Immuuntherapie bij longkanker: 131I-chTNT een antibody medicijn rechtstreeks ingespoten in de tumoren bij inoperable longkankerpatiënten zorgt voor opmerkelijke resultaten in fase I en II studies

15 juni 2012: voor laatste stand van zaken betreffende immuuntherapie bij longkanker zie deze twee studies: Immuuntherapie bij gevorderde niet-klein-cellige longkanker lijkt een goede aanpak te kunnen worden in de nabije toekomst  en deze: Immuuntherapie bij longkanker: overzicht van stand van zaken aan de hand van studieresultaten van laatste 10 jaar

10 juli 2011: onderaan het abstract toegevoegd van een fase II studie uit 2006 met 43 patienten met vergevorderde longkanker. Een interessante aanpak die blijkbaar weinig navolging krijgt want...

Lees verder ...