylaxis of oral mucositis associated with chemoradiotherapy for oral carcinoma by Azelastine with other antioxidants. Head Neck. 1994;16:331–339. [PubMed[]
 • Pace A., Savarese A., Picardo M. Neuroprotective effect of vitamin E supplementation in patients treated with cisplatin chemotherapy. J. Clin. Oncol. 2003;21:927–931. [PubMed[]
 • Palermo M.S., Olabuenaga S.E., Giordano M., Isturiz M.A. Immunomodulation exerted by cyclophosphamide is not interfered with by N-acetylcysteine. Int. J. Immunopharm. 1986;8:651–655.[PubMed[]
 • Parekh H., Chavan S., Advani S., Chitnis M. Single and combination treatment with vitamin K3 and adriamycin: in vitro effects on cell survival and DNA damage in human chronic myeloid leukemia cells. Sel. Cancer Ther. 1991;7:127–135. [PubMed[]
 • Parnis F.X., Coleman R.E., Harper P.G. A randomised double-blind placebo controlled clinical trial assessing the tolerability and efficacy of glutathione as an adjuvant to escalating doses of cisplatin in the treatment of advanced ovarian cancer. Eur. J. Cancer. 1995;31A:1721. [PubMed[]
 • Pathak A.K., Bhutani M., Guleria R. Chemotherapy alone vs chemotherapy plus high dose multiple antioxidant in patients with advanced non small cell lung cancer. J. Am. Coll. Nutr. 2005;24:16–21.[PubMed[]
 • Perez Ripoll E.A., Rama B.N., Webber M.M. Vitamin E enhances the chemotherapeutic effects of adriamycin on human prostatic carcinoma cells in vitroJ. Urol. 1986;136:529–531. [PubMed[]
 • Perumal S.S., Shanthi P., Sachdanandam P. Combined efficacy of tamoxifen and coenzyme Q10 on the status of lipid peroxidation and antioxidant in DMBA induced breast cancer. Mol. Cell. Biochem. 2005;273:151–160. [PubMed[]
 • Perumal S.S., Shanthi P., Sachdanandam P. Augmented efficacy of tamoxifen in rat breast tumorigenesis when gavaged along with riboflavin, niacin, and CoQ10: effects on lipid peroxidation and antioxidants in mitochondria. Chem. Biol. Interact. 2005;152:49–58. [PubMed[]
 • Perumala S.S., Shanthib P., Sachdanandama P. Augmented efficacy of tamoxifen in rat breast tumorigenesis when gavaged along with riboflavin, niacin, and CoQ10: effects on lipid peroxidation and antioxidants in mitochondria. Chem. Biol. Interact. 2005;152:49–58. [PubMed[]
 • Pham-Huy L.A., He H., Pham- Huy C. Free radicals, antioxidants in disease and health. Int. J. Biomed. Sci. 2008;4:89–96. [PMC free article] [PubMed[]
 • Plaxe S., Freddo J., Kim S. Phase I trial of cisplatin in combination with glutathione. Gynecol. Oncol. 1994;55:82–86. [PubMed[]
 • Potmesil M. Camptothecins: from bench research to hospital wards. Cancer Res. 1994;54:1431–1439.[PubMed[]
 • Pourahmad J. Identification of intercellular sources responsible for endogenous reactive oxygen species formation. Indian J. Pharm. Res. 2002;1:21–29. []
 • Prasad K.N., Hernandez C., Edwards-Prasad J. Modification of the effect of tamoxifen, cisplatin, DTIC, and interferon-alpha 2b on human melanoma cells in culture by a mixture of vitamins. Nutr. Cancer. 1994;22:233–245. [PubMed[]
 • Prasad K.N., Kumar A., Kochupillai V., Cole W.C. High doses of multiple antioxidant vitamins: essential ingredients in improving the efficacy of standard cancer therapy. J. Am. Coll. Nutr. 1999;18:13–25. [PubMed[]
 • Pyrhonen S., Kuitunen T., Nyandoto P., Kouri M. Randomized comparsion of flurouracil, epidoxorubicin and methotrexate (FEMTX) plus supportive care with supportive care alone in patients with non resectable gastric cancer. Br. J. Cancer. 1995;71:587–591. [PMC free article] [PubMed[]
