Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie?  Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Update 11 oktober 2021:

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen al of niet als aanvulling op behandelingen voor baarmoederkanker en baarmoederhalskanker in alle stadia bij elkaar gezet in onderstaande lijst in min of meer alfabetische volgorde. De nummers refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html 

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren die specifiek in uw situatie van belang zijn en aan uw behandelend oncoloog voorleggen. Of zoek de beschrijving van de studie op in PUBMED via titels en/of PMID no. die vermeld staan bij de korte omschrijvingen

afbeelding baarrmoederkanker

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek bij baarmoederkanker en baarmoederhalskanker gedaan onderzoek. Maar veel studies gedaan met niet-toxische middelen en weinig / niet invasieve behandelingen enz. naast chemo of bestraling, bv. maretak injecties, acupunctuur, beweging, massage, psycho-sociale begeleiding enz., informatie daarover allemaal ook te vinden onder complementair , staan in de volledige literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar   

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Voor artsen en wetenschappers en voedingsdeskundigen is dit studierapport: Epigenetics: A New Link Between Nutrition and Cancer dat volledig gratis is in te zien zeer zeker interessant. Het analyseert de relatie tussen effecten van bepaalde voedingstoffen op de mRNA's, dus het effect van voedingstoffen op het ontstaan of juist repareren van DNA fouten - genmutaties. 

Voedingseffecten op mRNA

Ervaringen van kankerpatienten, met ook andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Selectie van gerandomiseerde studies met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxidanten,  niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor baarmoederkanker en baarmoederhalskanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur en Sham-acupunctuur:

2042)Hu H et al; Zhen Ci Yan Jiu 2013 Feb;38(1):64-7,77:PMID 23650803 ; Acupunctuur verbetert blaasfunctoestoornissen bij vrouwen geopereerd voor baarmoederkanker.

1618)Enblom A et al ; Ann Oncol 2011 ,Sep 23 ; PMID 21948812 ; Acupunctuur niet beter dan placebo-acupunctuur ingeval van misselijkheid door radiotherapie.

1619)Roscoe JA et al ; J Pain Symptom Manage 2010 Sep;40(3):379-90 ; PMID 20579837; De verwachting van misselijkheid manipuleren bij patienten die er erg bang voor zijn (door acupressure , ontspannings-CD’s etc.) verminderde bij patienten die erg bang voor misselijkheid waren, de misselijkheid ; bij patienten die geen angst voor misselijkheid hadden nam hierdoor de misselijkheid juist toe!

2510)Rithirangsriroj  K et al; Gynecol Oncol 2015 Jan;136(1):82-6;PMID 25449310 : Acupunctuur gaat bij chemo voor gynaecologische tumoren misselijkheid en braken tegen.

2616)Wang HF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Apr;35(4):425-8;PMID 26043564 ; Acupressuur na hysterectomie ivm cervixkanker - baarmoederhalskanker vermindert de klacht urineretentie.

3163)Blom M  et al; Eur J Cancer B Oral Oncol 1996 May;32B(3):182-90 ; PMID 87622876 ; Acupunctuur herstelt speekselafvloed na xerostomie door bestraling in belangrijke mate.

Bewegen en sporten:

1903)Donnelly CM et al; Gynecol Oncol 2011 Sep;122(3):618-24;PMID 21689848 : Bij patiënten behandeld voor  een gynaecologische kanker, blijkt wanneer met uiteenlopende middelen de fysieke activiteit gestimuleerd wordt, de conditie te verbeteren.

2522)Wang TJ et al; Res Nurs Health 2015 Feb;38(1):51-9;PMID 25558030; abdominale massage verminderde in deze RCT de symptomen van maligne ascites.

3326)Jensen BT et al; Scand J Urol 2015 Apr;49(2):133-41;PMID 25331367 ; herstel wordt versneld na radicale cystectomie door trainen voor de operatie : de ligduur was hierdoor korter.

3656)Jensen BT et al; J Multidiscip Healthc. 2014 Jul 16;7:301-11;PMID 25075194 ; Meer bewegen en andere life-style maatregelen verbeteren herstel na cystectomie en welbevinden. Zo blijkt na 4 maanden follow-up.

4326)Blackburne L et al; Oncol Nurs Forum 2021 May 1; 48(3):265-76 ; PMID 33855996 ; Tijdens brachytherapie voor een baarmoederhalskanker werd aromatherapie en reflexologie gegeven ; de angst was na reflexologie minder.

4401)Turkcu SG en Ozkan S ; Complement Ther Clin Pract 2021 Aug; 44: 101428 ; PMID 34157494 :Reflexologie volgens Watson vermindert bij patienten met een gyneacologische kanker depressie en angst.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

1000) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Ha Zhi 25:218-21 ; 2005 : Aitongping vermindert in gerandomiseerd onderzoek pijn bij kankerpatienten, maar verbeterde ook de bloedwaarden en overall de levenskwaliteit.

1006) Li XR et al ; Zhonguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:335-8;2001 : Xiaoliu Pingyi mengsel remt in gerandomiseerd onderzoek bij kankerpatienten die na operatie chemo krijgen uitzaaiing en in samenhang daarmee de recidiefkans.

1081) Hong J et al ; J Tradit Chi Med 25:125-8;2005 ; TCM naast radiotherapie voor een buiktumor geeft een betere kwaliteit van leven dan radiotherapie alleen ; ook de overleving na 3 jaar is met TCM superieur.

1698)Ma H et al ; J Trad Chin Med 2007 Sep;27(3):193-6;PMID  17955656 ; lianbai blijkt lokaal gegeven stralingsdermatitis tegen te geen en herstel huid te bevorderen.

2093)Bao YJ et al; Chin J Integr Med 2010 Aug;16(4):309-14:PMID 20697941 ; Kompressen met Xiaozheng Zhitong verminderen de pijn veroorzaakt door kanker.

