15 juni 2012: voor laatste stand van zaken betreffende immuuntherapie bij longkanker zie deze twee studies: Immuuntherapie bij gevorderde niet-klein-cellige longkanker lijkt een goede aanpak te kunnen worden in de nabije toekomst  en deze: Immuuntherapie bij longkanker: overzicht van stand van zaken aan de hand van studieresultaten van laatste 10 jaar

10 juli 2011: onderaan het abstract toegevoegd van een fase II studie uit 2006 met 43 patienten met vergevorderde longkanker. Een interessante aanpak die blijkbaar weinig navolging krijgt want ik kon alleen de studie uit 2006 ontdekken die gedaan is met deze aanpak. Maar blijft een interessante optie. Zie ook abstract onderaan dit artikel.

10 april 2005: Bron: J Clin Oncol. 2005 Mar 1;23(7):1538-47.

Met dank aan Marieke die Engelstalig persbericht voor ons vertaalde en dit aan ons doorstuurde. We hebben al eerder bericht in 2002 over deze manier van behandelen van longtumoren en nu een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze bijzondere vorm van immuuntherapie: Achtereenvolgens Nederlandse vertaling van persbericht en abstract zoals vermeld in Pubmed van deze studie. Daaronder het nieuws uit 2002.

Gunstige resultaten radio immunotherapie
april 2005 - In het Journal of Clinical Oncolgy kondigde het farmaceutische bedrijf Peregrine de resultaten aan van een onderzoek naar de behandeling van longkankerpatiënten met een radioimmunotherapie. In acht oncologische centra in China werden 107 patiënten met vergevorderde longkanker behandeld met een 'tumor necrose therapy' antilichaam die met het radiactieve iodine-131 gelabeld was (131I-TNT). Bij ongeveer 90 procent had dit middel effect: bij 3,7 procent was er een volledige respons, bij 30,8 procent verminderden de tumoren tenminste 50 procent en bij 55,1 procent bleef de tumoractiviteit stabiel (geen toename of afname). Radioimmunotherapie met 131I-TNT werd goed verdragen, het kan zowel via het bloed (intraveneus) als rechtstreeks in de tumor (intratumoraal) toegediend worden, waarbij de bijwerkingen bij de intratumorale toediening het minst ernstig waren. Peregrine gaat 131I-TNT op de markt brengen onder de merknaam Cotara. Omdat het middel nog nergens toegelaten is, zal het voor alsnog beperkt beschikbaar zijn in trials. Waar en hoe is op dit moment nog niet bekend.
Het middel dankt zijn werking omdat het zich bindt aan de dode of bijna-dode cellen in de kern van snelgroeiende, solide tumoren en van daaruit zijn radioactieve werking gericht op de omliggende nog levende tumorcellen kan uitoefenen. Snelgroeiende tumoren groeien zo snel dat de kern al snel verstoken blijft van voldoende bloedtoevoer en daardoor van de nodige zuurstof, voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen. De kern gaat dan bestaan uit afgestorven cellmassa. TNT-producten hebben de eigenschappen om zich alleen maar aan dat soort afgestorven cellen te binden en zijn daarom uitermate geschikt om therapeutische stoffen gericht vanuit deze plek af te geven. Dit geldt voor alle solide tumoren van hersenen, longen, borst, lever, prostaat en alvleesklier.
Bron: Lung Cancer Update, Vol. 2, No. 4 April 2005

Pivotal study of iodine-131-labeled chimeric tumor necrosis treatment radioimmunotherapy in patients with advanced lung cancer.

Chen S, Yu L, Jiang C, Zhao Y, Sun D, Li S, Liao G, Chen Y, Fu Q, Tao Q, Ye D, Hu P, Khawli LA, Taylor CR, Epstein AL, Ju DW.

Zhongshan Hospital and Tumor Hospital, Fudan University, Shanghai, China.

PURPOSE: Tumor necrosis treatment (TNT) uses degenerating tumor cells and necrotic regions of tumors as targets for radioimmunotherapy. Previous studies in animal tumor models and clinical trials have demonstrated that when linked to the therapeutic radionuclide iodine-131, recombinant chimeric TNT antibody ((131)I-chTNT) can deliver therapeutic doses to tumors regardless of the location or type of malignancy. Therapeutic efficacy and toxicity of (131)I-chTNT in advanced lung cancer patients were studied in this pivotal registration trial.

PATIENTS AND METHODS: Patients with advanced lung cancer were treated with systemic or intratumoral injection of (131)I-chTNT in eight oncology centers in China. The objective response rate (ORR) was assessed as the primary end point.