 • Pyrhonen S., Kuitunen T., Nyandoto P., Kouri M. Randomized comparison of fluorouracil, epidoxorubicin and methotrexate (FEMTX) plus supportive care with supportive care alone in patients with non-resectable gastric cancer. Br. J. Cancer. 1995;71:587–591. [PMC free article] [PubMed[]
 • Recchia F., De Filippos S., Rea S., Corrao G., Frati L. Cisplatin, vindesine, 5FU, beta-interferon and retinyl palmitate in advanced non-small cell lung cancer. A phase II study. Proc. Annu. Meet. Am. Soc. Clin. Oncol. 1993;12:A1144. []
 • Recchia F., Lelli S., DiMatteo G., Rea S., Frati L. 5FU, cisplatin and retinol palmitate in the management of advanced cancer of the oral cavity. Phase II study. Clin. Ter. 1993;142:403–409.[PubMed[]
 • Recchia F., Rea S., Filippis De, Rosselli M., Corrao G., Gulino A., Sica G. Beta- interferon, retinoids, and tamoxifen combination in advance breast cancer. Clin. Ter. 1998;149:203–208. [PubMed[]
 • Recchia F., Rea S., Pompili P. Beta-interferon, retinoids and tamoxifen as maintenance therapy in metastatic breast cancer. A pilot study. Clin. Ter. 1995;146:603–610. [PubMed[]
 • Recchia F., Serafini F., Rea S., Frati L. Phase II study of 5FU, folinic acid, epirubicin, mitomycin-C, beta-interferon and retinol palmitate in patients with unresectable pancreatic carcinoma. Proc. Annu. Meet. Am. Assoc. Cancer. Res. 1992;33:A1296. []
 • Recchia F., Sica G., De Filippos S., Discepoli S., Rea S., Torchio P., Frati L. Interferon-beta, retinoids, and tamoxifen in the treatment of metastatic breast cancer: a phase II study. J. Interferon Cytokine Res. 1995;15:605–610. [PubMed[]
 • Roller A., Weller M. Antioxidants specifically inhibit cisplatin cytotoxicity of human malignant glioma cells. Anticancer Res. 1998;18:4493–4497. [PubMed[]
 • Sakamoto A., Chougule P.B., Prasad K.N. Retrospective analysis of the effect of vitamin A, C, and E in human neoplasms. In: Prasad K.N., editor. Medulation and Mediation of Cancer by Vitamins. S. Karger AG; Switzerland: 1983. pp. 330–333. []
 • Santamaria L., Bianchi-Santamaria A., dell’Orti M. Carotenoids in cancer, mastalgia, and AIDS: prevention and treatment-an overview. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 1996;15:89–95. [PubMed[]
 • Scambia G., Ranelletti F.O., Panici P.B. Inhibitory effect of quercetin on primary ovarian and endometrial cancers and synergistic activity with cis-diamminedichloroplatinum (II) Gynecol. Oncol. 1992;45:13–19. [PubMed[]
 • Scambia G., Ranelletti F.O., Panici P.B. Quercetin potentiates the effect of adriamycin in a multidrug-resistant MCF-7 human breast cancer cell line: P-glycoprotein as a possible target. Cancer Chemother. Pharmacol. 1994;34:459–464. [PubMed[]
 • Schafer F.Q., Buettner G.R. Redox environment of the cell as viewed through the redox state of the glutathione disulfide glutathione couple. Free Radic. Biol. Med. 2001;30:1191–1212. [PubMed[]
 • Schmidinger M.B.A., Wenzel C., Piribauer M. Glutathione in the prevention of cisplatin induced toxicities. A propectively randomized pilot trial in patients with head and neck cancer and non-small cell lung cancer. Wien. Klin. Wochenschr. 2000;112:617–623. [PubMed[]
 • Schmitt-Graff A., Scheulen M.E. Prevention of adriamycin cardiotoxicity by niacin, isocitrate, or N-acetylcysteine in mice. Path. Res. Pract. 1986;181:168–174. [PubMed[]
