Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is aftrekbaar voor de belasting.

31 mei 2012: onderstaande studie, door ons al in 2009 geplaatst, wordt juli 2012 officieel gepubliceerd in Support Care Cancer. 2012 Jul;20(7):1479-89. Epub 2011 Aug 5 waar u ook het volledige studie rapport tegen betaling kunt inzien of downloaden.  Zie in literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar ook de nummers 871,1531,1543, 1590, 1591, 1722 en 1723. Allemaal studies die bewijzen dat gember de bijwerkingen van chemo significant kan verminderen. Onderstaande studie is nummer 1723.

29 mei 2009. Bron: ASCO 2011

Gembercapsules enkele dagen voor en na toediening van chemo zorgt voor significant minder misselijkheid en overgeven. Aldus gerandomiseerde dubbelblinde fase III studie bij 644 kankerpatienten (90% waren vrouwen, 66% waren borstkankerpatienten)  met verschilende vormen van kanker . Waarom zoveel vrouwen aan deze studie deelnamen wordt niet vermeld in dit studieabstract. Wij vertaalden voor u zo leterlijk mogeljik de resultaten en gebruikte methode in deze studie.

Methoden: kankerpatiënten die misselijk werden na elke cyclus chemotherapie en nog minstens drie extra cycli met chemo hadden te gaan werden voor deze studie geselecteerd. Patiënten werden gerandomiseerd verdeeld in vier groepen: 1) een placebo, 2) 0.5g gember, 3) 1.0G gember, of 4) 1,5 gember. Alle patiënten kregen 5-HT3 receptor antagonist anti-emetica op dag 1 van alle cycli en namen daarbij drie 250mg capsules van gember of placebo tweemaal daags gedurende zes dagen te beginnen drie dagen vóór de eerste dag van de komende twee cycli. Patiënten meldden de ernst van misselijkheid in de ochtend, middag, avond en nacht op een 7-punts semantische ratingschaal ('1 '=' Niet zo misselijk 'en'7' = "Extreem misselijk") voor dag 1-4 van elke cyclus. Het doel was om te bepalen of gember effectiever is dan placebo bij het beheersen van chemotherapie-gerelateerde misselijkheid bij deelnemers in een 5-HT3 receptor antagonist antibraakmiddel.

Resultaten: Een totaal van 644 patiënten werden behandeld (90% vrouwen, gemiddelde leeftijd = 53). Borstkanker (66%), spijsverteringskanker (6,5%) en longkanker (6,1%) kankers waren de meest voorkomende soorten kanker. Analyse van covariantie (ANCOVA) onderzocht de veranderingen in misselijkheid in de vier studiegroepen op dag 1 van de cycli 2 en 3. Alle doseringen van gember verlaagden aanzienlijk de misselijkheid (p = 0,003). De grootste vermindering van de misselijkheid deed zich voor met 0.5 gram en 1.0 gram gember. Ook het tijdstip van de dag had een significant effect op de misselijkheid (p <0,001) met een lineaire daling van meer dan 24 uur voor patiënten met behulp van gember.

Conclusies: Gember als aanvulling met een dagelijkse dosis van 0.5g-1.0G geeft een beduidend positief effect  bij de vermindering van misselijkheid tijdens de eerste dag van de chemotherapie. Ondersteund door NCI PHS subsidies 1R25CA10618 en U10CA37420.

 

Ginger for chemotherapy-related nausea in cancer patients: A URCC CCOP randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of 644 cancer patients.


Sub-category: Cancer-Related Complications

Category: Patient Care

Meeting: 2009 ASCO Annual Meeting


Citation: J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 9511)

Abstract No: 9511

 

Attend this session at the ASCO Annual Meeting!

Session: Patient and Survivor Care

Type: Oral Presentation

Time: Saturday May 30, 1:00 PM to 4:00 PM

Location: Level 2, West Hall F5

Personalize your Annual Meeting experience with a suggested or customized itinerary!

 

 

 

Author(s): J. L. Ryan, C. Heckler, S. R. Dakhil, J. Kirshner, P. J. Flynn, J. T. Hickok, G. R. Morrow; University of Rochester Medical Center, Rochester, NY; Wichita CCOP, Witchita, KS; HOACNY CCOP, Syracuse, NY; Metro-MN CCOP, St. Louis Park, MN

Abstract:

Background: Despite the widespread use of antiemetics, post-chemotherapy nausea and vomiting continue to be reported by up to 70% of patients receiving chemotherapy. Ginger (Zingiber Officinale), an ancient spice, is used by practitioners worldwide to treat nausea and vomiting. We conducted a multi-site, phase II/III randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial to assess the efficacy of ginger for chemotherapy-related nausea in cancer patients at the University of Rochester-affiliated Community Clinical Oncology Program (CCOP) member sites.