2526)Chen CM et al; Chin J Integr Med 2014 Jul;20(7):496-502;PMID 24972577 ;Chinees kruidenpreparaat vermindert bij kankerpatienten verstopping als bijwerking van morfine.

2575)Kaku H et al ; Exp Ther Med 2012 Jan;3(1):60-65; Goshajinkigan remt progressie neuropathie ingeval van carboplatin en taxol ; zie ook ; 2001, 2170, 2171, 2172  en 2502.

2916)Zhang PY et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011  Aug;31(8):1066-9;PMID21910336 ; Xunxi-1 blijkt bij baarmoederhalskanker in een vroegstadium niet alleen de papillomavirus positiviteit te verlagen, maar ook naast radiotherapie in vergelijking met alleen radiotherapie metastasering te remmen en de ziektevrije overleving extra te verbeteren.

4372)Chung YS et al; J Altern. Complement Med 2021 Jan; 27(1):66-72; PMID 33216632 ; Panax ginseng verbetert bij vrouwen vanwege een gynecologische kankeroperatie het sexueel welbevinden, maar helpt niet tegen de postmenopausale klachten.

Dendritische celtherapie - immuuntherapie:

2554)Chen B et al; Exp Ther Med 2015 Mar;993):1063-1067;PMID 25667679 ; Een variant op de dendritische celtherapie naast cisplatin vermindert bij het cervixcarcinoom - baarmoederhalskanker de recidiefkans in vergelijking met cisplatin ;  ook de overleving was hierdoor beter.

Dieet en leefstijl:

3585)Bye A et al; Clin Nutr 1992 Jun;11(3):147-53; PMID 16839990 ; Dieet met weinig vet en weinig lactose verminderde de kans op diarree bij bestraling van de buik.

3608)Wedlake L et al; Am J Clin Nutr 2017 sep;106(3):849-57;PMID 28679552 ; Een vezelrijk dieet vermindert op korte en wat langere termijn de bijwerkingen van bestraling in het pelvisgebied.

3725)Sandsund C et al; BMJ Support Palliat Care 2017 Aug 28 ;; PMID 28847853 ; een combinatie van diverse ‘alternatieve’ kankertherapieen verbeterde in dit onderzoek welbevinden vrouwen met een gynaecologische tumor niet.

Glutamine: zie ook onder Omega vetzuren, visolie, arginine en RNA

100) De Maria D et al ; Tumori 78 : 374-6 ; 1992 ; glutathion vermindert in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten met een endometriumcarcinoom.

320) Cascinu S et al ; J Clin Oncol 20 : 3478-83 ; 2002 ; Glutathion vermindert de neurotoxiciteit van carboplatin significant ; het aantal regressies was in de glutathion-groep niet significant groter.

626) Kozelsky TF et al ; J Clin Oncol 21 :1669-74 ; 2003 ; Glutamine gaat in dit gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek het optreden van diarree als gevolg van bestraling van het bekken niet tegen.

2055)Vidal-Casariego A et al ; JPEN 2013 Mar 7 ; PMID23471208 ; Dagelijks 30 gram glutamine bleek niet in staat stralingsontsteking van de darm tegen te gaan.

1702)Miko Enomoto T et al ;Am J Surg 2005 May;189(5):627-30;PMID 15862509 ; Lokaal glutathion en lokale anthocyanen samen beschermen de huid in vergelijking met lokale placebo tegen de bijwerkingen van bestraling. Of er ook een interactie is mbt het therapeutische effect van de bestraalde kanker is niet bekend.

2511)Vidal-Casariego A et al; 2015 jan;31(10;200-4;PMID25466666 ; Dagelijks 30 gram L-glutamine vermindert darmklachten bij bestraling in de buikregio niet ; zie ook 2055.

4001)Aredes MA et al; Nutrition Nov-Dec 2019;67-68:110528; PMID 31445316 ; 2,5 gram omega-3 versus placebo verbetert bij vrouwen met baarmoederkanker die chemoradiatie krijgen het welbevinden en zorgt voor een betere spierkwaliteit.

Hyperthermie:

431) Van der Zee J et al ; The Lancet 355 : 1119-25 ; 2000 ; hyperthermie naast bestraling verbetert de lokale controle van vergevorderde bekkentumoren ; nadere analyse leerde dat bij rectumcarcinomen geen voordeel met hyperthermie te bereiken was en dat dit bij blaaskanker zeer tijdelijk was ; zeer uitgesproken was het voordeel voor patiënten met baarmoederhalskanker.Overigens noemde Hippocrates hyperthermie al.

432) Datta NR et al ; Indian Med Gazette 121 : 68-71 ;1987. Hyperthermie naast bestraling verbetert de ziektevrije overleving in geval van cervixcarcinoompatienten stadium 3B - baarmoederhalskanker welke bestraling ondergaan.

796)Vasanthan A et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:145-53;2005; Hyperthermie verbetert overall resultaat bestraling van lokaal gevorderde baarmoederhalskankers niet.

875) Jones EL et al ; J Clin Oncol 23:3079-85;2005 ; Hyperthermie vergroot in gerandomiseerd onderzoek de respons op bestraling bij oppervlakkige tumoren niet groter dan 3 cm. De overleving was door de hyperthermie in dit onderzoek evenwel niet beter. Ook was er vooraf eerst een testdosis gegeven en toen gerandomiseerd.

891) Sharma S et al ; Int J Hyperthermia 6 : 279-85 ; 1990: Hyperthermie verbetert in gerandomiseerd onderzoek lokale tumorcontrole door middel van bestraling voor cervixkanker - baarmoederkanker.

1035) Vasanthan A et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:145-53; 2005 ; In dit gerandomiseerde onderzoek werd bij bestraling wegens baarmoederhalskanker , bij overall analyse geen additioneel effect van hyperthermie gevonden. Zie ook 431,432 en 891 (positief), alsmede 796 (net als 1035 geen aantoonbaar voordeel). Hyperthermie heeft bij baarmoederhalskanker mits juist toegepast nog steeds op z’n minst het voordeel van de twijfel.