RESULTS: All 107 patients who were entered onto the study and completed therapy had experienced treatment failure after prior radiotherapy or chemotherapy a mean of three times. The results showed an ORR of 34.6% (complete response, 3.7%; partial response, 30.8%; no change, 55.1%; and progressive disease, 10.3%) in all patients and 33% in 97 non-small-cell lung cancer patients. A biodistribution study demonstrated excellent localization of the radioactivity in tumors in both systemically and intratumorally injected patients. The most obvious adverse side effect was mild and reversible bone marrow suppression.

CONCLUSION: Radioimmunotherapy with (131)I-chTNT was well tolerated and can be used systemically or locally to treat refractory tumors of the lung.

PMID: 15735129 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Peregrine Pharmaceuticals Inc. een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van antibodies en vaccins kwam gisteren met een persbericht naar buiten waarin melding wordt gemaakt van opmerkelijke resultaten in een Phase I-II studie in China bij in totaal 43 patiënten met een inoperabele longkanker. Het middel 131I-chTNT geheten of kortweg ook wel TNT (= tumor necrosis therapy), werd bij de patiënten rechtstreeks ingespoten in de tumoren en leverde in vergelijking met het geven van dit middel via infuus opmerkelijke resultaten op. Luuk vertaalde voor ons het Engelstalige persbericht dat we ook hieronder hebben geplaatst ter controle. Wie adresgegevens wil hebben van de producent en onderzoeksleider stuurt ons een mailtje en we sturen u dat toe.

 

PRESS RELEASE: Peregrine Pharma Pdt Effective In Study --
TUSTIN, Calif.--(BW HealthWire)--June 19, 2002--

Tumor Necrosis Therapy Data Presented at Society of
Nuclear Medicine's 49th Annual Meeting

Peregrine Pharmaceuticals Inc. maakt vandaag in haar persbericht bekend dat klinisch onderzoek, uitgevoerd in China, heeft aangetoond dat haar nieuwe kankercel dodende therapie, afgekort als 1311-chTNT, 56% effectiviteit oplevert bij patiënten met een niet-operabele longkanker door dit middel, bestaande uit anti-lichamen rechtstreeks in de tumor te injecteren. Tevens blijkt de therapie ook in een vergevorderd stadium van longkanker effectief. Deze resultaten voorzien in een
ruime toepassing van door Peregrine's ontwikkelde TNT technologie, die is gebaseerd op een {radiolabeled monoklonaal antilichaam, die de dodelijke kern van tumoren aanvalt.
De tussentijdse testgegevens zijn gepresenteerd op het 49 ste jaarlijkse congres van het Nucleaire Medische Genootschap in Los Angelos, California. Het onderzoek was onafhankelijk ontworpen en uitgevoerd door onderzoekers van het Shanghia Tumor Hospital. Fase I/II vergelijkt de effectiviteit van 3 verschillende methodes van behandeling van 1311-chTNT voor patiënten met vergevorderde niet-operabele longkanker: infuus - injectie - een combinatie van infuus en injectie. De resultaten wezen uit dat injectie rechtstreeks in de tumor al bij 56% van de patiënten een volledig of gedeeltelijke verkleining van de tumor plaats vond. Bij een combinatie met indiening via infuus was dit 40% en bij toediening van TNT via infuus bedroeg dit 9%. Bij 88% van de 43 deelnemende patiënten werd aldus resultaat geboekt.
Het hoogste therapeutisch effect werd bereikt door gebruikmaking van algemene bronchoscopie en CT scan-apparatuur van de nieuwste soort om dodelijke hoeveelheden 1311 chTNT rechtstreeks in de tumor te injecteren.
Peregrine werkt nu aan het optimaliseren van het injectieproces om zo weinig mogelijk gezond weefsel te belasten. ,,Dit zal ons helpen om een Longkankeronderzoek in de Verenigde Staten uit te werken," aldlus Edward Legere, directeur van Peregine ,,Door het gebruik van standaard apparatuur, beschikbaar in medische centra over de gehele wereld, wordt het mogelijk om onze techniek wereldwijd door oncologen toe te laten passen bij longkankerpatiënten."
,,Deze laboratoriumresultaten onderstrepen de belofte van TNT-therapie bij behandeling van longkanker in een vergevorderd stadium," zegt Alan E. Epstein, wetenschappelijk onderzoeker bij Peregine en uitvinder van de TNT-technologie. "Het toont aan dat rechtstreekse injecties veel hogere effectiviteitscores behaalt dan andere behandelingsmethodes. In aanmerking genomen dat er nog geen effectieve methodes tegen vergevorderde longkanker waren, is er ongelofelijk veel behoefte aan nieuwe therapieën. Het rechtstreeks injecteren kan ook de vergiftiging van het immuunsysteem, ontstaan door de methode van bestralen, voorkomen."
Met 1,3 miljard inwoners is China een gigantische markt voor kankertherapie. Kanker is de doodsoorzaak nr.1 in China sinds 1996, met 7,3 miljonen nieuwe gevallen en 3 miljoen doden jaarlijks. De explosie in toename van long, borst en dikke darmkanker is gedeeltelijk toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking. In de Verenigde Staten waren in '99 naar schatting 170.000 nieuwe gevallen van longkanker, wat het tot de meest voorkomende kankersoort maakt. Volgens de American Cancer Society en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds midden jaren '90 ca. 150.000 Amerikanen aan longkanker overleden. Sinds het einde van de jaren 80 heeft het bij vrouwen de plaats ingenomen van borstkanker.
Resultaten van het onderzoek kunnen bekeken worden op de website van Peregrine:
www.peregrineinc.com/Technology.asp?id=Posters+and+Abstracts