Methods: Cancer patients who experienced nausea following any chemotherapy cycle and were scheduled to receive at least three additional cycles were eligible. Patients were randomized into four arms: 1) placebo, 2) 0.5g ginger, 3) 1.0g ginger, or 4) 1.5g ginger. All patients received 5-HT3 receptor antagonist antiemetics on Day 1 of all cycles and took three 250mg capsules of ginger or placebo twice daily for six days starting three days before the first day of the next two cycles. Patients reported the severity of nausea during the morning, afternoon, evening, and night on a 7-point semantic rating scale ('1' = 'Not at all Nauseated' and '7' = "Extremely Nauseated") for Days 1-4 of each cycle. The goal was to determine if ginger was more effective than placebo in controlling chemotherapy-related nausea in participants given a 5-HT3 receptor antagonist antiemetic.

Results: A total of 644 patients were accrued (90% female, mean age = 53). Breast (66%), alimentary (6.5%), and lung (6.1%) cancers were the most common cancer types. Analysis of covariance (ANCOVA) examined change in nausea in the four study arms on Day 1 of cycles 2 and 3. All doses of ginger significantly reduced nausea (p=0.003). The largest reduction in nausea occurred with 0.5g and 1.0g of ginger. Also, time of day had a significant effect on nausea (p<0.001) with a linear decrease over 24 hours for patients using ginger.

Conclusions: Ginger supplementation at daily dose of 0.5g-1.0g significantly aids in reduction of nausea during the first day of chemotherapy. Supported by NCI PHS grants 1R25CA10618 and U10CA37420.

Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients.

Support Care Cancer. 2012 Jul;20(7):1479-89. Epub 2011 Aug 5. 

Source

Departments of Dermatology, University of Rochester Medical Center, 601 Elmwood Ave, Box 697, Rochester, NY, 14642, USA, julie_ryan@urmc.rochester.edu.

Abstract

PURPOSE:

Despite the widespread use of antiemetics, nausea continues to be reported by over 70% of patients receiving chemotherapy.

METHODS:

In this double blind, multicenter trial, we randomly assigned 744 cancer patients to four arms: 1) placebo, 2) 0.5 g ginger, 3) 1.0 g ginger, or 4) 1.5 g ginger. Nausea occurrence and severity were assessed at a baseline cycle and the two following cycles during which patients were taking their assigned study medication. All patients received a 5-HT(3) receptor antagonist antiemetic on Day 1 of all cycles. Patients took three capsules of ginger (250 mg) or placebo twice daily for 6 days starting 3 days before the first day of chemotherapy. Patients reported the severity of nausea on a 7-point rating scale ("1" = "Not at all Nauseated" and "7" = "Extremely Nauseated") for Days 1-4 of each cycle. The primary outcomes were to determine the dose and efficacy of ginger at reducing the severity of chemotherapy-induced nausea on Day 1 of chemotherapy.

RESULTS:

A total of 576 patients were included in final analysis (91% female, mean age = 53). Mixed model analyses demonstrated that all doses of ginger significantly reduced acute nausea severity compared to placebo on Day 1 of chemotherapy (p = 0.003). The largest reduction in nausea intensity occurred with 0.5 g and 1.0 g of ginger (p = 0.017 and p = 0.036, respectively). Anticipatory nausea was a key factor in acute chemotherapy-induced nausea (p < 0.0001).

CONCLUSIONS:

Ginger supplementation at a daily dose of 0.5 g-1.0 g significantly aids in reduction of the severity of acute chemotherapy-induced nausea in adult cancer patients.

PMID:
21818642
[PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Gember capsules innemen enkele dagen voor en na toediening van chemo geeft beduidend minder misselijkheid en overgeven door de chemo. Aldus een dubbelblinde gerandomiseerde fase III studie met 644 kankerpatienten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Wat beïnvloedt de opname >> Referentiegids effecten van >> Algemeen: effecten van voedingswijzen, >> Aminozuren - BCAA verbeteren >> Anti kanker effectiviteit >> Anti-oxidanten via voedingssupplementen >> Antioxidanten hebben geen >> Arts-bioloog drs. E. Valstar >> Arts-bioloog drs. E. Valstar: >> ATRA - all-trans-retinoic-acid >>