1295) Van der Zee J en Gonzalez GD ; Int J Hyperthermia 18:1-12 ; 2002 : Hyperthermie naast bestraling verbetert bij baarmoederkanker  lokale respons en overleving (zie ook 431) ; PMID 11820462.

1364)Franckena M et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys ; 17 Sept ; Epub ahead of print ; Hyperthermie verbetert overleving door radiotherapie bij ‘locally advanced’ baarmoederkanker ; PMID 17881144. Zie ook 1295.

2866)Harima Y et al; Int J Hyperthermia 2016 Jul 14:1-35 ; PMID 27418208 ; bij patienten met gevorderde baarmoederkanker lokaal vergroot hyperthermie de responskans op chemoradiotherapie.

Interleukine-2 plus retinoinezuur:

1051) Recchia F et al ; Anticancer Res 25: 3149-57 ; 2005 : Bij patienten met vergevorderde kanker verbetert interleukine-2 plus retinoinezuur tal van parameters significanter dan interleukine-2 sec : de CD4+/CD8+-ratio stijgt ; de NK-cellen nemen toe ; de lymfocyten nemen toe en de endotheliale groeifactor daalt (gunstig). In dit kleinschalige onderzoek bij in totaal 112 patienten was hiermee door toevoeging van retinoinezuur evenwel nog geen verbetering van de ziektevrije overleving c.q. de overall overleving hard te maken.

Medicinale paddenstoelen - en extracten daarvan, zoals SPG, PSK, PSP, Maitake enz.: 

89) Okamura K et al ; Cancer 1986 ; 58:865-872 ; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met baarmoederhalskanker

177) Noda K et al ; Jpn J Clin Oncol 22 : 17-25 ; 1992 ; SPG - Sizofiran verhoogt bij patiënten met baarmoederhalskanker stadium 2 of 3 de regressiekans door radiotherapie.

178) Okamura K et al ; Biotherapy 1 : 103-7 ; 1989 ; SPG - Sizofiran vermindert bij patiënten met baarmoederhalskanker stadium 2 /3 de recidiefkans en verbetert de overleving ; nadere analyse leerde dat het voordeel voornamelijk van stadium 2 patiënten kwam.

182) Miyazaki K et al ; Gynecol Oncol 56 : 412-20 ; 1995 ; SPG - Sizofiran verbetert in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving van cervixcarcinoompatiënten stadium1B-4.

1720) Hayashi Y; Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1988 Feb;40(2):179-86;PMID 3361173 : PSK bevordert in deze RCT het kankerdodende vermogen van bestraling bij patiënten met baarmoederhalskanker.

Melatonine:

122) Lissoni P et al ; Eur J Cancer 35 : 1688-92 ; 1999 ; In een groot gerandomiseerd onderzoek met uiteenlopende typen gemetastaseerde kanker blijkt melatonine de bijwerkingen van de reguliere therapie te verminderen en de overleving te verbeteren.

324) Lissoni P et al ; J Pineal Res 30 : 123-6 ; 2001 ; Melatonine plus methoxytryptamine blijken bij kankerpatiënten een te laag aantal thrombocyten in vergelijking met melatonine alleen te kunnen normaliseren.

OK-432:

251 en 252) Okamura K et al ; Biomed Pharmacother 43 : 177-81 ; 1989 ; In 2 gerandomiseerde studies bleek OK-432 als adjuvans bij baarmoederhalskankerpatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec te verbeteren.

253) Noda K et al ; Gynecol Oncol 35 : 367-72 ; 1989 ; Ook in dit onderzoek bleek OK-432 de als adjuvans bij baarmoederhalskankerpatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec te verbeteren.

256) Cervical Cancer Immunotherapy Study Group ; Cancer 60 : 2394-402 ; 1987 ; OK-432 verbetert als adjuvants de 3-jaarsoverleving van patiënten behandeld voor baarmoederhalskanker.

257) Kikkawa F et al ; Eur J Cancer 29A : 1542-6 ; 1993 ; In stadium 1 baarmoederhalskanker met OK-432 geen aantoonbaar betere ziektevrije overleving na 5 jaar ; wel in stadium 2 en dan met name wanneer er geen lymfkliermetastasen waren ; in stadium 1 is door de betere prognose een statistisch significant effect veel moeilijker aantoonbaar, vandaar het niet significante resultaat bij deze subgroep. Het gecombineerde resultaat van de referenties 251 t/m 256 (minus 254 en 255)) is voor OK-432 als adjuvans bij de behandeling van baarmoederhalskanker uiteraard zeer positief.

3035)Okamura K et al; Biomed Pharmacother 1989 ; 43(3):177-81;PMID 2528386 ; zowel OK-432 als sizofuran vertragen op z’n minst recidief van baarmoederhalskanker.

Omega-3-vetzuren, visolie, arginine en RNA:

169) May PE et al ; Am J Surg 183 : 471-9 ; 2002 ; De combinatie van arginine, glutamine en beta-hydroxy-beta-methylbutyraat gaat in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patienten met een vergevorderde vorm van kanker verlies van de vetvrije massa tegen.

430) Fearon KC et al ; Gut 52 : 1479-86 ; 2003 ; Omega-3-vetzuren plus antioxidanten gaan bij patiënten met een vergevorderde vorm van kanker caxechie in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek tegen ; ook bleek dan de kwaliteit van leven beter.

479) Schilling J et al; Nutrition 12 : 423-9 ; 1996 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verbeteren de post-operatieve immuniteit van patiënten geopereerd aan kanker in hun buik en verminderen de postoperatieve infectiekans.

480) Bower RH et al ; Crit Care Med 23 : 436-9 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verminderen bij (kanker)operaties aan de buik de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis ; zie de vele andere studies in deze lijst met een vergelijkbare conclusie.

