Op menselijke genen kan geen patent worden verkregen zo luidt het oordeel van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Op synthetische DNA-sequenties mag dit echter wel.

16 juni 2013: Bron: The Scientist

Op menselijke genen kan geen patent worden verkregen zo luidt het oordeel van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Op synthetische DNA-sequenties mag dit echter wel. Met de meer en meer gepersonaliseerde aanpak van kanker bv. worden wereldwijd steeds meer genentesten ontwikkeld die gebruikt worden voor diagnostische doeleinden. In dit proces was biotech bedrijf Myriad Genetics betrokken omdat zij het patent zeggen te hebben op diagnostische testen voor de twee belangrijke van nature in mensen...

Lees verder ...