Zoals al gemeld, hebben 43 patiënten deelgenomen aan dit onderzoek. Bij hen was de diagnose gesteld van fase III (30/43) of IV (13/43) niet operabele longkanker. Bevestigd door biopsie hadden 24 patiënten (56%) ( adenocarcinoom), 12 patiënten (28%) hadden squamous (Weet geen Nederlands woord hiervoor) carcinoom ,6 patiënten hadden kleincellige longkanker en 1 patiënt had adeno-squamous carcinoom. 22 patiënten van de eerste groep werden behandeld via infuus, 16 patiënten van de tweede groep met rechtstreekse injecties en 5 patiënten van de derde groep met een combinatie van injectie en infuus. De dosis voor iedere patiënt was 0,8 mCi/kg, hetgeen 2 weken later nog eens herhaald werd. Patiënten, behandeld via infuus kregen één dosis, toegevoegd aan een standaard infuus. Patiënten, behandeld met rechtstreekse injectie, ontvingen dit in de borst met een CT-scan gestuurd katheter en een naald met meerdere openingen, waarbij de CT beelden duidelijk de tumor, het traject en de behandeling zelf toonden. In de derde groep patiënten werd 75% van de dosis toegediend per injectie en 25% per infuus.
Gedeeltelijke genezing werd zo genoemd als meer dan 50% van de tumormassa verdwenen en complete genezing als geen aanwijsbare tumor voor meer dan 10 weken vastgesteld kon worden. 
2 patiënten, behandeld met infuus vertoonden gedeeltelijke genezing (9%), 16 waren stabiel (73%) en 4 vertoonden progressie van hun ziekte (18%). Van patiënten, behandeld met injecties was er 1 compleet genezen (6%), 8 waren gedeeltelijk genezen (50%), 7 waren stabiel en geen enkele patiënt vertoonde progressie. Van de patiënten met de combinatie was er 1 compleet genezen (20%), 1 gedeeltelijk genezen (20%), waren er 2 stabiel en 1 vertoonde progressie. Toxiciteit was beperkt tot een licht en omkeerbaar beenmergverlies in 20 gevallen.

Over Tumor Necrosis Therapy:
Peregrine's TNT valt DNA-geassocieerde antilichamen in de kern van { weet niet goed hoe -necrotic- te vertalen: dit betekent letterlijk volgens mij afstervend of dood} necrotic kankercellen. Het is in de Verenigde Staten ontwikkeld onder de merknaam Cotara en is momenteel in onderzoek als klinische Fase II behandeling tegen hersenkanker. De laatste voorbereidingen worden getroffen voor een internationaal Fase III onderzoek naar hersenkanker. Cotara is ook bestudeerd in onze 4 Fase I onderzoeken naar endeldarm, pancreas, lever, huid en galkankersoorten. Cotora is door de FDA gekwalicifeerd als een snel werkend enkelvoudig middel tegen hersenkanker.

Over Peregrine Pharmaceutical Inc.,
Peregrine is een biofarmaceutische bedrijf, gericht op de ontwikkeling, commercialisering en patentering van unieke technologieën voor de behandeling van kanker. Naast TNT wordt ingezet op een brede behandelingsvorm tegen een scala van kankersoorten middels Vasopermeation Enhancement Agents(VEA) en Vascular Targeting Agents(VTA). Peregrine"s Oncolym, bedoeld voor de behandeling van non-Hodgkin's B-cel leukemie, is momenteel in een onderzoek voor Fase I/II.