1451)Berk L et al ; Supportive Care in Cancer Feb 22 (Epub ahead of print) ; 2008 : beta-hydroxyl methyl butyraat samen met arginine en glutamine was net niet in staat significant in dit onderzoek cachexie significant af te remmen. PMID 18293016. Zie ook 169 : hier was er een duidelijk significant effect. Het laatste woord over deze therapie is nog niet gezegd.

1468)Cruciani RA et al ; J Pain Symptom Manage 2008 ; Epub ahead of print ; PMID 18809275 ; Carnitine in doses tot 2 gram per dag bij vermoeide kankerpatienten met te lage carnitinespiegel, niet werkzaam tegen deze vermoeidheid.

2921)Hamilton-Reeves JM et al; Eur Urol 2016 Mar;69(3):389-92 ;PMID 26654125 ; Immunonutrition (visolie o.a.) vermindert na cystectomie vanwege kanker de kans op complicaties : met name de infecties nemen af.

3104)Celik JB et al; Eur J Gynecol Oncol 2009 ; 30(4):418-21;PMID 19761135 ; Immunonutrition vermindert kans op wondinfectie  na operatie vanwege gynaecologische kanker.

Pijnstillers:

855) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:218-21; 2005 ; ATP blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek een betere pijnstiller voor kankerpatienten dan de toegepaste diclofenac.

1467)Wu TH et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2008 ;17:17-22 ; PMID 18364321 ; Pijnstillende kruiden blijken bij terminale kankerpatienten aantoonbaar werkzaam.

2093)Bao YJ et al; Chin J Integr Med 2010 Aug;16(4):309-14:PMID 20697941 ; Kompressen met Xiaozheng Zhitong verminderen de pijn veroorzaakt door kanker.

Probiotica - Synbiotica - melkzuurbacteriën:

41) Okawa T et al ; Cancer 1993 : 72 : 1949-54 ; Melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek de ziektevrije tijd en de overleving in geval van baarmoederhalskanker significant.

42) Okawa T et al ; Cancer 1989 ; 64 : 1769-76 : melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek het resultaat van radiotherapie bij baarmoederhalskanker

1146) Bruera E et al ; J Clin Oncol 21 : 129-34 ; 2003 : Dagelijks 3 gram omega-3-vetzuren , gedurende 14 dagen heeft bij patienten met vergevorderde kanker geen invloed op vermoeidheid, misselijkheid, welbevinden e.d. PMID 12506181. Naar het gewicht is echter niet gekeken en waarom geen hogere dosering plus een veel langere follow-up ; men had dan ook al dan niet met extra E naar de immuunstatus en overlevingsduur kunnen kijken : Gogos et al , nummer 10 vond immers toen een duidelijke levensverlenging!

1378)Delia P et al ; World J Gastroenterol 13: 912-5 ; 2007 : Het probioticum VSL#3 vermindert in vergelijking met placebo aantoonbaar de met bestraling samenhangende diarree ; zie PMID 17352022 ; zie ook 304 en 1229, beide met een vergelijkbaar resultaat.

1445) Giralt J et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 Feb 1 (Epub ahead of print) ; Probioticum vermindert ernst diarree door bestraling ; zie de 3 eerdere studies in deze lijst met een vergelijkbaar resultaat ; PMID 18243569.

1683)Chitapanarux I et al ; Radiat Oncol 2010 May 5;5:31;PMID 20444243 ; Probiotica verminderen  in vergelijking met placebo duidelijk de bijwerkingen van bestraling wegens baarmoederhalskanker ; zie ook : 304, 1229, 1378 en 1445.

1988)Demers M et al; Clin Nutr 2013 Oct 24 ; PMID 24200199 : Probioticumcombinatie vermindert  bijwerkingen bestraling pelvus in vergelijking met placebo ; zie ook 304, 1229, 1445 en 1663.

4175)De Loena Rodriguez LH et al; Nutr Hosp 2018 Dec3 ; 35(6):1394-1400; PMID 30525855 Een symbioticum verminderde bij patienten met cervixkanker die chemo en bestraling kregen misselijkheid en braken plus verbeterde de levenskwaliteit.

Psychologische ondersteuning:

2233)Nelson EL et al; Clin Cancer Res 2008 Apr 1 ;14(7):2111-8;PMID18381952 ; Psychotherapeutische begeleiding via de telefoon bleek in dit onderzoek bij patienten met baarmoederhalskanker, de levenskwaliteit te verbeteren.

2381)Nolte S et al; Oncol Nurs Forum 2006 Nov 3;33(2):305-11;PMID16518446 ; Bij vrouwen met een gynaecologische tumor, die chemo kregen nam door de aklopecia het zelfbeeld af ; extra informatie/adviezen via video ging dit niet tegen ; verbaast mij niet.

3186)Shao D et al; Health Psychol 2016 dec;35(12):1383-1391;PMID 27513477; Psychologische interventie bij baarmoederkankerpatienten verminderde duidelijk negatieve stemmingen.

3515)Robinson JW et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999 jun 1;44(3):497-506;PMID 10348277; Psychoeducatie bij bestralen voor gynaecologische kanker hielp om de vagina met diverse middelen ruimer te laten zijn ; tevens minder angst om weer seks te hebben.

3856)Zhang H et al; Appl Nurs Res 2019 Aug; 48:52-7; PMID 31266608 ; Mindfulness verbetert slaap bij patienten behandeld voor baarmoederhalskanker.

3980)Chow KM et al, Psychooncology 29(2), 437-43; Feb 2020 ; PMID 31705591 :Voorlichting bij gynaecologische kanker (psychoeducatie) plus aandacht vermindert onzekerheid bij patienten en ze hebben dan ook meer zin in seks.

Thymopentine:

227) Braga M et al ; Minerva Chir 47 : 125-30 ; 1992 ; Thymopentine vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op sepsis in geval van operatie wegens kanker ; bij nadere analyse bleek het voordeel van thymopentine (bijna) geheel aan de oudere patiënten toe te komen.