 • Schwenke D.C. Does lack of tocopherols and tocotrienols put women at increased risk of breast cancer? T. Nutr. Biochem. 2002;13:2–20. [PubMed[]
 • Seifter E., Rettura G., Padawer J. Vitamin A and beta-carotene as adjunctive therapy to tumour excision, radiation therapy and chemotherapy. In: Prasad K., editor. Vitamins Nutrition and Cancer.Karger Press; New York: 1984. pp. 2–19. []
 • Shaeffer J., El-Mahdi A.M., Nichols R.K. Coenzyme Q10 and adriamycin toxicity in mice. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 1980;29:309–315. [PubMed[]
 • Shallom J., Juvekar A., Chitnis M. Selenium (Se) cytotoxicity in drug sensitive and drug resistant murine tumour. Cancer. Biother. 1995;10:243–248. [PubMed[]
 • Sharma A., Sharma S. ROS and antioxidants in periodontics: a review. Inter. J. Dent. Clin. 2011;3:44–47. []
 • Sherins R.J. Gonadal dysfunction Cancer. In: Devita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A., editors. Principles and Practice of Oncology. fourth ed. Lippincott Co; Philadelphia: 1993. p. 2395. []
 • Shimpo K., Nagatsu T., Yamada K., Sato T., Niimi H., Shamoto M., Takeuchi T., Umezawa H., Fujita K. Ascorbic acid and adriamycin toxicity. Am. J. Clin. Nutr. 1991;54:1298S–1301S. [PubMed[]
 • Shinde A., Ganu J., Naik P. Effect of free radicals and antioxidant on oxidative stress: a review. J. Dent. Allied. Sci. 2012;1:63–66. []
 • Simone C.B., 2nd, Simone N.L., Simone V., Simone C.B. Antioxidants and other nutrients do not interfere with chemotherapy or radiation therapy and can increase kill and increase survival, part II. Altern. Ther. Health Med. 2007;13:40–47. [PubMed[]
 • Simone C.B., 2nd, Simone N.L., Simone V., Simone C.B. Antioxidants and other nutrients do not interfere with chemotherapy or radiation therapy and can increase kill and increase survival, part 1. Altern. Ther. Health Med. 2007;13:22–28. [PubMed[]
 • Singh K., Kudale H., Marar T. Histopathological and serum enzyme alterations in rats treated with camptothecin and prophylactic effect of α- tocopherol. J. Cell Tissue Res. 2011;11:2955–2959.[]
 • Singh K., Malviya A., Bhori M., Marar T. An in vitro study of the ameliorative role of α-tocopherol on methotrexate- induced oxidative stress in rat heart mitochondria. J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 2012;23:163–168. [PubMed[]
 • Singh K., Marar T. Prophylactic role of vitamin E on camptothecin induced oxidative stress in the small intestine of rats. J. Pharm. Res. 2012;5:5480–5484. []
 • Singh K., Mhatre V., Bhori M., Marar T. Vitamin E and C reduces oxidative stress and mitochondria permeability transition generated by camptothecin- an in vitro study. J. Toxicol. Environ. Chem. 2013;95:646–657. []
 • Singh K., Pillai V., Marar T. Influence of vitamin E on camptothecin induced oxidant injury-An In vitro study on erythrocytes. J. Pharm. Res. 2012;5:3116–3119. []
 • Singh K.C., Marar T. Acute toxicity of Camptothecin and influence of α- tocopherol on hematological and biochemical parameters. J. Cell Tissue Res. 2011;11:2833–2837. []
 • Singh K.C., Kaur R., Marar T. Ameliorative effect of vitamin E on chemotherapy induced side effects in rat liver. J. Pharmacol. Toxicol. 2011;6:481–492. []
 • Slavik M., Saiers J.H. Phase I clinical study of acetylcysteine’s preventing ifosfamide- induced hematuria. Semin. Oncol. 1983;10:62–65. [PubMed[]
 • Smyth J.F., Bowman A., Parren T. Glutathione reduces the toxicity and improves quality of life of women diagnosed with ovarian cancer treated with cisplatin: results of a double-blind, randomised trial. Ann. Oncol. 1997;8:569–573. [PubMed[]