-- PRESS RELEASE: Peregrine Pharma Pdt Effective In Study --
TUSTIN, Calif.--(BW HealthWire)--June 19, 2002--

Tumor Necrosis Therapy Data Presented at Society of
Nuclear Medicine's 49th Annual Meeting

Peregrine Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq:PPHM) announced today detailed results
from clinical research conducted in China that show 56% efficacy was achieved
when patients with inoperable lung cancer were treated with the company's
131iodine labeled chimeric Tumor Necrosis Therapy (131I-chTNT) antibody drug
using an innovative method of intratumoral injection. Patients treated by this
method had a disease control rate of 100%, demonstrating 131I-chTNT can achieve
significant therapeutic effects in late stage lung cancer. The results provide
substantial validation of Peregrine's proprietary TNT technology, which is a
radiolabeled monoclonal antibody that targets the necrotic core of solid tumors.
The interim lung cancer data were presented at the Society of Nuclear Medicine's
49th Annual Meeting in Los Angeles, California. The study was independently
designed and conducted by researchers at the Shanghai Tumor Hospital.
The Phase I/II study compared the efficacy of three different methods of
administration of 131I-chTNT for patients with inoperable late stage lung
cancer: intravenous, intratumoral, and a combination of intravenous plus
intratumoral injection. The results demonstrated that the method of intratumoral
injection alone achieved a 56% complete and partial tumor remission rate. The
combined intravenous plus intratumoral injection method achieved 40% and the
intravenous method alone achieved 9% tumor remission rate. The disease control
rate for all three methods of treatment, including complete and partial
remission and stable disease, was 88% for the 43 patients assessed in the study.
The highest therapeutic effect was obtained by using common bronchoscopy and
computer tomography (CT) scan instruments in a new technique to directly infuse
the tumor with lethal doses of 131I-chTNT.
"Peregrine is reviewing the intratumoral injection techniques used to maximize
delivery of radiolabeled TNT to the tumor while minimizing healthy tissue
exposure. This will assist us in designing a lung cancer study in the United
States," said Edward Legere, president and CEO of Peregrine Pharmaceuticals. "By
using standardized equipment that is routinely used at medical centers around
the world, it is possible the treatment could be widely adopted by oncologists
treating late stage lung cancer patients."
"This data highlights the promise of Tumor Necrosis Therapy for the treatment
of late stage lung cancer," said Alan L. Epstein, M.D., Ph.D., co-author of the
lung cancer research, inventor of the TNT technology, and Peregrine's scientific
consultant. "In this study, intratumoral injection caused substantially higher
complete and partial remission rates than the other methods of administration.
Given there are no effective treatments for inoperable late stage lung cancer,
there is a significant unmet need for new therapies. Directly infusing the drug
into the tumor mass may also reduce the systemic toxicity often seen with
intravaneous administration of radionuclides."
With a population of approximately 1.3 billion, China is a vast market for
cancer therapy. Cancer became the main cause of death in China in 1996, with
over 7.3 million new cases and just over 3 million deaths annually from cancer
in China. The explosion in the number of cases of lung, breast, colon and rectal
cancer was caused partly by the aging of China's population. In the United
States, there were approximately 170,000 new cases of lung cancer in 1999,
making it the most common cancer in the Western world. According to the American
Cancer Society and the World Health Organization, since the mid-1990s, about
150,000 Americans have died each year from the disease. Lung cancer is the
leading category of cancer death in men, and -- since the late 1980s -- it has
surpassed breast cancer as the leading category of cancer death in women.

Summary of Clinical Study for Lung Cancer

The poster summarizing the unaudited results of this Phase I/II study can be
accessed on Peregrine's web site at:
http://www.peregrineinc.com/Technology.asp?id=Posters+and+Abstracts.
As previously announced, a total of 43 patients enrolled in this study had a
cytological and histological confirmed diagnosis of stage IIIb (30/43) or IV
(13/43) inoperable lung cancer. As confirmed by fine needle biopsy, 24 patients
(56%) had a diagnosis of adenocarcinoma, 12 patients (28%) were diagnosed with
squamous carcinoma, six patients (14%) with small-cell lung cancer, and one
patient (2%) with adeno-squamous carcinoma.
Twenty-two patients in the first group were administrated 131I-chTNT by
intravenous drug infusion, 16 patients in the second group were administrated by
intratumoral injection, and five patients in the third group received both
treatments. The dose for each patient was 0.8 mCi/kg, which was repeated two
weeks later. Patients receiving intravenous administration were given a total
dose of 131I-chTNT delivered in 250 ml of normal saline through a free-flowing
intravenous line. For the second group, the intratumoral injection of TNT was
directed by thoracic CT guided catheter using a multiple-hole needle. The CT
images clearly showed tumor localization, the needle pathway, and the site of
administration. In the third group, 75% dosage was given by intratumoral
injections and 25% by intravenous infusion.
Partial remission (PR) was defined as a greater than 50% reduction in tumor
mass in all lesions and complete remission (CR) as no detectable tumor for
greater than 10 weeks. Patients receiving intravenous injection alone had two PR
(9%), 16 had stable disease (73%), and four progressed (18%). Those receiving
intratumoral injection had one CR (6%), eight PR (50%), seven had stable disease
(44%), and zero progressed. Finally, those in the third group had one CR (20%),
one PR (20%), two had stable disease (40%), and one progressed (20%). Toxicity
was limited to mild and reversible bone marrow suppression in 20 cases.