Varia aan studies bij baarmoederkanker en baarmoederhalskanker:

3417)Chang L et al; Int J Clin Pharmacol Ther 2016 Nov;54(11);856-64; PMID 27615005 ; bestralen bij baarmoederhalskanker op verschillende tijdstippen van de dag geeft geen verschil in resultaat.

4411)Xia L et al; Lymphat Res Biol 2021 May 21; PMID 34028298 ; Ver infrarood licht blijkt lymfeoedeem ten gevolgen van operatie voor een gyneacologische kanker te verminderen.

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxydanten:

243) Snyderman CH et al ; Laryngoscope 109 : 915-21 ; 1999 ; Extra suppletie naast standaard voeding verminderde in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij kankerpatiënten, die operatie ondergingen de kans op infectie en de ligduur.

267) Kucera H en Mischke M ; Fortschr Med 100 : 760-3 ; 1982 ; Vitamine A palmitaat werd als adjuvans bij vergevorderde te bestralen baarmoederhalskanker beproefd ; de PHA-test (een maat voor de T-celactiviteit) was in de vitamine A-groep aantoonbaar beter ; verder was er na 12 maanden in de vitamine A-groep ook sprake van minder ziekteprogressie, zij het dat dit laatste verschil niet significant was ; duidelijk is dat dit kleine onderzoek met grotere aantallen herhaald moet worden.

309) Griffenberg L et al ; Gynecol Oncol 66 : 417-24 ; 1997 ; Constipatie is vaak een groot probleem na radicale hysterectomie wegens baarmoederkanker ; een vezelrijk dieet blijkt dit zoals te verwachten is in gerandomiseerd onderzoek in hoge mate tegen te gaan.

314) Wattel E et al ; Br J Haematol 102 : 1015-24 ; 1998 ; Ingeval van MDS met een glycoproteine-P blijkt chemo door kinine gepotentieerd te worden. In dit onderzoek had de helft een dergelijk glycoproteine-P. Desondanks waren er meer regressies in de kinine-groep en kende deze een betere overleving dan de controle-groep. Zie ook studieno. 272 ; dit onderzoek kende een vergelijkbaar resultaat.

319) Jyothirmayi R et al ; Eur J Cancer B Oral Oncol 32B : 373-6 ; 1996 ; Vitamine A in een gerandomiseerd onderzoek bij een dosering van 200000 IU per week bleek in gerandomiseerd onderzoek niet in staat het aantal recidieven plus nieuwe kankers te verlagen. Gezien ander onderzoek bij de mens (1050000 IU per week!) en zeker in vergelijking met dierexperimenteel onderzoek is de gebruikte dosis laag. Mbt vitamine A vallen studienummers 14,15 en 109 significant ten faveure van vitamine A uit, zij het dat slechts 2 hiervan ook levensverlenging laten zien ; Studienummers 47,129,267 en 319 laten geen significant effect van vitamine A zien. Het zij nogmaals opgemerkt : de metabolieten van beta-caroteen en vitamine A zijn succesvoller ; zij zullen later apart worden gewogen.

344) Murphy J et al ; Can Oncol Nurs J 10 : 96-100 ; 2000 ; Psylliumvezels gaan in goed gerandomiseerd onderzoek diarree samenhangend met bestralen bekken significant tegen.

347) Dale PS et al ; Cancer Chemother Pharmacol 47 Suppl : S29-34 ; 2001 ; De combinatie van trypsine, chymotrypsine en papaine vermindert significant de bijwerkingen van bestraling in geval van baarmoederhalskanker (2a t/m 3b).

350) Martin T et al ; Radiother Oncol 65 : 17-22 ; 2002 ; De combinatie van trypsine, chymotrypsine en papaine verbeteren niet de bijwerkingen van bestraling, toegepast als adjuvans na operatie wegens kanker in het bekkengebied. Combinatie van studies 350,347 en 348 leidt evenwel toch tot de conclusie, dat genoemde enzymen naast bestraling zinvol zijn om de bijwerkingen tegen te gaan.

415) Hellstrom E et al ; Eur J Hematol 45 : 255-61 ; 1990 ; De combinatie van 13-cis-retinoinezuur en 1-alpha-hydroxy-vitamine D3 verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij 63 patiënten met een MDS, die met lage doses ARA-C behandeld worden de remissiekans, duur en de overleving niet ; wel lijkt de progressie naar de meer maligne myeloide leukemie te worden geremd (P= eenzijdig 0,0527). In combinatie met het feit dat in referentie 102 van deze lijst is gevonden dat vitamine D de progressie van MDS naar myeloide leukemie remt, maakt dat ik vitamine D in principe bij MDS aanbeveel. In nummer 386 is met cis-retinoinezuur zelfs bij MDS-patiënten een lagere sterfte gevonden ; in 387 werd met 13-cis-retinoinezuur bij een follow-up van 6 maanden geen effect op progressie van het MDS gevonden. Mijn eindconclusie is dat de combinatie van deze vorm van vitamine D en 13-cisretinoinezuur op z’n minst het voordeel van de twijfel heeft.

462) Noyes R et al ; J Clin Pharmacol 15 : 139-43 ; 1975 ; Tetrahydrocannibol (THC) werkt dosisafhankelijk bij kankerpatiënten in vergelijking met placebo pijnstillend.

471) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31 : 334-7 ; 2000 ; Inenting voor Pseudomonas aeruginosa verbetert de immuniteit bij kankerpatiënten zo veel dat althans in gerandomiseerd onderzoek 2/3 van de infecties samenhangend met vooral chemo worden voorkomen, hetgeen de kwaliteit van leven verbetert en een betere behandeling mogelijk maakt.

539) DiSaia PJ et al; Gynecol Oncol 26: 386-97; 1987; Corynebacterium parvum verbetert de overleving van baarmoederhalskankerpatiënten, die radiotherapeutisch behandeld worden niet.