 • Sonneveld P. Effect of alpha-tocopherol on the cardiotoxicity of adriamycin in the rat. Cancer Treat. Rep. 1978;62:1033–1036. [PubMed[]
 • Sue K., Nakagawara A., Okuzono S.I. Combined effects of vitamin E (alpha tocopherol) and cisplatin on the growth of murine neuroblastoma in vivoEur. J. Cancer Clin. Oncol. 1988;24:1751–1758.[PubMed[]
 • Suhail N., Bilal N., Khan H.Y., Hasan S., Sharma S., Khan F., Mansoor T., Banu N. Effect of vitamins C and E on antioxidant status of breast-cancer patients undergoing chemotherapy. J. Clin. Pharm. Ther. 2012;37:22–26. [PubMed[]
 • Switalska M., Nasulewicz-Goldeman A., Opolska A., Maciejewska M., Kutner A., Wietrzyk J. The in-vitro antiproliferative effect of PRI-2191 and imatinib applied in combined treatment with cisplatin, idarubicin, or docetaxel on human leukemia cells. Anticancer Drugs. 2012;23:70–80. [PubMed[]
 • Takimoto M., Sakurai T., Kodama K. Protective effect of CoQ10 administration on cardiac toxicity in FAC therapy. Gan To Kagaku Ryoho. 1982;9:116–121. [PubMed[]
 • Taper H.S., de Gerlache J., Lans M. Nontoxic potentiation of cancer chemotherapy by combined C and K3 vitamin pre-treatment. Int. J. Cancer. 1987;40:575–579. [PubMed[]
 • Teicher B.A., Schwartz J.L., Holden S.A. In vivo modulation of several anticancer agents by beta-carotene. Cancer Chemother. Pharmacol. 1994;34:235–241. [PubMed[]
 • Thatcher N., Blackledge G., Crowther D. Advanced recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer. 1980;46:1324–1328. [PubMed[]
 • Thiruvengadam R., Kaneshiro C., Iyer P., Slater L., Kurosaki T. Effect of antioxidant vitamins and mineral on chemotherapy induced cytopenia. Proc. Annu. Meet. Am. Soc. Clin. Oncol. 1996;15:A1793. []
 • Tobey R.A., Tesmer J.G. Differential response of cultured human normal and tumor cells to trace element-induced resistance to the alkylating agent melphalan. Cancer Res. 1985;45:2567–2571.[PubMed[]
 • Tortorice P.V., O’Connell M.B. Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Pharmacotherapy. 1990;10:129–145. [PubMed[]
 • Tsubaki K., Horiuchi A., Kitani T. Investigation of the preventive effect of CoQ10 against the side-effects of anthracycline antineoplastic agents. Gan To Kagaku Ryoho. 1984;11:1420–1427. [PubMed[]
 • Unverferth D.V., Jagadeesh J.M., Unverferth B.J. Attempt to prevent doxorubicin induced acute human myocardial morphologic damage with acetylcysteine. JNCI. 1983;71:917–920. [PubMed[]
 • Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2007;39:44–84.[PubMed[]
 • VandeCreek L., Rogers E., Lester J. Use of alternative therapies among breast cancer outpatients compared with the general population. Altern. Ther. Health Med. 1999;5:71–76. [PubMed[]
 • Versantvoort C.H.M., Schuurhuis G.J., Pinedo H.M. Genistein modulates the decreased drug accumulation in non-P-glycoprotein mediated multidrug resistant tumour cells. Br. J. Cancer. 1993;68:939–946. [PMC free article] [PubMed[]
 • Vinitha R., Thangaraju M., Sachdanandam P. Effect of administering cyclophosphamide and vitamin E on the levels of tumor-marker enzymes in rats with experimentally induced fibrosarcoma. Jpn. J. Med. Sci. Biol. 1995;48:145–156. [PubMed[]
 • Viswanatha Swamy A.H., Wangikar U., Koti B.C., Thippeswamy A.H., Ronad P.M., Manjula D.V. Cardioprotective effect of ascorbic acid on doxorubicin-induced myocardial toxicity in rats. Indian J. Pharmacol. 2011;43:507–511. [PMC free article] [PubMed[]