About Tumor Necrosis Therapy (TNT)

Peregrine's TNT targets DNA-associated antigens in the nucleus of necrotic
cancer cells. It is being developed in the United States under the trade name
Cotara(TM) and is currently in a multi-center Phase II clinical study for the
treatment of brain cancer. Final preparations are being made to start a
multi-center, multi-national Phase III study for brain cancer. Cotara is also
being studied in four Phase I clinical studies for the treatment of colorectal,
pancreas, liver, soft tissue sarcoma and biliary cancers. Cotara has received
fast track and orphan drug status from the Food and Drug Administration for the
treatment of brain cancer.

About Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

Peregrine Pharmaceuticals is a biopharmaceutical company focused on the
development, commercialization, and licensing of unique technologies for the
treatment of cancer, primarily based on its three "collateral targeting
technologies." Peregrine's Tumor Necrosis Therapy (TNT), Vasopermeation
Enhancement Agents (VEA), and Vascular Targeting Agents (VTA) target cell
structures and cell types that are common among solid tumor cancers, giving them
broad applicability across various tumor types. Peregrine's Oncolym(R), for the
treatment of non-Hodgkin's B-cell Lymphoma, is currently in a multi-center Phase
I/II study. 

Safe Harbor Statement: This release may contain certain forward-looking
statements that are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Actual events or results may differ
from the company's expectations as a result of risk factors discussed in
Peregrine's reports on file with the U.S. Securities and Exchange Commission,
including, but not limited to, the company's report on Form 10-K for the year
ended April 30, 2001 and on Form 10-Q for the quarter ended January 31, 2002.

Sufficient doses of radiolabeled antibody, 131I-chTNT, can be safely delivered to tumors to cause significant therapeutic effects in advanced lung cancer

Cancer Biother Radiopharm. 2006 Feb;21(1):5-14.

131I-chTNT radioimmunotherapy of 43 patients with advanced lung cancer.

Source

Nanjing Pulmonary Hospital, Nanjing, China.

Abstract

The treatment of advanced lung cancer remains a major challenge in clinical medicine, justifying an urgent need for new therapeutic approaches. In a rather unique international collaboration, 43 patients with advanced lung cancer were treated using iodine-131-labeled tumor necrosis therapy chimeric antibody (131I-chTNT).

METHODS:

Patients were treated either with intravenous (i.v.) infusion (n = 22), intratumoral injection using a computer tomography (CT)-guided catheter (n = 16), or combination i.v. and intratumoral infusion (n = 5). All patients, regardless of route of administration, received 2 doses of 131I-chTNT on days 1 and 14.

RESULTS:

The results showed that of those patients receiving i.v. injection alone, 2 achieved partial response (PR) (9%), 16 had stable disease (73%), and 4 progressed (18%). Of those patients receiving intratumoral injection only, 1 had a complete response (CR) (6%), 8 achieved PR (50%), 7 had stable disease (44%), and none (0%) progressed. Finally, of those patients receiving both i.v. and intratumoral administration, 1 had a CR (20%), 1 achieved PR (20%), 2 had stable disease (40%), and 1 (20%) showed progression.

CONCLUSIONS:

These promising results demonstrate that sufficient doses of radiolabeled antibody can be safely delivered to tumors to cause significant therapeutic effects in advanced lung cancer.

PMID:
16480326
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie bij longkanker: 131I-chTNT een antibody medicijn rechtstreeks ingespoten in de tumoren bij inoperable longkankerpatiënten zorgt voor opmerkelijke resultaten in fase I en II studies"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Atezolizumab geeft bij patienten >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met 2 kuren >> Immuuntherapie met anti-PD >> Imfinzi (durvalumab) een immuuntherapeutisch >> Nivolumab naast carboplatine >> Pembrolizumab geeft betere >> Combinatiebehandeling van >> immuuntherapie met pembrolizumab >> immuuntherapie met anti-PD >>