540) Mignot MH et al; Br J Cancer 44: 856-62; 1981; Corynebacterium parvum als adjuvans verlaagt de recidiefkans na operatie wegens baarmoederhalskanker in gerandomiseerd onderzoek aanzienlijk.

691) Isenberg J et al ; Anticancer Res 14 : 1399-404 ; 1994 ; Propionibacterium granulosum vermindert vooraf gegeven de postoperatieve infectiekans ; in stadium 1 en 2 bleek bovendien de overleving beter.

698) Lippman SM et al ; Invest New Drugs 6 : 51-6 ; 1988 ; 13-cis-retinoic-acid brengt bij plaveiselcelcarcinomen in een vergevorderd stadium significant meer regressies teweeg dan op basis van de spontane regressiefrequentie verwacht mocht worden ; dit gold niet voor de controle-groep die methotrexaat kreeg.

871) Manusirivithaya S et al ; Int J Gynecol Cancer 14:1063-9; 2004 ; Bij gynecologische kankerpatienten die cisplatinum krijgen, blijkt een gemberextract even effectief als metoclopramide en geeft minder bijwerkingen extra dan metoclopramide ; maw gember werkt in deze situatie.

2020)Ertas IE et al; Gynecol Oncol 2013 Oct;131(1):118-22;PMID 23906657 ; Kauwgom blijkt na operatie vanwege een gynecologische maligniteit de darmwerking eerder op gang ; zie ook 1397.

1090) Breitkreuz R et al ; Wien Klin Wochenschr 117:685-92 ; 2005 ; Relatief meer verzadigd vet los van de eiwitcalorieen tijdens chemo verlaagde in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek het aantal lymphocyten significant ; dit is ondanks de tendens tot minder gewichtsverlies juist tijdens chemo niet gunstig.

1142) Bruera E et al ; J Clin Oncol 23:2366-71; 2005 : Bij lichte tekenen van uitdroging (!) bij terminale (!) kankerpatienten blijkt 2 dagen achtereen 1000 ml extra vocht in 4 uur parenteraal tov slechts 100 ml met een normaal zoutgehalte als placebo, de toestand te verbeteren : minder spierkrampen, meer rust ; hallucinaties en vermoeidheid namen niet af ; behandelaars die niet bekend waren met de behandeling pikten de behandelden er significant vaker uit. Voldoende vocht is bij dergelijke patienten kennelijk relevanter dan doorgaans wordt gedacht. PMID 15800328.

1143) Cao GW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 16: 428-31 ; 1994 : Patienten met vergevorderde kanker behandeld met LAK/IL2 lieten met Lycium barbarum polysacchriden significant vaker een respons zien. PMID 7720497.

1181) Persson CR et al ; Nutr Cancer 42:48-58 ; 2002 : Bevorderen van louter de energie inname leidt bij kankerpatienten wel tot vermindering van het gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename, maar niet tot een langere/betere overleving ; iets wat al veel eerder in deze lijst met onderzoek is onderbouwd. PMID 12235650.

1700)McGough C et al ; Aliment Pharmacol Ther 2008 Jun 1;27(11):1132-9;PMID 18315590 ; een lager aantal calorieën  plus verder aangepast, dwz elementair gemaakt dieet  vermindert niet de bijwerkingen van bestraling wanneer er met normale voeding vergeleken wordt. Overigens doen probiotica dat wel, zoals men elders in deze lijst zien kan!

1592)Muecke R et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010 Nov 1 78(3):828-35;PMID 20133068 ; seleniumsuppletie (300 mcg  extra per dag) bij baarmoederkankerpatienten met een relatief laag seleniumgehalte in het bloed bleek de diarree als bijwerking van de bestraling te reduceren.

1875)Kang KM et al; Med Gas Res 2011 Jun 7;1(1):11 ;PMID22146004; Waterstofrijk water vermindert de oxydatieve stress bij bestralen en verbetert de kwaliteit van leven, zonder de therapeutische waarde van bestraling te verminderen.

1734) Rahn R et al ; Dermatology 1997;195 Suppl 2:57-61;PMID 9403257  : Povidon-jodium gaat mucositis bij radiotherapie plus chemotherapie tegen.

1826)O’Callaghan C et al ; J Med Imaging Radiat Oncol 2012 Aug;56(4):473-7;PMID 22883658 ; Zelf gekozen muziek verbeterde bij radiotherapie het subjectief welbevinden, maar niet de objectieve angst ; welnu een zelfgewenste ‘placebo’, als het dat is, is natuurlijk gewenst in dit soort situaties. Zie ook in deze lijst 1371 met bronnen aldaar, maar ook 1676, 1681, 1684,1691 en 1693 ; het mag duidelijk zijn muziek is bij de behandeling van kanker overall gezien zeer nuttig.

1854) Fuchs-Tarlovsky V et al; Nutr Hosp 2011 Jul-Aug;26(4):819-26;PMID22470030 ; extra beta-caroteen, vitamine C en E verminderen bij patiënten met baarmoederhalskanker, die cisplatin/bestraling krijgen, de oxydatieve stress en verbeteren de kwaliteit van leven ; alles in vergelijking met een placebo.

1863)Chen HW et al; Clin Invest Med 2012 Feb 1;35(1):E1-11;PMID22309959 ; Een Astragalus membranaceus-extract blijkt in vergelijking met placebo de kanker gerelateerde vermoeidheid bij kankerpatiënten te verminderen.

2065)Fuchs-Tarlovsky V et al; Support Care Cancer 2013 May;21(5):1359-63;PMID 23238653 ; antioxydanten  blijken bij vrouwen die voor baarmoederhalskanker behandeld worden, de levenskwaliteit te verbeteren.

