Zelfonderzoek naar borstkanker leidt niet tot langere overlevings duur maar wel tot grotere medicalisering. 

d.d. 9 april 2003:

Een groot epidemologisch onderzoek heeft uitgewezen dat zelfonderzoek naar borstkanker geen enkele invloed heeft op de overlevingsduur. Daarnaast wees het onderzoek uit dat zelfonderzoek leidt tot significant meer medicalisering van borstkankerpatiënten. 

Bron: Nature en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Britisch Journal of Cancer.

Breast self-examination and death from breast cancer: a meta-analysis 

A K Hackshaw1 and E A Paul1 

1Barts & The London School of Medicine & Dentistry, Wolfson Institute of Environmental &...

Lees verder ...