16 mei 2020: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/arseentrioxide-ato-plus-all-trans-retinoinezuur-atra-en-ascorbinezuur-vitamine-c-als-onderhoudsbehandeling-na-de-eerste-volledige-remissie-bij-acute-promyelocytische-leukemie-apl-geeft-uitstekende-overall-overleving-op-5-en-10-jaar.html

16 augustus 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en vraag uw aandacht voor ATRA - all-trans-retinoic acid, een vorm van vitamine A, welke bij APL echt spectaculaire resultaten geeft. Zie ook in gerelateerde artikelen

21 januari 2005: Bron: Pubmed: J Clin Oncol. 2004 Apr 15;22(8):1404-12.

Kinderen met APL = Acute Promyelotische Leukemie zijn zeer gebaat met aanvullend all-trans-retinoic acid (ATRA) naast chemokuren. Resultaten waren vrij vertaald: Van de 576 deelnemende patiënten in de APL93 trial waren er 31 kinderen (5%), 22 meisjes en 9 jongens. Dertig van de 31 kinderen (97%) verkregen een complete remissie van hun leukemie. Het ATRA syndroom kwam bij 4 kinderen (13%) voor, die wel allemaal een complete remissie verkregen en hoofdpijn ontstond bij 12 kinderen ( 39%) met tekenen van pseudotumoren cerebraal bij vijf kinderen (16%).. Zeven kinderen (23%( kregen een recidief daarna. Geen van de acht kinderen die de combinatietherapie met all-trans-retinoic acid (ATRA) hadden gehad kregen een recidief daarna. Alle kinderen die een combinatiebehandleing kregen na een recidief verkregen een tweede complete remissie. 22 kinderen verkregen een ziektevijre periode na hun eerste complete remissie van 43plus tot 93 plus maanden, zes kinderen kregen ziektevrije periode na tweede complete remissie van 17plus tot 66plus maanden en drie kinderen zijn overleden. De 5-jaars ziekte vrije overleving (EFS), recidiefaantal en overall overlevingen waren resp. 71%, 27% en 90%. Er was geen verschil te meten tussen volwassenen en kinderen in de APLtrial bij complete remissies, 5-jaars ziektevrije overleving, EFS, en overall overlevingscijfers, maar significant betere overlevingscijfers werden bereikt bij de kinderen na aanpassingen op WBC metingen (P-02) en voorkomen van microgranular M3 variant (P=04).

Bron: Pubmed en abstract van deze studie:

Outcome of childhood acute promyelocytic leukemia with all-trans-retinoic acid and chemotherapy.

de Botton S, Coiteux V, Chevret S, Rayon C, Vilmer E, Sanz M, de La Serna J, Philippe N, Baruchel A, Leverger G, Robert A, San Miguel J, Conde E, Sotto JJ, Bordessoule D, Fegueux N, Fey M, Parry A, Chomienne C, Degos L, Fenaux P.
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (Centre Hospitalier Universitaire Lille), Lille, France.

PURPOSE: To determine the results of treatment combining all-trans-retinoic acid (ATRA) and chemotherapy (CT) in childhood acute promyelocytic leukemia (APL).

PATIENTS AND METHODS: Children (< 18 years) with newly diagnosed APL were included in the APL93 trial, treated by ATRA followed or combined with daunorubicin-cytarabine, and then randomly assigned between no maintenance, intermittent ATRA, continuous CT, or both.

RESULTS: Of the 576 patients included in APL93 trial, 31 (5%) were children, including 22 girls (71%) and nine boys (29%). Thirty of the children (97%) obtained complete remission (CR). ATRA syndrome occurred in four children (13%), who all achieved CR, and headaches occurred in 12 children (39%), with signs of pseudotumor cerebri in five children (16%). Seven patients (23%) relapsed. None of the eight patients who received both ATRA and CT for maintenance relapsed. All relapsing patients achieved a second CR. Twenty-two patients remained in first CR after 43+ to 96+ months, six remained in second CR after 17+ to 66+ months, and three patients had died. The 5-year event-free survival (EFS), relapse, and overall survival rates were 71%, 27%, and 90%, respectively. No difference between adults and children included in the APL93 trial was seen for CR rate, 5-year relapse rate, EFS, and overall survival, but significantly better survival was seen in children after adjustment on WBC counts (P =.02) and incidence of microgranular M3 variant (P =.04).

CONCLUSION: ATRA combined with CT for induction and also probably for maintenance provides as favorable results in children with APL as in adults and currently constitutes the reference first-line treatment in both age groups.

PMID: 15084614 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "APL: Kinderen met APL - Acute Promyelotische Leukemie zijn zeer gebaat met aanvullend all-trans-retinoic acid - ATRA - naast chemokuren, blijkt uit grote vergelijkende studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arseentrioxide (ATO) plus >> Bortezomib aanvullend op arseen >> Acute Promyelocitische Leukemie >> APL: Kinderen met APL - Acute >> APL - Acute Promyelocitische >> APL: Twee studies bewijzen >> APL: ATRA - All-trans Retinoic >>