2238)Von Gruenigen VE et al; Gynecol Oncol 2008 Apr;109(1):19-26; 18243282 : life-style  interventie (meer groenten/fruit, meer bewegen en een trend tot een lagere calorische inname) verminderde overgewicht bij obese endometriumkankerpatienten. Dit resultaat was na een jaar evident. Een interessante vraag is natuurlijk of dit ook invloed had op de prognose van deze patienten.

2332)Cowan CC et al; Clin  Oncol(R coll Radiol) 2012 Mar;24(2):e31-8: PMID 21703829 : Cranberry vermindert in vergelijking met placebo bijwerkingen op blaas bij bestraling ivm blaaskanker of baarmoederkanker.

2477)Wagner G et al ; Wien Klin Wochenschr 1983 Oct 28;95(20):738-42 ; PMID 6362210 ; Transferfactor vermindert de recidiefkans van radicaal behandelde lokale gevorderde baarmoederhalskanker.

2775)Garcia-Pewrisa P et al; Eur j Clin Nutr 2016 Feb ; 70(2):170-4 ; PMID 26603881 ; Insuline en fructo-oligisaccharide hebben samen een trend om de kans diarree door bestraling vanwege een gynaecologische kanker te verminderen.

2794)Hosseini A et al ;Avicenna j Phytomed 2015 sep-Oct;5(50:434-40 ; PMID 26468463 ; dagelijks 100 mg saffraan induceerde meerdere regressies in vergelijking met een controle-groep.

2797)Focan c et al ; Anticancer Res 2015 Nov;35(11):6311-5 ;PMID 26504068; Dieetadvies plus mindfulness gaat cachexie tegen.

2920)Ma HW et al; Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2015 Nov;46(6):940-3 ; PMID 26867333 ; Venkel bevordert stoelgang na gynaecologische kankeroperatie.

2921)Hamilton-Reeves JM et al; Eur Urol 2016 Mar;69(3):389-92 ;PMID 26654125 ; Immunonutrition (visolie o.a.) vermindert na cystectomie vanwege kanker de kans op complicaties : met name de infecties nemen af.

3053)Gungorduk K et al; Am J Obstet gynecol 2017 Feb;216(2):145.e1-1§45.e7 ;PMID 27780709 ; koffe brengt de stoelgang sneller op gang na verwijdering baarmoeder wegens kanker.

3051)Klek S et al; Clin Nutr. 2011 Dec;30(6):708-13;PMID 21820770 ; in dit onderzoek maakte parenterale/enterale al dan niet immunonutrtion qua kans op complicaties uit bij slecht gevoede geopereerde kankerpatienten; overal na onderzoek ook van Klek laat zien dat enteraal en immunonutrition aan te bevelen zijn.

3104)Celik JB et al; Eur J Gynecol Oncol 2009 ; 30(4):418-21;PMID 19761135 ; Immunonutrition vermindert kans op wondinfectie  na operatie vanwege gynaecologische kanker.

3122)Dangsuwen P en Manchana T ; Gynecol Oncol 2010 Mar;116(3):522-5 ;PMID 20051288 ; Extra ijzer iv vermindert bij chemo voor gynecologische kanker de noodzaak tot bloedtransfusies.

3372)Muecke R et al; Integr Cancer Ther 2014 Nov;13(6):463-7; PMID 25015649; selenium extra verbetert overleving bij gynaecologische tumoren waarbij bestraald wordt niet; al is er wel een trend in die richting ; P=0,09.

3860)Sanusi RS ; Asian Pac J Cancer Prev 2019 Jul 1:20(7):2213-18; PMID 31350987Vitamine A verhoogt niet-significant, maar voor kleine aantallen wel opmerkelijk de responskans op cisplatin en taxol bij vergevorderde baarmoederhalskanker.

4289)Ferreira EB et al; Integrb Cancer Ther. 2020 Jan-Dec; 19: 1534735420962174 Kamille vermindert in vergelijking met ureumcreme de bijwerkingen van bestraling.

4299)Sahebnasagh A et al; BMC Complement Med Ther 2020 May 13; 20(1):146 ; PMID 32404169 Aloe vera lokaal gaat radioproctitis in verband met medebestralen bekkenbodem in belangrijke mate tegen.

Zuurstof:

1409) Dische S et al ; Radiother Oncol 53:93-8 ; 1999 : Zuurstof verbetert het resultaat van bestraling bij baarmoederkanker niet ; PMID 10665784. Zie ook 1068,1069, 1070 en 1255. Extra zuurstof heeft dus veelal geen zin.

Varia aan studies die niet onder een bepaald onderwerp vallen hierboven:

146)Shokla P et al; Cancer , 2010 Apr 15; 116(8):2031-5; PMID 20162717 : chemo in de ochtend geeft meer en ernstiger mucositis darm bij chemo voor baarmoederhalskanker.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Complementair: Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, gerelateerd aan baarmoederkanker en baarmoederhalskanker"