 • Von Hoff D.D., Layard M.W., Basa P. Risk factors for doxorubicin-induced congestive heart failure. Ann. Intern. Med. 1979;91:710–717. [PubMed[]
 • Wadleigh R.G., Redman R.S., Graham M.L., Krasnow S.H., Anderson A., Cohen M.H. Vitamin E in the treatment of chemotherapy induced mucositis. Am. J. Med. 1992;92:481–484. [PubMed[]
 • Wagdi P., Fluri M., Aeschbacher B., Fikrle A., Meier B. Cardioprotection in patients undergoing chemo- and/or radiotherapy for neoplastic disease. A pilot study. Jpn. Heart J. 1996;37:353–359.[PubMed[]
 • Wagdi P., Rouvinez G., Fluri M. Cardioprotection in chemo- and radiotherapy for malignant diseases – an echocardiographic pilot. Schweiz. Rundsch. Med. Prax. 1995;84:1220–1223. [PubMed[]
 • Weijl N.I., Elsendoorn T.J., Lentjes E.G. Supplementation with antioxidant micronutrients and chemotherapy-induced toxicity in cancer patients treated with cisplatin-based chemotherapy: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Eur. J. Cancer. 2004;40:1713–1723. [PubMed[]
 • Weitzman S.A., Lorell E., Carey R.W., Kaufman S., Stossel T.P. Prospective studies of Tocopherol prophylaxis for anthracycline cardiac toxicity. Curr. Ther. Res. 1980;28:682–686. []
 • Wiernik P.H., Yeap B., Vogl S.E. Hexamethylmelamine and low or moderate dose Cisplatin with or without pyridoxine for the treatment of advanced ovarian carcinoma: a study of the Eastern Cooperative Oncology Group. Cancer Invest. 1992;10:1–9. [PubMed[]
 • Wietrzyk J., Nevozhay D., Milczarek M., Filip B., Kutner A. Toxicity and antitumor activity of the vitamin D analogs PRI-1906 and PRI-1907 in combined treatment with cyclophosphamide in a mouse mammary cancer model. Cancer Chemother. Pharmacol. 2008;62:787–797. [PubMed[]
 • Winterbourn C.C. Reconciling the chemistry and biology of reactive oxygen species. Nat. Chem. Biol. 2008;4:278–286. [PubMed[]
 • Wood L.A. Possible prevention of adriamycin-induced alopecia by tocopherol. N. Engl. J. Med. 1985;312:1060. [PubMed[]
 • Yoshida T., Miyazawa K., Kasuga I., Yokoyama T., Minemura K., Ustumi K., Aoshima M., Ohyashiki K. Apoptosis induction of vitamin K2 in lung carcinoma cell lines: the possibility of vitamin K2 therapy for lung cancer. Int. J. Oncol. 2003;23:627–632. [PubMed[]
 • Zhang K., Yang E.B., Wong K.P., Mack P. GSH, GSH-related enzymes and GS-X pump in relation to sensitivity of human tumor cell lines to chlorambucil and adriamycin. Int. J. Oncol. 1999;14:861–867.[PubMed[]

Articles from Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ are provided here courtesy of Elsevier

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Anti-oxidanten via voedingssupplementen naast chemo verminderen de bijwerkingen verbetert de effectiviteit van chemo en zorgt voor betere overall overleving blijkt uit grote meta-analyse van 93 gerandomiseerde studies"

 • e.valstar :
  En dan is het wel zo dat een aantal van deze middelen los van pro- of antioxydatie nog andere gunstige effecten hebben! deze middelen kunnen dus niet over een kam geschoren worden en er zijn soms uitzonderingen.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Wat beïnvloedt de opname >> Referentiegids effecten van >> Algemeen: effecten van voedingswijzen, >> Aminozuren - BCAA verbeteren >> Anti kanker effectiviteit >> Anti-oxidanten via voedingssupplementen >> Antioxidanten hebben geen >> Arts-bioloog drs. E. Valstar >> Arts-bioloog drs. E. Valstar: >> ATRA - all-trans-retinoic-acid >>