 • Schildermans Lutgarde :
  In 2011 kreeg ik (64 j) de diagnose: mucinous adenocarcinomas van de baarmoeder. Ik citeer uit "The New Medical Journal" "Scientists think that the presence of mucus allows cancer cells to spread faster. As a result, mucinous adenocarcinomas are considered more aggressive than regular adenocarcinomas and are harder to successfully treat".  5 geconsulteerde experts adviseerden onmiddellijke operatie met eventueel behandeling met chemo en/of bestraling. Ik weigerde elke behandeling en nam een overdosis Laetrile 1200mg per dag in tabletvorm verspreid over de hele dag en sporadisch nog abrikose-pitten 7 à 10 per dag. Reeds na 14 dagen werden door de verschillende onderzoeken van alle organen door scans en andere MR en bloed, niets meer gevonden tot grote verbazing van de onderzoekers. Ik heb verder laetrile (meer dan 1000mg) genomen en na 6 maanden wees een nieuw onderzoek van baarmoeder en bloed geen aanwezige kankercellen aan. We zijn nu drie jaar verder en ik ben kerngezond en neem nog om de 2 dagen 100mg laetrlile zonder ook maar de minste nevenwerkingen. Wie dat wil mag contact met mij opnemen en het medisch dossier staat ter inzage. Waarom wordt geen onderzoek gevoerd door de medische wereld naar dit product en ik vermeld ook nog artemisine één van de meest belovende kankerbestrijdingsmiddelen. Hierbij een analyse die ik enkele dagen geleden op internet vond: Loads of people have been cured this way, well in reality it is not a cure but destroys the tumour cells and keeps them at bay. Also instead of toxic painkillers, amygdalin acts as an analgesic, giving pain relief. This is caused by minute quantities of cyanide being released by stomach acids, but not enough to cause harm, and this has been confirmed by medical research and testimony. The body knows how to deal with the minute amounts of cyanide, so its amazing how it acts as analgesic, to stop pain, and also kills tumour cells when the B-17 molecule is broken down by the tumour cell's enzyme, which want to feed off the carbohydrate within the B-17 molecule. Acts like a smart bomb as when it is released at the cancer cell, the tumour cells then feed on the carbohydrate, but get destroyed by the cyanide and benzaldehyde which are also released, but they form cyanobenzoate, which is 100 times more toxic than cyanide, and kill the tumour cells. It is the best natural 'chemotherapy' and painkiller, and in the meantime, a proper cure/treatmnt can be administered like Essiac and Gerson therapy, or Hoxsey and diet changes, to ensure that the reason for the cancer, is eradicated, often toxicity within the body and so on. If this is not addressed, it is common that once the B17 or apricot kernels are stopped, then the tumours will return, so a patient will either need to be on the standard prevention dose which was worked out as 7 bitter apricot kernels a day, or undergo the other therapies. 2 kernels a day was set by the government, to ensure fear and ineffectiveness. 
  In reality, there is a formula for the effective dose for B17 or apricot kernels, depending on body weight but you can research that as much research was done.
  The most embarrassing thing is that when the Sloane Kettering institute wanted to silence researchers who found B17 to be effective, they got in the most respected experience cancer research doctor in the world, a Japanese expert, who they thought would discredit and put the nail in the coffin of the B17 question...
  But instead he confirmed B17's effectiveness, despite being told to fix the results and show it was not effective. This doctor however did not comply, and spoke out when Sloane Kettering fixed results to show that B17 was 'ineffective'.

  "..The Sloan Kettering Cover-Up

  In the mid 1970's, a five-year study of laetrile was conducted at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) directed by Dr. Kanematsu Sugiura, a highly respected researcher with more than sixty years of experience. It seems the hospital believed these studies would prove laetrile ineffective and put the issue to rest.

  On the contrary, the findings revealed that laetrile stopped metastasis in mice; improved their general health; inhibited growth of small tumors; provided pain relief and was useful as a cancer preventative. Despite these positive results, spokesmen for the institution denied evidence of laetrile's benefits and instead published a one-sided report.

  Many other researchers duplicated Sugiura's experiments and had the same conclusions which caused an uproar among the board of directors –- virtually all of whom had ties to major pharmaceutical companies. Even though these reports are in the public record, Sloan Kettering went to great lengths to convince the public of laetrile's impotence as a cancer drug.

  In 1977, numerous MSKCC employees with knowledge of the test findings and the ensuing deception formed a group called Second Opinion to write a counter report to the official laetrile papers.3 Ralph Moss –- author and former assistant director of public affairs at MSKCC –- aligned himself with Second Opinion and was fired for exposing the cover-up of the positive studies.

  The debate continued and finally in 1980 the National Cancer Institute agreed to test laetrile on 178 advanced cancer patients. These tests were conducted at four major U.S. medical centres, including the Mayo Clinic and Sloan Kettering. Public Scrutiny, a medical freedom of choice publication, maintained that these biased trials were designed to fail when it was discovered that 66% of participants were already ravaged from chemotherapy treatments and that the laetrile used was of poor quality, with little or no amygdalin found..."

  You see when drug companies control 90% of medical 'research' and fix stats and research papers, and fund and control what is taught in medical schools, ensuring closed minded students who are educated into ignorance, then you can see how the whole structure is geared up to censorship and holding back progress. Much like how oil companies stifle alternative renewable fuels and energy systems, and banking protects how it runs things and rigs the gold markets and keeps printing money instead of other means to deal with issues. Its all about money, and if anyone out there is still naive, just for a moment ask yourself, if the fat cats and crooks in the head of drugs companies and who control medical research and education and have their stooges in the FDA, imagine if they had various natural cures for cancer that everyone without doubt knew about, beyond question, do you really think they would just allow these unpatentable natural cures and treatments to be used to save people, and thus end their chemotherapies, and research institutes, cancer charities which make a fortune, and all those working in those charities to bring in money for drugs companies, and every other cancer related organisation or company, which combined together, all these people working in all this 'cancer industry' are more than those who are dying from cancer, do you think the $124.6 billion dollar industry (which prices the average cost per patient, from diagnosis to death, as $350,000) would take it kindly to various natural treatments, suppliments, herbs, and diets, being what eradicates cancer, as being a 'welcome' replacement to all their profits and the loss of jobs and so on.....think again. 
  The undeniable proof for cancer treatments won't go away, and nor will the awful stink of corruption, unless the public stand together, just as oil companies and bankers will mock and make fools of us continually, if we do not stand againts their corruptions, which keeps on happening again and again. The psychopathic predator minds rule from up the top, and their useful idiots with big egos, greed, and ignorant pride, keep on enabling them to commit these crimes upon humanity....
  People need not ask how Hitler and a few Nazis' managed to get all those Germans to comply and believe and carry out the things they did and wage war. They should instead see how this happens everyday in industry and corporations, to harm society and humanity.....same tactic, different scenario...

  Peace.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Papilocare een vaginale gel >> Vitamine A suppletie bij de >> Coriolus Versicolor bestrijdt >> foliumzuur voorkomt en stopt >> Groene thee, gebruikt in vorm >>